ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czym jest indeksacja składki ubezpieczenia, jak działa i jakie daje korzyści?

Inflacja ma bardzo duży wpływ na siłę nabywczą pieniędzy, co powoduje jej spadek. Przekłada się to na wysokość ewentualnego odszkodowania z ubezpieczenia, gdyż traci ono na wartości. W związku z tym ubezpieczyciele stosują indeksację składki ubezpieczeniowej, której zadaniem jest zapewnienie najlepszej ochrony klientom. Czym jest indeksacja składki ubezpieczenia, jak działa i jakie niesie korzyści?

Co to jest indeksacja składki?

Indeksacja składki to nic innego jak możliwość podwyższenia składki oraz sumy ubezpieczenia, która jest oferowana przez ubezpieczycieli o wskaźnik inflacji. Dzięki takiej opcji osoba ubezpieczona nie będzie stratna i może zachować wartość wypłacanego odszkodowania, w razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony.

Jak i kiedy następuje indeksacja składki?

Indeksacja składki ubezpieczenia następuje raz do roku po tym,  jak zostanie ogłoszona wartość wskaźnika wzrostu cen i usług (inflacji) przez Główny Urząd Statystyczny. Na jego podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza aktualną wysokość składki. Jako maksimum dla indeksacji składki przyjmowany jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy, jednak w przypadku, gdy wskaźnik inflacji jest niższy nić 3 procent, to wskaźnik indeksacji wyniesie wówczas też 3 procent.

W przypadku indeksacji sumy ubezpieczenia, kalkulacja bierze pod uwagę różne czynniki. Oprócz rosnących cen towarów oraz usług i zarobków wpływają na nią również:

  • częstotliwość opłacania składki,
  • obowiązująca taryfa składek właściwa dla wieku polisowego w dniu indeksacji,
  • okres pozostały do końca polisy,
  • wynik oceny ryzyka przeprowadzonej w dniu zawarcia umowy.

Ostateczne podwyższenie sumy ubezpieczenia liczone jest za pomocą wzoru, który jest indywidualnie określany przez ubezpieczyciela.

Indeksacja składki w ubezpieczeniu ma duże znaczenie w związku z długoterminowymi produktami ubezpieczeniowymi, takimi jak np. ubezpieczenie na życie i dożycie.

Jak w praktyce działa mechanizm indeksacji?

Mechanizm indeksacji różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych umowach jest zawarte, że indeksacja będzie odbywać się automatycznie i klient zostanie poinformowany o tym przez przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego każdego roku (najczęściej jest to kontakt w okolicach rocznicy podpisania umowy). Inne umowy mówią o tym, że zaindeksowanie wymaga zgody osoby ubezpieczonej i jest inicjowane dopiero po jej wyrażeniu. Wszystko zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danej polisy.

Jak można zrezygnować z indeksacji składki?

Osoba ubezpieczona może zaakceptować zaproponowaną jej przez towarzystwo ubezpieczeniowe indeksację składki i sumy ubezpieczenia. Jeśli klient zgodzi się na nowe warunki, wartość sumy ubezpieczenia zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie, natomiast wysokość składki wzrośnie, w zależności od stopnia inflacji. Warto zaznaczyć, że ubezpieczony ma prawdo do tego, aby zrezygnować z indeksacji. W takiej sytuacji wysokość składki nie ulegnie zmianie i pozostanie na tym samym poziomie, jednak należy nastawić się na to, że kwota odszkodowania może stracić na wartości, ponieważ spada wartość waluty.

Gdy klient nie chce więcej indeksować składki u ubezpieczyciela, należy w danym roku, najczęściej do 30 dni od złożenia propozycji, przedstawić oświadczenie o rezygnacji w towarzystwie ubezpieczeniowym. W momencie niedostarczenia dokumentu w wyznaczonym terminie przez ubezpieczyciela uznaje się, że klient zaakceptował indeksację.

Warto pamiętać o kilku kwestiach:

  • zdarza się, że klient nie może zrezygnować z indeksacji, ponieważ w OWU polisy nie jest wspomniane o możliwości odmowy indeksacji,
  • niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość zrezygnowania z indeksacji jedynie w najbliższym roku polisowym, natomiast inne pozwalają na złożenie pisma o odmowie obowiązującego aż do odwołania,
  • zrezygnowanie z indeksacji w jednym roku nie sprawia, że osoba ubezpieczona nie ma możliwości skorzystania z niej w kolejnym roku,
  • w momencie nastąpienia okresu bezskładkowego indeksacja nie jest dostępna, ponieważ tego typu zmiana jest przeważnie nieodwracalna i prowadzi do rozwiązania wszystkich dodatkowych umów oraz obniżenia sumy ubezpieczenia, jednak w zamian za to osoba ubezpieczona może liczyć na opłacanie składek przez ubezpieczyciela do końca okresu trwania polisy,
  • większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga pisemnej odpowiedzi w momencie, gdy w danym terminie nie został przedłużony taki dokument, oznacza to, że ubezpieczony wyraża zgodę na indeksację.

Co zamiast indeksacji?

Poza indeksacją towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować ubezpieczającemu waloryzację składki o innym wskaźniku. W takim przypadku należy pamiętać, że wskaźnik, który został przyjęty do waloryzacji, nie może być wyższy niż dwukrotność wskaźnika indeksacji. Ta opcja jest odpowiednia dla klientów, którym bardzo zależy na jeszcze lepszej ochronie i jednocześnie większym świadczeniu w przypadku sytuacji przewidzianej w OWU. Klient musi wtedy sam wskazać, czy chce skorzystać z indeksacji, czy woli skorzystać ze wskaźnika waloryzacji i wybrać jedną z propozycji.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również