ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Będzie można odzyskać pieniądze z polisolokaty!

Kwestią polisolokat ma się zająć specjalnie powołany do tego zespół, na którego czele stanął wiceminister Marcin Warchoła. Pomoc w tej sprawie zaoferowały także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Czynny udział w walce z nieuczciwymi ubezpieczycielami biorą także sami poszkodowani i ich prawnicy.

Ministerstwo Finansów opracowuje zmiany, które ułatwiłyby konsumentom poznanie wysokości prowizji, jaką otrzyma pośrednik od zawartych umów polisolokat. W dobie największej sprzedaży tego rodzaju produktów finansowych, prowizje od sprzedaży sięgały nawet 100% wartości składki ubezpieczeniowej opłaconej w całym pierwszych roku trwania umowy. To zdecydowanie za dużo.

Polisolokaty cieszyły się dużą popularnością w okresie, w którym umożliwiały osiągnięcie zysku, który nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki). Jak się potem okazało, polisolokaty nie przynosiły jednak klientom zysków obiecywanych przez sprzedawców. Mało tego - powodowały straty rzędu nawet 80-90%. Na domiar złego na ubezpieczonych były nakładane wysokie opłaty za przedterminowe wyjście z inwestycji. Koszty te sięgały nawet 100% zgromadzonych środków.

W grudniu 2016 roku ubezpieczyciele (16 towarzystw) zaproponowali obniżenie opłat likwidacyjnych. Wysokość opłat ma być różna - zależnie od czasu trwania umów. Zyskać na tym mają klienci, którzy nabyli polisolokaty przed 2014 rokiem (i nadal je posiadają).

Na specjalne warunki mogą liczyć także seniorzy, którzy podpisali umowy produktowe po 1.01.2008 roku i rozwiązali je po osiągnięciu wieku 65 lat. W ich przypadku ubezpieczyciele gotowi są zwracać różnice pomiędzy pobraną opłatą likwidacyjną a tą, która obowiązywałaby według nowych zasad. Na złożenie wniosku o zwrot części poniesionej opłaty likwidacyjnej będą mieć czas przez 3 lata od daty wejścia w życie porozumienia (czyli od 1 stycznia 2017 roku).

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również