ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Cesja leasingu – co to jest i na czym dokładnie polega?

Leasing to doskonała opcja dla kogoś, kto chce często zmieniać samochody lub sprzęty. Cesja leasingu natomiast to znakomite rozwiązanie dla osób, które z jakichś przyczyn nie chcą lub nie mogą kontynuować umowy z leasingodawcą. Z tego artykułu dowiesz się czym jest i jak wygląda cesja leasingu oraz czy warto decydować się na taką możliwość.

Cesja leasingu - co to takiego?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój własnej firmy wiąże się z pozyskaniem odpowiedniego sprzętu czy floty pojazdów. Leasing to idealne rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przedmiotu bez konieczności jego kupna. Wzięcie auta, urządzeń biurowych, a nawet nieruchomości w leasing niesie za sobą również wiele korzyści podatkowych. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie może lub po prostu nie chce już leasingować, a zerwanie umowy poskutkuje stratami finansowymi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma zawartą umowę leasingową, może z niej w każdej chwili zrezygnować i przekazać ją osobie trzeciej. Taki proces to właśnie cesja leasingowa. Niestety nie każdy jednak może przejąć leasing. Więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

Powód cesji leasingu – co wpisać?

Przejęcie leasingu przez osobę trzecią musi być skonsultowane z leasingodawcą – musi on wyrazić zgodę na cesję leasingu. Prawdopodobnie będzie chciał również znać powód, dla którego przedsiębiorca chce zrezygnować z zawartej z nim umowy leasingowej. Takich powodów cesji leasingu może być kilka, oto niektóre z nich:

  • brak możliwości, a nawet chęci na wykup danego przedmiotu po spłacie jego rat,
  • chęć wyzbycia się danej rzeczy w celu zamiany na bardziej nowoczesny sprzęt,
  • zamiar zawarcia umowy leasingowej na innych warunkach,
  • chęć pozbycia się z firmy zbędnych przedmiotów,
  • modernizacja, zawieszenie bądź likwidacja biznesu.

Jak zrobić cesję leasingu?

Znalezienie cesjonariusza, czyli podmiotu zainteresowanego cesją leasingu, należy do przedsiębiorcy, który chce się „pozbyć” leasingu. Leasingodawca nie tylko musi wyrazić zgodę na cesję leasingu, ale też z pewnością dokładnie sprawdzi przedsiębiorstwo, które miałoby przejąć leasing. Cesjonariusz musi posiadać zdolność kredytową i być wiarygodnym pod względem finansowym, czyli nie mieć żadnych opóźnień w spłatach zobowiązań finansowych. Obecny leasingobiorca również będzie sprawdzony przez firmę leasingującą i dostanie zgodę na cesję tylko w przypadku, gdy nie posiada żadnych zaległości względem leasingodawcy.

Ile trwa cesja leasingu i jak wygląda jej proces?

Zarówno poszukiwania chętnego na cesję, jak i formalności z nią związane to bardzo czasochłonne zajęcie. Nie ma tutaj żadnych rozwiązań, które przyśpieszą działanie, natomiast są cenne wskazówki, dzięki którym można uniknąć problemów podczas wypełniania formalności. Jak zrobić cesję leasingu, by wszystko się udało? Należy przede wszystkim:

  • dowiedzieć się, jakie wymogi stawia firma leasingowa,
  • wystawić ogłoszenie, w którym umieszczone zostaną szczegółowe informacje na temat warunków zawartych w aktualnej umowie oraz ewentualną adnotację o odstępnym w leasingu – znalezienie odpowiedniego cesjonariusza może zająć sporo czasu, 
  • ustalić z cesjonariuszem i leasingodawcą szczegóły podpisania cesji z uwzględnieniem daty przekazania,
  • wypełnić i złożyć wniosek o cesję leasingu – firma leasingowa od tego czasu będzie sprawdzać potencjalnego cesjonariusza, może to potrwać od kilku dni do kilku tygodni,
  • podpisać umowę i upewnić się, że leasingodawca otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty - z chwilą złożenia podpisu następuje koniec zobowiązań dotychczasowego leasingobiorcy.

Cesja leasingu na osobę prywatną

Czasami ciężko jest znaleźć firmę zainteresowaną cesją leasingu. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy osoba fizyczna może przejąć leasing. Cedent (leasingobiorca) może przepisać leasing na osobę prywatną, chyba że umowa zawarta z leasingodawcą zabrania cesji leasingu firmowego na konsumencki. Zazwyczaj firmy oferujące leasing nie stosują takiego zapisu w umowie, gdyż chcą umożliwić leasingobiorcy możliwość kontynuowania leasingu po zakończeniu działalności gospodarczej i spłacania go jako osoba prywatna.

Ile kosztuje cesja leasingu?

Po znalezieniu osoby lub firmy, które przejmie leasing, konieczne jest złożenie do firmy leasingowej odpowiedniej dokumentacji w sprawie przeniesienia. Wiąże się to ze zobowiązaniami finansowymi, inaczej mówiąc, należy uiścić opłatę manipulacyjną, której koszt w 2021 r. wynosi nie więcej niż 1000 zł.

