ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czy ubezpieczenie lokalu jest kosztem uzyskania przychodu?

Zastanawiając się, które wydatki na ubezpieczenia przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, powinniśmy poznać podstawowe zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, które są regulowane przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczane są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na prowadzenie działalności. Muszą one być udokumentowane, a także powinny być wydatkowane w celu zdobycia przychodu, jego zabezpieczenia lub utrzymania jego źródła.

Aby polisa ubezpieczeniowa mogła stać się kosztem uzyskania przychodów, musi zostać poniesiona przez przedsiębiorcę na cele firmowe. Pomimo tego, iż opłacenie składki ubezpieczenia nie przyczynia się do powstania przychodu, to tego typu wydatek uznawany jest przez organy skarbowe za działanie mające zabezpieczyć jego źródło.

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorca korzystający z mieszkania wynajętego lub własnego, uznanego za lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, może wliczyć w koszty uzyskania przychodu:

 • czynsz za część mieszkania wykorzystywanego na działalność lub za wynajem lokalu,
 • ubezpieczenie mieszkania - jako zabezpieczenie źródła przychodu - w stosownej jego części,
 • odsetki od kredytu na spłatę mieszkania, naliczane są proporcjonalnie,
 • opłaty na telefon i Internet, jeśli są założone na firmę,
 • koszty remontu, zakupu mebli i sprzętów - jeśli niektóre sprzęty spełnią definicję środków trwałych, przedsiębiorca musi wykazać je w ewidencji i amortyzować.

Polisa a księgowanie kosztu

Aby polisa ubezpieczeniowa mogła zostać uznana przez organy skarbowe za podstawę zaksięgowania kosztu, musi zawierać informacje dotyczące:

 • stron umowy, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczającego,
 • daty wystawienia polisy,
 • przedmiotu umowy – rodzaju i zakresu ubezpieczenia, okresu który obejmuje,
 • wartości składki,
 • podpisy stron,
 • datę dokonania płatności.

W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa została opłacana gotówką w dniu jej wydania i taka informacja została zanotowana na dokumencie, wtedy jest to wystarczająca podstawa do zaksięgowania kosztu. Jeśli przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie przelewem bankowym, do dokumentacji należy dołączyć dodatkowo dowód zapłaty.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również