ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Aukcje komornicze – podstawowe objaśnienia

Aukcja komornicza lub inaczej licytacja komornicza to nic innego, jak publiczna sprzedaż przedmiotu licytacji osoby zadłużonej. Poprzez spieniężenie ruchomości bądź nieruchomości reguluje się nieopłacone zadłużenia oraz opłaca koszty komornicze.

Licytacja komornicza – co może być przedmiotem licytacji?

Aukcja komornicza to wydarzenie określone przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Proces ten odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego. Sąd utrwala przebieg procesu z pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i/lub obraz.

Licytacja komornicza może objąć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. W pierwszej kolejności zapewne do głowy przychodzą ci licytacje komornicze samochodów i innych pojazdów, mieszkań, domów. Ale to nie wszystko. Przedmiotem licytacji mogą być również:

 • garaże oraz miejsca postojowe,
 • grunty,
 • magazyny,
 • hale,
 • antyki i dzieła sztuki,
 • biżuteria i zegarki,
 • różnego rodzaju maszyny,
 • jachty i łodzie,
 • meble,
 • sprzęty AGD, RTV, komputerowe,

i inne przedmioty, które wykazują wartość rynkową.

Aukcje komornicze krok po kroku

Proces prowadzi komornik, a licytacja ma charakter ustny. Od 2021 roku została wprowadzona nowelizacja, która zezwala na przeprowadzenie licytacji drogą elektroniczną. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, które obniża koszty, optymalizuje czas i zwiększa przejrzystość przetargów. Oto, jak wygląda licytacja komornicza.

W aukcji nie można oferować kwoty mniejszej niż 1 procent ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych). Zaoferowanie wyższej ceny przez licytanta skutkuje tym, że poprzednia zaoferowana cena przestaje być wiążąca.

 1. Otwarcie aukcji – we wstępie do wiadomości zebranych komornik na licytacji podaje:
  1. przedmiot licytacji,
  2. cenę wywoławczą,
  3. sumę rękojmi,
  4. termin opłaty za nabycie,
  5. zaległości podatkowe i inne publiczne zobowiązania pieniężne – jeżeli są podliczone łącznie, podaje się wówczas te, które nie są wliczane do ceny nabycia,
  6. prawa, które obciążają dany przedmiot, a które będą utrzymane z zaliczeniem i bez zaliczenia do ceny nabycia,
  7. wypisy z akt, które zmieniają stan faktyczny i prawny przedmiotu licytacji.
 2. Aukcja właściwa – zwana postępowaniem.
 3. Zamknięcie przetargu – odbywa się po ustaniu licytacji. Komornik po trzykrotnym obwieszczeniu ostatnio zaoferowanej ceny wymieni osobę licytanta, który zaoferował najwięcej.
 4. Postanowienie o przyjęciu – wydawane jest przez sąd.
 5. Opłacenie przedmiotu aukcji – jeżeli cena wywoławcza ruchomości wynosi mniej niż 500 zł, wówczas nabywca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty. Powyżej tej kwoty należy opłacić bezzwłocznie jedną piątą ceny (minimum 500 zł), a pozostałą kwotę należy uregulować w następnym dniu roboczym na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 lub w godzinach otwarcia kancelarii komorniczej.
 6. Postanowienie o przysądzeniu własności – sądowe postanowienie wejścia w posiadanie danego przedmiotu.

Ponadto warto wiedzieć, że możliwe jest wstrzymanie przetargu lub umorzenie egzekucji, jeżeli kwota sprzedanych przedmiotów jest wystarczająca na uregulowanie należności wobec wierzyciela i wystarcza na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Czy warto kupić mieszkanie z licytacji komorniczej?

Jeżeli interesują cię aukcje komornicze pod kątem zakupu mieszkania, dobrze wiedzieć, na co uważać. Pierwszą sprawą jest często wątpliwy stan mieszkania, a cena może być do niego nieadekwatna. Dochodzą tutaj również różnego rodzaju obciążenia. Pamiętaj, że prawo dożywotniego użytkowania lokalu nie unieważnia się z chwilą zmiany właściciela nieruchomości. Co to oznacza w praktyce? Obecny lokator ma prawo zajmować dany lokal do swojej śmierci, a dodatkowo należy zapewnić mu utrzymanie i opiekę podczas choroby.

