poradnik

Czy e-papierosy wpływają na wysokość składki polisy na życie?

  • Expert Compero
  • Życie i zdrowie

Czy e-papierosy wpływają na wysokość składki polisy na życie?

Wielu konsumentów oraz lekarzy traktuje e-papierosy jako mniejsze zło. Z drugiej strony tego typu produkty zawierają składniki, których wpływ na zdrowie pozostaje niezbadany. To sprawia, że część ubezpieczycieli woli dmuchać na zimne i ustala dla e-palaczy stawki zbliżone do tych, którym podlegają tradycyjni palacze. Inni są bardziej liberalni i nie nakładają na nich wyższych cen polis.

Tradycyjny palacz płaci więcej

Osoby zamierzające przystąpić do ubezpieczenia na życie zazwyczaj są zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza medycznego. Jedno z zawartych w nim pytań nawiązuje do palenia papierosów. Należy w nim wpisać nie tylko dzienną ilość wypalanych papierosów, ale również od kiedy tkwimy w nałogu. Palacze muszą liczyć się z wyższą składką ubezpieczeniową – dla towarzystwa stanowią bowiem grupę klientów podwyższonego ryzyka zachorowania i wczesnej śmierci.

E-palacz nie zawsze płaci więcej

Na tę chwilę na bardziej liberalne podejście do palaczy mogą liczyć zwolennicy elektronicznych papierosów - wiele towarzystw w ogóle nie nakłada bowiem na nich wyższych składek ubezpieczeniowych. Nie brak jednak ubezpieczycieli traktujących e-palenie na równi z tradycyjną formą palenia. Niektóre z nich przy szacowaniu wysokości składki nie uwzględniają nawet rodzaju papierosów – brana jest pod uwagę jedynie intensywność palenia.

Sytuacja może ulec zmianie

W przyszłości wszystkie towarzystwa mogą zrezygnować z rozróżniania papierosów elektronicznych od tych tradycyjnych, a wtedy ich konsumenci będą podlegać takiej samej wysokości składki ubezpieczeniowej. Wszystko zależy jednak od tego, czy dalsze badania nad szkodliwością e-palenia dowiodą, że taka forma konsumpcji wyrobów nikotynowych wcale nie stanowi dla zdrowia mniejszego zła.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Klaudia Malinowska

Tlenek węgla (CO), zwany potocznie czadem, to nierówny przeciwnik - nie możemy go zauważyć, poczuć, ani usłyszeć. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zadbanie o nasz dom, szczególnie...

  • Monika Słupczyńska

Skierowanie na badania medycyny pracy wystawia pracodawca, a pracownik ma obowiązek je wykonać. Wyróżniamy wstępne, okresowe oraz kontrolne badania medycyny pracy. Kiedy zostajemy na nie...

  • Zuzanna Jóźwiak

Fundusz emerytalny jest formą oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Towarzystwo emerytalne może stworzyć otwarty fundusz emerytalny, dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz emerytalny....