poradnik

Cedent - kto to jest? Cedent a cesjonariusz

  • Patrycja Kowalewska
  • Nieruchomości

Cedent - kto to jest? Cedent a cesjonariusz

Wyjaśniamy, kim jest cedent, czym się różni od cesjonariusza i jakie konsekwencje wynikają z najpopularniejszego rodzaju cesji: ubezpieczeniowej.

Kto to jest cedent?

Cedent (od łac. cedends, tj. ustępujący) jest osobą, która podejmuje się cesji, czyli na podstawie zawartej umowy, dobrowolnie przelewa swoje prawa na inną osobę lub instytucję (np. bank).

Cedent a cesjonariusz

Cedent i cesjonariusz to dwie strony umowy cesji:

  • cedent (zbywający) zrzeka się swoich praw na rzecz cesjonariusza,
  • cesjonariusz (nabywca) przyjmuje prawa przekazane mu przez cedenta.

Cedent ubezpieczenia

Z instytucją cesji konsumenci najczęściej spotykają się podczas zaciągania kredytu hipotecznego na budowę domu lub zakup mieszkania. Jednym z podstawowych warunków do uzyskania od banku pożyczki na własne cztery kąty jest scedowanie na niego polisy mieszkaniowej.

W umowie cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości, cedentem jest ubezpieczony (kredytobiorca), a cesjonariuszem jest bank (kredytodawca).

Na mocy cesji, cedent ubezpieczenia (kredytobiorca) przekazuje cesjonariuszowi (bankowi) prawo do odszkodowania z polisy. Jeśli np. nabywane na kredyt mieszkanie spłonie, ubezpieczyciel przeleje odszkodowanie z polisy na konto banku, który w pierwszej kolejności przeznaczy te środki na pokrycie zadłużenia hipotecznego klienta, a ewentualną nadwyżkę przekaże do dyspozycji cedenta, czyli kredytobiorcy.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

Przeczytaj również

  • Marek Pawłowski

Studenci i pracownicy – to dwie główne grupy najemców lokali mieszkalnych. Jeżeli szukasz mieszkania, które będziesz mógł wynająć, powinieneś pomyśleć o...

  • Zuzanna Jóźwiak

Uposażony – zgodnie z większością słowników – oznacza osobę, która została zabezpieczona (zazwyczaj finansowo) za życia uposażającego. Jednak w polskim prawie, definicja...

  • Marek Pawłowski

Podczas zakupu nieruchomości finansowanej z kredytu hipotecznego jedną z formalności jakie należy dopełnić jest zakup ubezpieczenia, które w razie szkody pozwoli na uzyskanie odpowiedniego...