ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

 Czy rezygnując z ubezpieczenia na życie, mogę odzyskać pieniądze?

Nie w każdym przypadku osoba ubezpieczona, rezygnująca z opłacania składek ubezpieczeniowych na polisę na życie, w przeszłości miała możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Możliwe było to w przypadku, gdy dożyła określonego wieku, jeśli podpisała umowę ubezpieczenia na życie i dożycie. Alternatywną możliwością była wypłata pieniędzy z polisy, która miała ustaloną wartość wykupu. Nowo zawarte polisy zwykle nie posiadały wartości wykupu. Nabywały je dopiero po dwóch lub trzech latach systematycznego opłacania składek ubezpieczeniowych przez klienta. Dopiero wtedy przy rezygnacji z polisy klient mógł odzyskać część swoich pieniędzy. Wcześniejsze zaniechanie opłacania składek na ubezpieczenie na życie równało się utracie wszystkich pieniędzy.

Wartość wykupu polisy na życie pomniejszana jest o koszty:

  • administracyjne,
  • koszty ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • wynagrodzenia agenta lub firmy ubezpieczeniowej,
  • opłaty polisowej,
  • opłaty za zarządzanie funduszami itp.

Obecnie zmieniły się przepisy w zakresie ubezpieczeń na życie i istnieje możliwość odzyskania pieniędzy z wygasłych polis, z których ktoś zrezygnował i otrzymał wypłatę wartości wykupu.

Czy wiesz że...?

Wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych, którzy wypłacili wartość wykupu polisy na życie, po rezygnacji z niej może odzyskać stracone pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze z polisy?

Generalnie, jeśli klient rezygnuje z polisy na życie w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, nie może odzyskać zainwestowanych w nią pieniędzy. Po tym terminie może ubiegać się o zwrot częściowy, ale wartość wypłaconego świadczenia przez firmę ubezpieczeniową będzie uzależniona od czasu trwania polisy i rodzaju podpisanej umowy.

Gwarancja zwrotu składek

Na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieją polisy na życie, terminowe, w których firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wpłaconych przez klienta składek, jeśli w ciągu okresu ubezpieczeniowego nie zaistnieje ryzyko ubezpieczeniowe. W praktyce wygląda to w ten sposób, że kupujemy polisę np. na 5 lat, a jeśli w tym czasie nie zachorujemy poważnie lub nie umrzemy, firma ubezpieczeniowa zwróci nam wszystkie wpłacone składki. Takie ubezpieczenie zaoferował swoim klientom Raiffeisen Polbank w formule ubezpieczenia grupowego R-PREMIUM. Ubezpieczenie dostarczało ING Życie.

Gdzie tkwi haczyk?

Po pierwsze, składka z ubezpieczenia na życie zwracana jest w wartości nominalnej, więc klient otrzymuje tyle, ile wpłacił, bez odsetek czy uwzględnienia inflacji rocznej. Kosztem zawarcia takiej polisy ubezpieczenia na życie są odsetki, jakie można by uzyskać inwestując składki w lokatę bankową. Po drugie, wadą ubezpieczeń tego typu jest niska suma ubezpieczeniowa.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również