ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czy autocasco chroni przed kradzieżą?

Autocasco jest chętnie polecane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które nęcą nas różnego rodzaju korzyściami wynikającymi z posiadania takiej polisy. O ile zapisy ubezpieczenia OC regulują konkretne przepisy prawa, o tyle w przypadku AC wyznacznikiem zakresu ochrony są ogólne warunki ubezpieczenia, wyznaczone indywidualnie dla każdego typu polisy. I to na te paragrafy powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę.

AC to ubezpieczenie, które ma na celu zrekompensować koszty naprawy pojazdu, gdy nastąpi jego uszkodzenie z winy kierującego. Autocasco może również zapewniać ochronę z tytułu kradzieży. Może, ale nie musi. Wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia.

Częstym błędem osób wykupujących ubezpieczenie autocasco jest to, że kierują się oni jedynie jego ceną. To błąd. Jeśli zdecydujemy się na najtańszą polisę, może się okazać, że niewiele na niej skorzystamy w przypadku problemów.

Gdy zależy nam na ubezpieczeniu samochodu od kradzieży, prawdopodobnie przyjdzie nam wybrać pakiet z pełną ochroną, a więc dużo droższy od wariantu podstawowego. W takim wypadku polisa AC musi zostać rozszerzona o ryzyko kradzieżowe, określane w nomenklaturze towarzystw ubezpieczeniowych jako KR.

Problem w tym, że nawet mając ubezpieczenie AC z wariantem obejmującym kradzież, nie możemy być pewni, że zawsze dostaniemy odszkodowanie, gdy nasze auto zostanie skradzione Istotne są tutaj, o czym już wcześniej wspominaliśmy, zapisy w OWU, nie tylko szczegółowo określające zakres ochrony, ale również zawierające listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Znajdziemy tam cały szereg przykładów sytuacji, po których ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Najczęściej używa się w takim przypadku określenia: rażące niedbalstwo. Oto kilka przykładów:

  • Pozostawienie w pojeździe kluczyków albo sterownika, który służy do otwarcia tego pojazdu;
  • Brak należytego zabezpieczenia pojazdu przed uruchomieniem przez osoby niepowołane chyba, że takie uruchomienie nastąpiło w wyniku kradzieży z użyciem przemocy;
  • Nienależyte zabezpieczenie kluczyków samochodu i dokumentów (np. pozostawienie ich w nieodpowiednim miejscu);
  • Nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nieuruchomienie wszystkich zabezpieczeń pojazdu przed kradzieżą, które zostały określone we wniosku o zawarcie umowy AC.

Jak widać, posiadanie AC, nawet z rozszerzeniem KR, nie gwarantuje wypłaty odszkodowania. 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również