poradnik

Czym jest bonus malus?

 • Patrycja Kowalewska
 • Komunikacja

Czym jest bonus malus?

Porównując dostępne na rynku oferty ubezpieczeń OC i AC łatwo zauważyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują odpowiednie taryfikatory stawek do budowy docelowej grupy klientów. Jednym z narzędzi służących do wyliczenia stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, zarówno OC, jak i Autocasco jest system bonus malus. 

 

Charakterystyka systemu zniżek i zwyżek 

Na podstawie historii szkodowości potencjalnego klienta ustalana jest jego klasa taryfikacyjna. Na koszt ubezpieczenia ma wpływ: 

 • ilość zdarzeń szkodowych, w jakich brał udział właściciel pojazdu bądź jego pojazd prowadzony przez osobę trzecią,
 • ilość lat bezszkodowej jazdy,
 • wiek kierowcy,
 • parametry techniczne pojazdu.

Za każdy rok bezszkodowej jazdy właściciel uzyskuje zniżkę od ubezpieczyciela, najczęściej 10 proc. Każda szkoda natomiast to zwyżka. Wysokość stosowanej zwyżki bądź zniżki zależy od towarzystwa. Inaczej wyglądała będzie tabela bonus malus PZU, inną metodę bonus malus zastosuje Allianz. 

 

Zgłoszenie szkody, a utrata zniżek

 

W przypadku zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy właściciel pojazdu poszkodowanego nie powinien mieć obaw o utratę klasy taryfikacyjnej. Zniżki w systemie bonus malus straci wyłącznie uczestnik zdarzenia drogowego wskazany jako sprawca. W przypadku szkód z ubezpieczenia dowolnego Autocasco warto przed zgłoszeniem zdarzenia przeanalizować, czy wartość szkody wymaga ingerencji towarzystwa.

Zgłaszanie szkód drobnych, o niskiej wycenie wartości naprawy, wpłynie niekorzystnie na historię szkodowości właściciela pojazdu i będzie miało wpływ na znaczny wzrost kosztu ubezpieczenia AC w latach kolejnych. Cześć towarzystw proponuje opcję ochrony zniżek, należy jednak pamiętać, że ochrona zniżek zostanie zachowana wyłącznie w tej ubezpieczalni.

Każde inne towarzystwo przeliczy swoją ofertę zgodnie z informacjami z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym każde z towarzystw raportuje informacje o zdarzeniach szkodowych. W UFG znajdują się następujące dane: 

 • ilość szkód w poszczególnych latach polisowych,
 • rola pojazdu w zdarzeniu: poszkodowany/sprawca,
 • kwota wypłaty z decyzji szkodowej.

Najprostszym sposobem na znalezienie aktualnej i najlepszej oferty jest wpisanie w wyszukiwarkę internetową takich fraz jak: bonus malus system Allianz, Generali bonus malus, Proama bonus malus.

 

Przeliczenie składki ubezpieczeniowej 

Ofertę ubezpieczyciela można poznać korzystając z infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego, decydując się na przeliczenie za pośrednictwem formularza online, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Informację o wysokości posiadanego bonus malus otrzymamy wyłącznie kontaktując się z przedstawicielem danego towarzystwa. 

 

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

Przeczytaj również

 • Patrycja Kowalewska

Zdarza ci się pożyczyć samochód dorosłemu dziecku, znajomemu czy sąsiadce? Z reguły pożyczenie auta jest traktowane jako uprzejmość. Czasem jednak niezbędna jest umowa o użyczenie samochodu....

 • Zuzanna Jóźwiak

Zdarzyło ci się mocniej wcisnąć pedał gazu i w efekcie otrzymałeś wezwanie do zapłaty mandatu? A może zostałeś przyłapany przez funkcjonariuszy na gorącym uczynku, gdy parkowałeś w miejscu objętym...

 • Marek Pawłowski

Parkowanie przez kierowców na chodniku to częsty widok zwłaszcza w dużych miastach. Powodem jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Czy można parkować na chodniku? Tak, ale nie...