11 praw pasażera linii lotniczych

1. Każdy pasażer ma prawo uzyskać pełną i rzetelną informację od przewoźnika.

Klient powinien mieć możliwość do dokładnego zapoznania się z ogólnymi warunkami przewozu.

2. Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerowi syntetyczny wyciąg z najważniejszymi przepisami, które zawierają informacje na temat odpowiedzialności za przewóz pasażerów i bagażu.

3. Osoba korzystająca z usług linii lotniczych powinna zostać poinformowana o całkowitych kosztach przelotu, które obejmują nie tylko cenę biletu, ale również wszelkie dodatkowe opłaty (np. lotniskowe, podatki itd.).

4. Kodeks cywilny (art. 3853 pkt 20) jasno określa także, że można odstąpić od umowy, jeśli po jej zawarciu przewoźnik podwyższył cenę za przewóz.

5. Każdy pasażer powinien wiedzieć, że może żądać od przewoźnika opieki, gdy lot został odwołany lub pasażer nie został wpuszczony na pokład. To samo odnosi się do opóźnień odlotów powyżej 2 godzin. Opieka taka może obejmować zapewnienie wyżywienia oraz napojów, możliwość wykonania dwóch telefonów, wysłania e-maila, jak również pokój w hotelu.

6. W przypadku odwołania lotu, niewpuszczenia pasażera na pokład albo opóźnień, można także starać się o odszkodowanie od przewoźnika (od 250 do 600 euro). Jednak gdy informacja o odwołaniu lotu została przekazana 14 dni przed terminem podróży, rekompensata się nie należy. To samo dotyczy również odwołania lotu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (np. śnieżycy). Odszkodowanie należy się w przypadku szkody na osobie (śmierć pasażera, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu), jak również w przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu, a także opóźnienia w jego dostarczeniu.

7. Pasażer może zwrócić bilet, gdy lot został odwołany, opóźniony (powyżej 5 godzin) lub pasażer nie został wpuszczony na pokład. Można nawet żądać lotu powrotnego do miejsca początku podróży.

8. Pasażer ma także prawo do zmiany planu podróży z powodu odwołania lotu lub niewpuszczenia na pokład. Tutaj jest kilka opcji do wyboru. Można żądać przewozu w najbliższym możliwym terminie na takich samych warunkach, jakie oferował lot odwołany, może to być późniejszy termin, w zależności od wolnych miejsc, a nawet można wybrać usługi innego przewoźnika.

9. Osoby niepełnosprawne mają pełne prawo do korzystania z usług przewoźnika, nie może on odmówić wpuszczenia ich na pokład, a w przypadku opóźnienia odlotu (bez względu na długość), musi on zapewnić tym pasażerom posiłki, napoje i hotel. 

10. Pasażerowie posiadają także prawo do odszkodowania i zaliczki za szkody wyrządzone na osobie.

Świadczenia przysługują w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera.

11. Konsumentom przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli przewoźnik zniszczy, zagubi lub uszkodzi bagaż. Przestrzegać jednak należy terminów reklamacji. Lepiej też, by przewożony ze sobą bagaż był zarejestrowany.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Zuzanna Jóźwiak

Italia jest jednym z najpopularniejszych państw, gdzie Polacy chętnie udają się na wakacje. Jeśli to Twój pierwszy wyjazd do Włoch, zanim go zaplanujesz warto jednak sprawdzić, jak wygląda...

  • Monika Słupczyńska

Od października 2021 roku system viaTOLL został zastąpiony przez opłaty elektroniczne e-TOLL. System obejmuje jedynie państwowe autostrady, drogi ekspresowe i krajowe zarządzane przez GDDKiA. W...

  • Marek Pawłowski

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Każdy rodzic chce, aby jego dzieci spędziły jak najlepiej ten czas, w szczególności na wyjeździe rodzinnym. Jednak podróż z dzieckiem jest czasem...