Jeżeli w wylicytowanej przez ciebie nieruchomości mieszkają lokatorzy, bardzo często nie są oni w stanie pokrywać należnych opłat, np. do spółdzielni. Jako nabywca możesz zostać obciążony rachunkami, które mogą urosnąć do sporych kwot zanim lokatorzy nie opuszczą zajmowanego lokalu. Ponadto, do czasu ich obecności, w takim mieszkaniu nie będziesz mógł prowadzić prac remontowych. Informacje o tym znajdziesz w III dziale księgi wieczystej, którą koniecznie sprawdź przed przystąpieniem do licytacji. Jeżeli zastanawiasz się, co możesz zrobić w takiej sytuacji, pozostaje ci porozumienie się z lokatorem w sprawie wyprowadzki lub poprowadzenie procesu jego eksmisji.

Inaczej jest w przypadku mieszkań obciążonych hipoteką, która wygasa w momencie prawomocnego przysądzenia własności po zwycięstwie w licytacji komorniczej.

Jeżeli zatem sprawdziłeś stan prawny mieszkania, cena jest dla ciebie atrakcyjna, nieruchomość sama w sobie odpowiednia i masz środki do sfinalizowania transakcji, możesz rozważać przystąpienie do licytacji.

Licytacje komornicze samochodów – na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim trzeba mieć na względzie, że przy licytacji komorniczej samochodów nie przysługuje ci możliwość zapoznania się z faktycznym stanem technicznym pojazdu, np. podczas jazdy próbnej, czy zabrania go na przegląd do warsztatu samochodowego. Swoją wiedzę musisz opierać wyłącznie na zdjęciach i informacjach, które są zawarte w obwieszczeniu. Podkreślenia wymaga fakt, że wygranemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

Aukcje komornicze i co dalej?

Po ogłoszeniu oficjalnej kwoty przybicia zostanie wskazany dany licytant, który od tej pory zobowiązany jest opłacić zadeklarowaną kwotę w ciągu 14 dni. Można zawnioskować o wydłużenie tego terminu do miesiąca czasu. Po uregulowaniu należności, kolejnym krokiem jest wydanie przez sąd postanowienia o przysądzeniu własności do danego przedmiotu poprzez wpis do księgi wieczystej. Po uprawomocnieniu się decyzji wszystkie hipoteki powinny zostać usunięte.

Gdzie znaleźć licytacje komornicze?

Jeśli zastanawiasz się, czy aukcje komornicze odbywają się w twoim mieście, obwieszczenia na ten temat znajdziesz:

 • na tablicy w siedzibie sądu,
 • na stronie internetowej danego komornika, który prowadzi konkretną sprawę,
 • na portalu e-licytacje.komornik.pl,
 • na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Obwieszczenia o licytacji opatrzone są niezbędnymi informacjami, tj. przedmiot licytacji, miejsce i data I lub II licytacji, cena oszacowana i cena wywoławcza, kwota wadium oraz kiedy możesz się udać na oglądanie nieruchomości. Informacja ta powinna zostać podana do wiadomości publicznej minimum 2 tygodnie wcześniej.

Aukcje komornicze – czy warto wziąć w nich udział?

Licytacja komornicza jest dobrą okazją do nabycia np. nieruchomości, której cena wywoławcza jest zazwyczaj znacznie niższa niż jej rynkowy odpowiednik. Wpierwszej licytacji może wynosić minimum 75 procent wartości, natomiast w drugiej – kwota minimalna spada nawet do 66 procent. W przypadku ruchomości, pierwsza licytacja komornicza obniża jej wartość o 3/4, kolejna zaś – nawet o połowę. W wielu przypadkach jest więc to szansa na dokonanie atrakcyjnego zakupu w dobrej cenie pod warunkiem, że wcześniej wzięte zostały pod uwagę wszystkie kwestie prawne i techniczne związane z przedmiotem licytacji oraz zachowano umiar i rozsądek w ferworze licytacji.

Jeżeli chcesz wziąć udział w licytacji komorniczej, musisz zgłosić uczestnictwo i wpłacić, tzw. wadium (10 procent kwoty oszacowania) – jest ono zwracane osobom, które przegrały licytację, a zwycięzcy jest odliczana od sumy, którą musi zapłacić za wylicytowany przedmiot. W twoim imieniu może również licytować pełnomocnik po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu. Jednak pamiętaj, że w procesie przetargu nie mogą brać udziału: dłużnik i komornik, a razem z nimi ich małżonkowie, potomstwo, rodzice i rodzeństwo. Ponadto nie dopuszcza się również osób w charakterze urzędowym, licytantów, którzy nie spełnili warunków uprzedniej licytacji oraz osób, które mogą nabyć daną ruchomość lub nieruchomość wyłącznie za pozwoleniem organu państwowego.

 

 

 

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również