Co to jest odstępne w leasingu?

Cedent może, ale nie musi wyznaczyć odstępnego przy przejęciu leasingu. Trzeba mieć na uwadze, że wysoka kwota odstępnego może poskutkować trudnościami w znalezieniu chętnego do podpisania cesji leasingu. Cesja leasingu bez odstępnego z całą pewnością przyciągnie więcej chętnych na przejęcie leasingu.

Jeśli raty leasingowe były spłacane przez przedsiębiorcę w krótkich odstępach czasowych, to takie działanie poskutkowało powstaniem nadwyżki finansowej. Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu może być zatem uzbieraną z wielu nadpłat kwotą. Odstępnym leasingu może być również różnica pomiędzy wartością rynkową leasingowanego przedmiotu w momencie podpisania cesji leasingu, a wartością wykupu i wysokością rat pozostających do końca spłaty leasingu przez nowego leasingobiorcę.

Dla cedenta ważną informacją jest to, że każdy przychód musi być udokumentowany, dlatego wyzbywając się np. leasingowego samochodu i uzyskując odstępne leasingu, konieczne jest wystawienie faktury VAT.

Przejęcie leasingu – czy warto?

Największą zaletą cesji umowy leasingowej dla cedenta jest to, że nie ponosi żadnych kar za, w pewnym sensie, odstąpienie od umowy z leasingodawcą. Zakończenie umowy leasingowej czasem nie wiąże się również z koniecznością dokonywania jakichkolwiek korekt w podatku. Nawet jeśli raty leasingu byli wliczane w koszty i był odliczany VAT, to dotychczasowy leasingobiorca nie musi niczego oddawać do urzędu skarbowego.

Cesjonariusz natomiast zyskuje samochód lub sprzęt, który jest już częściowo sfinansowany, zatem umowa leasingowa jest krótsza i korzystniejsza cenowo. Nowy leasingobiorca, na skutek nowelizacji przepisów z dnia 1 stycznia 2013 roku, może bez ograniczeń wpisywać w koszty kolejne raty leasingu, a także odliczać VAT od rat w pełnej wysokości. Jedynym wyłączeniem od przywileju odliczania VAT w pełnej wysokości jest użytkowanie samochodu zarówno służbowo, jak i prywatnie. W takiej sytuacji można stosować zasadę odliczenia 50 proc. VAT od każdej raty, a zliczając koszty PIT/CIT uwzględnić limit kwotowy 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektrycznych).

Ubezpieczenie leasingowanego samochodu przy cesji

Osoba prawna lub prywatna przejmująca leasing samochodu musi zwrócić uwagę na jedną, dosyć istotną rzecz. Leasingodawca zawsze wymaga, by auto było ubezpieczone – nie tylko obowiązkową polisą OC, ale również autocasco. Często składki za te ubezpieczenia są wliczone w ratę leasingu, jednak zdarzają się sytuacje, w których leasingobiorca może samodzielnie ubezpieczyć pojazd. Niestety bardzo powszechne jest naliczanie w takich przypadkach przez leasingodawców opłat za wydanie pozwolenia na skorzystanie z ubezpieczenia obcego, które wynoszą zwykle około 200-300 zł rocznie. Firmy udzielające leasingów aut, nawet jeśli zgadzają się na skorzystanie z polisy pochodzącej od towarzystwa ubezpieczeniowego „z zewnątrz”, przedstawiają leasingobiorcy listę ubezpieczycieli, z których oferty mają prawo skorzystać. Jak nietrudno się domyślić, na takiej liście próżno szukać budżetowych polis typu direct.

Jeśli cedent sam wybierał ubezpieczyciela, cesjonariusz otrzymuje „w spadku” polisę OC wykupioną przez cedenta, która niekoniecznie będzie korzystna finansowo. Oczywiście istnieje możliwość zmiany ubezpieczyciela poprzez wypowiedzenie umowy i znalezienie innego ubezpieczyciela, który np. uwzględni zniżki nowego leasingobiorcy. Polisa AC natomiast wraz z przepisaniem leasingu na cesjonariusza wygasa, a cedent może wnioskować do ubezpieczyciela o zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ochrony. Cesjonariusz zgodnie z umową cesji leasingu jest zobowiązany spełnić warunki leasingodawcy, pośród których znajduje się obowiązek wykupienia polisy AC zgodnej z konkretnymi wytycznymi. Więcej o ubezpieczeniu w leasingu przeczytasz TUTAJ.

 

Jeśli masz samochód wzięty w leasing, niezależnie od tego, czy jesteś cesjonariuszem, czy pierwszym leasingobiorcą i masz możliwość samodzielnego wykupienia polisy OC i AC, zachęcamy cię do sprawdzenia oferty dostępnej na stronie compero.pl. Znajdziesz tam nie tylko kalkulator, który pozwoli ci się zorientować, jaki będzie koszt ubezpieczenia, ale również szeroko rozbudowaną ofertę najlepszych polskich firm ubezpieczeniowych, wśród których na pewno znajdują się spełniające wymagania zarówno twoje, jak i twojego leasingodawcy.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również