ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkód?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w 2015 roku ruszyła z kampanią informującą o uruchomieniu systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, której celem było zwiększenie świadomości kierowców o możliwości zgłoszenia się poszkodowanego w kolizji po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela, a nie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Dzięki porozumieniu towarzystw ubezpieczeniowych możliwe jest usprawnienie procesu likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy samochodów, a także poprawy jakości obsługi osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

Co to jest BLS?

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody to system polegający na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym osoba poszkodowana zakupiła OC. Ubezpieczyciel poszkodowanego występuje do zakładu ubezpieczeń sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania, dzięki czemu cały proces odbywa się znacznie sprawniej i nie wymaga osobistej interwencji ani osoby poszkodowanej w wypadku, ani też sprawcy kolizji. Poszkodowany może natomiast zdecydować, która firma ubezpieczeniowa ma zająć się naprawą uszkodzonego pojazdu. Gdy wybierze swojego ubezpieczyciela, ten wnioskuje o zwrot kosztów do towarzystwa ubezpieczającego sprawcy zdarzenia. 

Bezpośrednia likwidacja szkód - PZU

PZU jako pierwsze towarzystwo w Polsce wprowadziło bezpośrednią likwidację szkód dla swoich klientów w kwietniu 2014 roku. BLS oferowane przez PZU nie działa jednak w przypadku szkód wyrządzonych za granicą i w których uczestniczyły więcej niż dwa samochody. Nie można również liczyć na porozumienie PZU z ubezpieczycielem zagranicznym. Powszechny Zakład Ubezpieczeń nie wprowadził limitów odnoszących się do wartości uszkodzeń lub odszkodowania.

 

Bezpośrednia likwidacja szkód - Uniqa

Uniqa, podobnie jak PZU jako jedno z pierwszych towarzystw wprowadziło BLS. I także nie określiło limitów, nie zastosuje bezpośredniej likwidacji szkody, jeśli w kolizji brały udział więcej niż dwa pojazdy i gdy sprawca ma zagraniczne OC. BLS nie zadziała również, jeśli doszło do szkody w wyniku zdarzenia bezkolizyjnego.

 

Bezpośrednia likwidacja szkód - Warta

Kolejnym pionierskim towarzystwem ubezpieczeniowym pod względem BLS jest Warta. W przypadku polisy OC w Warcie nie można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkód z tych samych przyczyn co w PZU i Uniqa, gdy do szkody doszło poza granicami Polski oraz jeśli pojazd sprawcy był zarejestrowany za granicą.

 

Bezpośrednia likwidacja szkód - pozostałe towarzystwa

Ergo Hestia, Aviva, Wiener, Concordia, AXA Direct i LINK4 nie zlikwidują szkody, w której wartość uszkodzeń przekroczyła 30 tys. zł. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, bezpośrednia likwidacja szkody nie będzie obowiązywać w tych towarzystwach, jeśli w kolizji brało udział więcej niż 2 pojazdy i gdy do szkody doszło za granicą.

Co ważne, z systemu BLS można skorzystać jedynie, gdy oba zakłady ubezpieczeń – poszkodowanego i sprawcy, należą do programu. Niektórzy ubezpieczyciele jednak proponują swoim klientom własne rozwiązanie przypominające sposób działania BLS. Wykupując AC w Allianz, usługa zadziała niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel sprawcy należy do systemu BLS. W InterRisk również można wykupić dodatkowe zabezpieczenie działające na zasadzie systemu bezpośredniej likwidacji szkód, które także będzie działało, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS. W obu tych przypadkach suma ubezpieczenia wynosi 1 mln euro, a w InterRisk ubezpieczenie obejmie również zniszczenie wyposażenia auta oraz przedmiotów osobistego użytku. Mimo to, te towarzystwa nie należą do systemu BLS, co oznacza, że jeśli posiadamy OC np. w PZU, a sprawca kolizji ma ubezpieczenie w Allianz lub w InterRisk, nie będziemy mogli skorzystać z systemu BLS.

 

Co obejmuje OC z bezpośrednią likwidacją szkody?

Wiemy już, że BLS sprawnie zadziała tylko w przypadku, gdy zarówno TU sprawcy, jak i poszkodowanego w kolizji będą należeć do tego systemu. Ponadto, muszą być spełnione dodatkowo następujące warunki:

  • odszkodowanie musi dotyczyć jedynie szkody na mieniu,
  • w zdarzeniu może uczestniczyć jedynie dwa pojazdy,
  • kolizja powstała na terenie Polski,
  • towarzystwo ubezpieczeń sprawcy działa na terenie Polski,
  • szkoda może być zgłoszona tylko do jednego TU.

Jeśli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, szkodę musimy zgłosić bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku, nasz ubezpieczyciel nie będzie pośredniczył w przypadku szkody na osobie. Polisa OC z BLS obejmuje też dodatkowe korzyści dla kierowcy, które dotychczas były zarezerwowane dla pakietów Assistance dostępnych jedynie w ubezpieczeniach AC.  Są to między innymi: zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym, czy otrzymanie samochodu zastępczego polisy sprawcy. Podczas poszukiwania najlepszej polisy OC zawierającej BLS, musimy zwrócisz uwagę na OWU, gdyż poszczególne zakłady ubezpieczeń mogą dodatkowo wprowadzać własne ograniczenia związane z zastosowaniem systemu BLS.

 

Bezpośrednia likwidacja szkód - kogo pozwać?

Może zaistnieć sytuacja, w której nie będziemy zadowoleni z przyznanego nam odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Nasunie się nam w tym wypadku pytanie kogo mamy pozwać, skoro szkodę zgłosiliśmy swojemu ubezpieczycielowi, a ten przekazał ją do wyceny towarzystwu obejmującego ochroną sprawcę kolizji. Reklamację kierujemy do swojego ubezpieczyciela jako organu wypłacającego odszkodowanie. Jeśli sprawy nie uda się załatwić polubownie, np. z pomocą Rzecznika Finansowego, do sądu należy pozywać ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Wiąże się to jednak ze znacznym wydłużeniem drogi do zakończenia sporu.

 

Zanim wprowadzono bezpośrednią likwidację szkód kierowca, którego samochód został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego, musiał skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy szkody, celem uzyskania odszkodowania. BLS znacznie upraszcza i skraca formalności związane z wypłatą odszkodowania, gdyż wszystkie formalności możemy dopełnić u swojego ubezpieczyciela. Projekt Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczący BLS początkowo spotkał się z dezaprobatą, ponieważ sądzono, że ubezpieczenia OC zaczną drożeć. Gdy jednak tak się nie stało, coraz więcej towarzystw zdecydowało się na wprowadzenie BLS, a być może niebawem system ten stanie się standardem w każdej polisie OC. Z pewnością poskutkowałoby to nie tylko sporymi ułatwieniami dla osób poszkodowanych w kolizjach, ale i prześciganiem się ubezpieczycieli w oferowaniu coraz to bardziej atrakcyjnych cen za OC, a także podniesieniu jakości obsługi i usprawnieniu likwidacji szkód.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również