ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Broker ubezpieczeniowy - kim jest i czym się zajmuje?

Czym zajmują się brokerzy ubezpieczeniowi, ile zarabiają i jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy to pośrednik ubezpieczeniowy, który działa na rzecz i w imieniu klienta na podstawie uzyskanego od niego pełnomocnictwa. Praca brokera ubezpieczeniowego polega na doradzaniu klientowi w zakresie ubezpieczeń, zarządzaniu i wykonywaniu umów polis (np. uczestnictwo w procesie likwidacji szkody).

Porady udzielane przez brokera co do zawarcia polisy powinny być poparte rzetelną analizą ofert dostępnych na rynku, a rekomendacja konkretnego produktu powinna odpowiadać potrzebom klienta. Broker działa bowiem w interesie klienta (ubezpieczającego), a nie zakładu ubezpieczeń. Dla swojego klienta jest jednocześnie pełnomocnikiem i doradcą. Obowiązek doradzania w kwestiach ubezpieczeniowych różni brokera od pozostałych grup zawodowych, pośredniczących w zawieraniu polis. Brokerem może być osoba fizyczna lub prawna. Brokerem nie może być spółka osobowa.

Firma brokerska - czym się zajmuje?

Firma brokerska najczęściej reprezentuje swoich klientów na giełdzie, ale może się też zajmować tym, co pojedynczy broker, czyli pośrednictwem ubezpieczeniowym. O zakresie działalności domów maklerskich mówi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Rejestr brokerów ubezpieczeniowych

By móc podejmować czynności brokerskie, należy uzyskać zezwolenie na działalność, wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zostać wpisanym na listę brokerów ubezpieczeniowych.

Broker ubezpieczeniowy – egzamin

By zostać brokerem, należy zdać Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Egzamin jest organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego dwa razy do roku. Sam test to jednak nie wszystko. Dodatkowo trzeba posiadać minimum trzyletnią praktykę w zakresie ubezpieczeń oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Jak zostać brokerem?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zostać brokerem ubezpieczeniowym? Aby zostać wpisanym na listę brokerów ubezpieczeniowych, należy skompletować następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń,
  • informacje o przebiegu pracy zawodowej (np. świadectwa pracy, umowy agencyjne potwierdzające doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 5 lat),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • polisa OC.

Ile zarabia broker ubezpieczeniowy?

Broker może pracować w różnym modelu wynagradzania. Może np. pobierać honorarium w określonej stawce bezpośrednio od klienta lub stosować prowizję, doliczaną do składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż brokerski). W Polsce najczęściej spotykany jest ten drugi rodzaj wynagradzania.

Wysokość wynagrodzenia związanego z zawarciem danej umowy (ewentualnie sposób jego obliczania) i sposób pobierania opłaty musi być obowiązkowo podana przez brokera do wiadomości klienta.

Brokerzy ubezpieczeniowi w Polsce

Zgodnie z danymi KNF w Polsce funkcjonuje ok. 1,3 tys. brokerów (stan na koniec 2016 roku). Większość z nich działa w formie spółek kapitałowych.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również