ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Cesja ubezpieczenia – najważniejsze informacje

Podczas zakupu nieruchomości finansowanej z kredytu hipotecznego jedną z formalności jakie należy dopełnić jest zakup ubezpieczenia, które w razie szkody pozwoli na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. W przypadku finansowania nieruchomości samo zawarcie polisy ubezpieczeniowej to nie wszystko. Jedną z formalności, które trzeba wypełnić jest cesja ubezpieczenia na bank. Zaciągając kredyt hipoteczny cesja ubezpieczenia nieruchomości jest niezbędnym wymogiem.

 

Co to jest cesja na polisie ubezpieczenia?

Cesja ubezpieczenia domu lub mieszkania stanowi cesję praw z umowy ubezpieczenia. Stanowi to stosunek prawny pomiędzy cesjonariuszem, jakim jest bank oraz cedent – nabywca nieruchomości. Cedent zobowiązuje się w umowie cesji do przeniesienia praw na kogoś innego, czyli cesjonariusza.

 

Do czego zobowiązuje umowa cesji ubezpieczenia?

Umowa cesji ubezpieczenia nieruchomości zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego nie do rąk cedenta, ale do rąk cesjonariusza, jakim jest bank. Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank chroni cedenta przed zobowiązaniami wynikającymi np. z wypadku, spalenia czy zniszczenia nieruchomości. Zabezpiecza umowę kredytową dzięki czemu bank chroni swoje interesy.

Zawarcie umowy cesji w przypadku kredytowania zakupu nieruchomości jest obowiązkowe. Inaczej wygląda cesja ubezpieczenia samochodu. Cesja ubezpieczenia OC  jest umową obowiązkową, natomiast cesja ubezpieczenia autocasco jest dobrowolna.

Co powinno się znaleźć w umowie cesji ubezpieczenia?

Podstawowy zakres ubezpieczenia umowy cesji określa bank. Dla cesjonariusza najważniejsze jest zabezpieczenie murów oraz pozostałych elementów stałych. Do najczęściej wskazywanych elementów należą: okna, instalacje, drzwi, podłogi oraz mury. Cedent ma możliwość rozszerzyć zakres ubezpieczenia o pozostałe przedmioty stanowiące wyposażenie nieruchomości. Warto to zrobić jeśli są one kosztowne.

Określenie wysokości oraz zakresu ubezpieczenia jest niezmiernie ważne z perspektywy domowych finansów, dlatego odpowiedniej polisy warto szukać przez internet wykorzystując kalkulator do ubezpieczenia mieszkania z cesją na bank. To, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania do kredytu, można w łatwy i szybki sposób sprawdzić za pomocą dostępnych kalkulatorów.

 

Co powinna zawierać cesja do ubezpieczenia?

Cesja do ubezpieczenia powinna zawierać:

  • przedmiot kredytowania (czyli to, co jest przedmiotem cesji),
  • dokładne określenie cesjonariusza,
  • kwotę cesji (jest nią wartość nieruchomości),
  • datę ustanowienia cesji,
  • podpis i pieczęć osoby przyjmującej powiadomienie o cesji.

 

Wystąpiła szkoda. Kto otrzyma pieniądze z cesji ubezpieczenia?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie zawsze wszystkie wypłacone pieniądze otrzyma bank. Na to, jaką wartość ubezpieczyciel przekaże cesjonariuszowi a jaką właścicielowi ma wpływ wiele czynników m.in. rozmiar oraz rodzaj szkody.

W przypadku, gdy szkoda jest niewielka bank ma możliwość zrezygnowania z pozyskania środków i przekazania ich właścicielowi w celu wykonania niezbędnych napraw. Podobnie wygląda to w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w momencie gdy kredyt został spłacony prawie w całości. Bank otrzymuje od ubezpieczyciela brakującą część kwoty która pozostała do spłacenia kredytu, pozostałą część otrzymuje właściciel domu lub mieszkania.

Jeśli umowa cesji do ubezpieczenia nie określa szczegółowych wytycznych postępowania w przypadku szkody, o tym jakie środki zostaną przelane cesjonariuszowi, a jakie właścicielowi określa bank. Dlatego warto podczas zawierania umowy z bankiem określić szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w momencie zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej.

Jaki wybrać zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia w przypadku polisy ubezpieczeniowej powinien być rozsądnie wybrany do potrzeb ubezpieczającego. Do najważniejszych zaliczyć należy:

  • ubezpieczenie nieruchomości na wypadek powodzi, pożaru, opadów gradu lub śniegu, awarii instalacji czy zalania,
  • ubezpieczenie wyposażenia domowego oraz cennego sprzętu ruchomego na wypadek kradzieży,
  • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie z cesją na bank obejmuje wszystkich domowników oraz zwierzęta domowe i ma na celu ochronienie przed finansowymi skutkami zdarzeń np. szkód wyrządzonych osobom trzecim,
  • assistance w życiu prywatnym, które gwarantuje pomoc medyczną w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, wsparcie w przypadku włamania czy pomoc specjalisty.

Polisę ubezpieczenia można wykupić samodzielnie, lub skorzystać z rekomendowanych propozycji cesjonariusza. Wiele banków sugeruje zawarcie umowy cesji z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które sama rekomenduje.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również