ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Co to jest ubezpieczenie NNW?

NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Przeznaczone jest dla osób, które chcą zadbać o przyszłość własną i rodziny. Zapewnia ono pomoc finansową poszkodowanym w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których mogłoby ucierpieć ich zdrowie lub życie.

Jaką ochronę zapewnia polisa NNW?

Ubezpieczenie NNW zapewnia szeroką ochronę dotyczącą nieszczęśliwych wypadków:

  • komunikacyjnych (m.in. podczas kierowania autem, wsiadania lub wysiadania z niego, naprawy, rozładowywania zespolonej z pojazdem przyczepy)

  • pozakomunikacyjnych (związanych z uprawianiem sportów, wystąpieniem nagłych chorób: udaru mózgu, zawału serca).

Dobra polisa obejmuje ubezpieczonego ochroną 24h na dobę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Umowy polis podpisywane są na rok.

Dla kogo NNW?

Ubezpieczenie NNW może wykupić każdy. Ochrona, jaką zapewnia polisa indywidualna, przyda się zarówno osobom starszym, szczególnie narażonym na choroby i urazy, jak i pracującym, amatorom sportów, młodzieży czy turystom. Szczególnie polecane jest wykupienie tego ubezpieczenia kierowcom, będącym w grupie podwyższonego ryzyka wypadków komunikacyjnych.

Polisy NNW często nabywane są w formie grupowej przez zakłady pracy dla osób w nich zatrudnionych, a także przez szkoły w celu ochrony uczniów.

Rodzaje świadczeń

W zależności od warunków umowy świadczenia z tytułu NNW przysługują:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (częściowego lub trwałego inwalidztwa),

  • jako zwrot kosztów pobytu w szpitalu i leczenia (często również za granicą),

  • jako zwrot kosztów nabycia protez,

  • z tytułu śmierci,

  • jako zwrot kosztów pogrzebu,

  • jako zwrot całości lub części kosztów transportu zwłok.

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia określa maksymalną kwotę, jaką będziemy mogli otrzymać z tytułu ochrony ubezpieczeniowej. O wysokości sumy ubezpieczenia decyduje ubezpieczający się. Można więc wybrać najbardziej optymalny dla siebie wariant kwotowy, spośród opcji proponowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto jednak pamiętać, że niska suma ubezpieczenia mało kiedy się opłaca.

Przykład:

Gdy doznamy wskutek wypadku uszczerbku na zdrowiu ocenionego na 7%, przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł otrzymamy jedynie 700 zł odszkodowania.

Co istotne, świadczenie z tytułu NNW jest wypłacane ubezpieczonemu niezależnie od innych odszkodowań, w tym polisy OC czy NNW zawartego z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku kierowców wypłata świadczenia z tytułu NNW nastąpi bez względu na to, kto był sprawcą zdarzenia.

Ile kosztuje składka?

Zaletą polis NNW jest niska składka ubezpieczeniowa, która zależy od sumy ubezpieczenia. Koszt ten oblicza się procentowo przy zasadzie – im niższa ta druga wartość, tym tańsza polisa. Wysokość składki zwykle waha się między 0,5% a 0,7% sumy ubezpieczenia.

Przykład:

Przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł wysokość składki to 50-70 zł.

Wahania w wysokości składki są zależne także od grupy ryzyka, do jakiej zostanie zakwalifikowana dana osoba. Zazwyczaj inny cennik stosuje się wobec dzieci i młodzieży, a inny dla dorosłych. Drożej przy tym zapłacą za umowę pracownicy fizyczni czy amatorzy niebezpiecznych sportów, a taniej pracownicy biurowi.

Pamiętaj!

Jeśli zależy Ci na korzystnym ubezpieczeniu wypadkowym, zapytaj doradcę compero.pl, którą polisę warto wybrać, by móc spać spokojnie.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również