ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Co wie o nas ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie na życie z ochroną ubezpieczeniową dla klienta z uwagi na ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz poważnego zachorowania, zawierane jest z klientami dopiero po ocenie ryzyka ubezpieczeniowego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel przedstawia więc potencjalnemu klientowi kwestionariusz medyczny do wypełnienia, w którym znajdują się pytania dotyczące:

  • ogólnego, aktualnego stanu zdrowia,
  • przebytych chorób w przeszłości,
  • trybu życia prowadzonego aktualnie,
  • wykonywanego zawodu,
  • pasji i hobby.

Ubezpieczyciel musi dowiedzieć się, jakie ryzyko wiąże się z ubezpieczeniem klienta. Mniejszym ryzykiem obarczone jest objęcie ochroną pracownika biurowego, prowadzącego bierny tryb życia, który nie pali i nie ma poważnych chorób, niż pracownika fizycznego, pasjonującego się wspinaczką wysokogórską, który pali paczkę papierosów dziennie oraz choruje na nadciśnienie.

Na podstawie udzielonych przez klienta odpowiedzi w związku z wypełnianym kwestionariuszem medycznym ubezpieczyciel może podjąć decyzję, czy udzielić ochrony ubezpieczeniowej danej osobie i oszacować wysokość składki polisy. Korzystając ze zgromadzonych informacji, może on również określić wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Uwaga!

Ubezpieczyciel ma prawo do zadawania szczegółowych pytań o stan zdrowia klienta czy prowadzony tryb życia, o ile pozyskane dane mogą mu pomóc w ocenie ryzyka związanego z ubezpieczeniem danej osoby.

Czy wiesz że...?

Poświadczenie nieprawdy w kwestionariuszu medycznym ubezpieczyciela, np. zatajenie faktu palenia papierosów czy poważnej choroby, na którą cierpi klient, wiąże się z negatywnymi skutkami w postaci możliwości odmowy wypłaty odszkodowania klientowi czy osobom uposażonym albo z odmową zwrotu kosztów leczenia, jeśli weryfikacja poprawności odpowiedzi klienta w kwestionariusza wypadnie negatywnie.

Pomimo że wskazanie chorób przewlekłych, uprawianych sportów ekstremalnych oraz faktu palenia papierosów nałogowo może powiększyć znacznie wysokość opłacanej składki ubezpieczeniowej, nie warto uciekać się do kłamstwa.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jeśli ubezpieczyciel ma informacje o tym, że klient zawierający umowę ubezpieczeniową jest chory, może wyłączyć swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową w związku z tą chorobą i z pobytem chorego w szpitalu. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mówią wprost, że pokrywają jedynie te koszty leczenia, które wystąpią wówczas, gdy choroba pojawi się dopiero po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również