ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czy potrzebujesz ubezpieczenia na życie?

Zaciągając długoterminowy kredyt hipoteczny, na zakup lub budowę domu czy mieszkania bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia spłaty w postaci cesji z ubezpieczenia na życie. Polisa ubezpieczeniowa bywa niezbędna dla udzielenia kredytu wnioskującemu o niego klientowi. Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku trwa przez cały okres kredytowania, a koszty składek ponosi kredytobiorca.

Czy wiesz, że...

Jeśli dojdzie do śmierci kredytobiorcy w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej, odszkodowanie z polisy na życie zostanie od razu przekazane przez firmę ubezpieczeniową bankowi, na poczet spłaty kredytu hipotecznego. Spadkobiercy zmarłego czy osoby mu najbliższe nie otrzymają żadnego świadczenia z tytułu polisy na życie zawartej dla zabezpieczenia kredytu.

Nawet jeśli bank nie stawia wymogu wykupienia polisy na życie przez kredytobiorcę czy kredytobiorców, warto zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe dla rodziny. Dzięki ubezpieczeniu i odszkodowaniu, jakie może z niego zostać wypłacone na wypadek śmierci ubezpieczonego, rodzina nie będzie zmuszona do podjęcia zobowiązania finansowego wobec banku.

Uwaga!

Bank może zażądać od kredytobiorcy zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wobec banku albo tylko ich części. Jeśli zabezpieczenie ma wynosić np. 25 proc. wartości udzielonego kredytu lub wartości nieruchomości, w przypadku śmierci kredytobiorcy pozostałą kwotę zobowiązania spłacają spadkobiercy zmarłego.

Kto potrzebuje polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie jest właściwym rozwiązaniem, jeśli osobą ubezpieczającą jest głowa rodziny, zarabiająca na utrzymanie swoje własne, żony i na przykład nieletnich dzieci. W przypadku śmierci takiej osoby, jej najbliżsi nagle pozbawiani są wszelkich środków do życia. Jeśli nie zgromadzili oszczędności, znajdą się w bardzo trudnym położeniu.

Najczęściej ubezpieczenie na życie powinno być zapewniane mężczyznom pracującym zawodowo, w rodzinach, gdzie żona zajmuje się domem i dziećmi, a mąż zarabia. Taki model rodziny jest częsty w Polsce. Raport Instytutu Spraw Obywatelskich pokazuje, że spośród 19 mln kobiet żyjących w Polsce blisko połowa (9 mln) jest bierna zawodowo. 40 proc. z nich to emerytki i rencistki, a 20 proc. pobiera naukę. Ciągle jednak pozostaje prawie 3,6 mln kobiet nieposiadających pracy i tym samym uposażenia w wieku emerytalnym. Zapewnienie im wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie i dożycie jest jak najbardziej zalecane.

Polisa będzie zalecana także w odniesieniu do osób zarabiających wspólnie na dom, ale kiedy ich zarobki nie są pokaźne. Średnio zarabiająca rodzina ma około 5-6 tys. zł do swojej dyspozycji co miesiąc. Wystarcza to na spłatę zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej czy banków i dostawców mediów oraz na koszty życia. Jeśli jednak jedna osoba umiera, do dyspozycji rodziny pozostaje tylko połowa takiej kwoty, co jest niewystarczające dla zapewnienia życia na takim samym poziomie.

(Nie) zbędne ubezpieczenie

O ile w wielu przypadkach ubezpieczenie na życie wydaje się koniecznością, albo przydatnym instrumentem zabezpieczającym interesy rodziny, o tyle dla singla, który ma na utrzymaniu tylko siebie, a nie kilkuosobową rodzinę, polisa niekoniecznie będzie dobrą inwestycją.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również