ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – najważniejsze informacje

Właściciele samochodów często zastanawiają się nad czasowym wyrejestrowaniem pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie jest to możliwe wtedy, gdy auto nie nadaje się do użytkowania w ruchu drogowym. Na czym polega czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i ile kosztuje terminowe wyrejestrowanie samochodu?

Kto może wyrejestrować samochód?

Z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu mogą skorzystać przede wszystkim właściciele samochodów osobowych. To rozwiązanie przysługuje też jednak właścicielom autobusów, samochodów ciężarowych i przyczep o wadze przekraczającej 3,5 tony, ciągników samochodowych oraz pojazdów specjalnych. Gdy jeden z powyższych pojazdów ma więcej niż jednego właściciela, wszyscy powinni wyrazić na to zgodę oraz stawić się w wydziale komunikacji, by ją potwierdzić. Jeśli nie jest to możliwe, współwłaściciele muszą pisemnie zezwolić na pełnomocnictwo innej osoby.

W przypadku standardowej „osobówki” czasowe wyrejestrowanie jest możliwe od 31 stycznia 2022 roku. Konieczny do tego warunek to jej naprawa po poważnym wypadku, która wymaga dość długiego czasu. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym wyrejestrowanym pojazdem nie można przemieszczać się po drodze, należy przetrzymywać go poza strefą ruchu oraz uniemożliwić innym osobom uruchomienie silnika.

Jak długo trwa wyrejestrowanie samochodu?

Po złożeniu odpowiednich dokumentów urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie pojazdu, w niektórych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Jeśli natomiast wniosek nie zostanie zatwierdzony, odwołanie od niego powinno wpłynąć w terminie nie dłuższym od 14 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby czasowo wycofać pojazd z ruchu drogowego?

Aby czasowo wyrejestrować pojazd, należy dopełnić koniecznych formalności. Najpierw z miejscowego Wydziału Komunikacji lub jego strony internetowej pobierz wniosek, wypełnij go i podpisz. Później przygotuj tablice rejestracyjne samochodu, jego dowód rejestracyjny, oryginał dowodu własności, dowód osobisty, wydruk z KRS (jeśli reprezentujesz firmę), potwierdzenie zawarcia umowy o ubezpieczenie OC, kartę pojazdu (o ile ją posiadasz) oraz potwierdzenie wniesienia opłat.

Dodatkowo, jeśli sprawa dotyczy samochodu osobowego, trzeba będzie przedstawić oświadczenie o tym, że został on poważnie uszkodzony i wymaga długo trwającej naprawy. Tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny zostaną zatrzymane w Wydziale Komunikacji, na czas wycofania pojazdu z ruchu.

Ile wynoszą opłaty za czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

Aby formalnie wycofać auto z ruchu, nie wystarczy złożenie powyższych dokumentów. Konieczne jest też wniesienie odpowiedniej opłaty. Jeśli staramy się o zgodę, która nadaje nam uprawnienie na dwa miesiące, kwota wynosi 80 zł. Można skorzystać z opcji przedłużenia tego czasu, jednak każdy kolejny miesiąc to dodatkowa opłata. I tak od trzeciego do 12 miesiąca wpłacamy za każdym razem 4 zł, od 13 do 24 – 2 zł, a od 25 do 48 – 0,25 zł za każdy miesiąc.

Należy pamiętać o tym, że łączny czas nie może przekroczyć 48 miesięcy. Jeśli właściciel auta zdecyduje się na pomoc pełnomocnika, będzie musiał złożyć dodatkową opłatę w wysokości 17 zł, chyba że zostaje nim jego małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Kolejne czasowe wyrejestrowanie auta będzie możliwe dopiero po upływie trzech lat.

 • Bardzo ważne jest również posiadanie ważnego ubezpieczenia OC przez cały czas, gdy pojazd jest wyłączony z ruchu drogowego. Ze względu na to, że pojazd nie jest w tym okresie używany, ubezpieczyciele nie wymagają opłacenia całości składki.

Czy trzeba ponownie rejestrować samochód?

W przypadku pojazdu, który został czasowo wyrejestrowany, nie trzeba ponownie go rejestrować, a jedynie złożyć wniosek o przywrócenie go do ruchu. Aby tego dokonać należy pobrać i wypełnić odpowiedni druk (dostępny na stronie miejscowego Starostwa Powiatowego lub w urzędzie) oraz załączyć w oryginale:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeśli w okresie wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego wyznaczonego w dowodzie rejestracyjnym);
 • zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu (jeśli pojazdem czasowo wycofanym z ruchu był samochód osobowy).

Ponadto, podczas składania wniosku należy urzędnikowi okazać do wglądu:

 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • polisę ubezpieczenia OC;
 • pełnomocnictwo (jeśli zostało udzielone).

Pojazd, który został na stałe wyłączony z ruchu, nie może ponownie zostać zarejestrowany. Od tej zasady istnieje tylko kilka wyjątków, a dotyczą one następujących pojazdów:

 • tych, które zostały odzyskane po kradzieży;
 • mających co najmniej 25 lat i które zostały uznane za unikatowe przez rzeczoznawcę samochodowego;
 • mających szczególne znaczenie dla historii motoryzacji;
 • ciągników i przyczep rolniczych;
 • jakie zostały uznane za zabytkowe;
 • tych, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane poza jego granicami.

Sprzedaż samochodu – czy trzeba wyrejestrować auto?

Powyższe przypadki nie dotyczą sytuacji, w której auto zostaje sprzedane. Czy wtedy również należy je wyrejestrować? Zbycie pojazdu wymaga wypełnienia kolejnych dokumentów i przedłożenia ich w odpowiednim urzędzie. Nie jest to jednak wyrejestrowanie pojazdu, a jedynie powiadomienie o jego zbyciu.

Kiedy samochód zmienia właściciela, należy zgłosić ten fakt do dwóch instytucji: towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zostało wykupione ubezpieczenie OC, oraz Wydział Komunikacji, w którym pojazd zarejestrowano. Na zawiadomienie ubezpieczyciela przewiduje się czas 14 dni od momentu sprzedaży. W dostarczonym do niego zawiadomieniu powinny się znaleźć dane osoby sprzedającej oraz nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a przypadku osób prawnych również adres siedziby i numeru REGON.

W świetle ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Art. 78 ust. 2 pkt 1) sprzedaż pojazdu powinna być zgłoszona w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni. W przypadku, gdy sprzedający przekroczy ten termin, zostanie na niego nałożona kara finansowa w wysokości od 200 do nawet 1000 zł

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również