ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czy ubezpieczenie OC chroni pasażera?

Wynikiem wypadku komunikacyjnego mogą być dwa rodzaje szkód: w mieniu oraz na osobie. Na te ostatnie składają się: śmierć, uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia zaliczają się do szkód pierwszego typu z wymienionych.

Rekompensata

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe z tego koszty. Należą do nich m.in. wydatki na lekarstwa czy opatrunki, koszty dojazdów do szpitala, wydatki na rehabilitację czy opiekę. W sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą wskutek wypadku drogowego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić sumę potrzebną na pokrycie kosztów przysposobienia go do innego zawodu.

To nie wszystko. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może być zmuszony wypłacać poszkodowanemu rentę. Dzieje się tak na ogół, gdy ofiara wypadku utraciła, nawet częściowo, zdolność do pracy.

W przypadku śmierci poszkodowanego ubezpieczyciel może zostać zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, gdy pogorszyła się sytuacja materialna rodziny zmarłego.

Gdy doszło do szkody w mieniu, można starać się o rekompensatę z polisy OC kierującego. Poszkodowany może także liczyć na odzyskanie od towarzystwa ubezpieczeniowego kwoty potencjalnego zarobku, jaki nie został osiągnięty z powodu niezdolności do pracy.

Poszkodowany współwłaściciel

Gdy w wypadku komunikacyjnym został poszkodowany małżonek-współwłaściciel auta, nie może on liczyć na pokrycie szkody w mieniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada także za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mienia, wyrządzone przez kierującego innemu właścicielowi pojazdu mechanicznego.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku szkody na osobie. Korzystną dla współwłaścicieli aut linię orzecznictwa zapoczątkowała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2007 r., w której zostało stwierdzone, że towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada z tytułu polisy OC za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego właścicielowi lub wspówłaścicielowi. W uchwale z 7 lutego 2008 r. czytamy natomiast o obowiązku ubezpieczyciela wynikającego z umowy OC za szkody na osobie spowodowane przez kierującego pojazdem na osobie pasażera, który jednocześnie jest współwłaścicielem samochodu.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również