ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czym jest ubezpieczenie OC komunikacyjne i jaki jest jego zakres?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób, które są posiadaczami pojazdów mechanicznych. Definicje i zakres ubezpieczenia OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z późniejszymi zmianami.

Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić posiadacza pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności za szkody wyrządzone nie tylko w związku z ruchem, ale również postojem ubezpieczonego pojazdów. Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych, czyli m.in. pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów czy przyczep. Niestety, szkody wyrządzone w niektórych wypadkach sięgają setek tysięcy, a niekiedy kilku milionów złotych.

Gdyby nie było ubezpieczenia OC, sprawca wypadku musiałby ponieść koszty naprawienia szkody czy zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Jednak dla wielu osób poniesienie wspomnianego kosztu kilkuset tysięcy złotych jest kwotą niewyobrażalną, która doprowadziłaby ich do bankructwa. Z drugiej strony osoby poszkodowane nie otrzymałyby kwoty za naprawę szkód czy zadośćuczynienie.

Dlatego też w Polsce, jak i w innych krajach, wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzięki stworzeniu wspólnoty składek ubezpieczeniowych za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych, w razie wypadku poszkodowani mają gwarancję otrzymania ubezpieczenia, a sprawców nie doprowadzi to do bankructwa.

Odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje przyznane, jeśli posiadacz pojazdu lub kierujący jest winny spowodowania szkody, polegającej na zniszczeniu mienia, uszkodzenia ciała lub śmierci osób trzecich.

Warto także dodać, że ubezpieczenie obowiązuje nie tylko podczas jazdy, np.: samochodem, ale także podczas zatrzymania lub postoju samochodu, wsiadania, wysiadania, rozładunku czy załadunku. Aktualnie obowiązująca suma gwarancyjna, a więc maksymalna kwota, która może być wypłacona poszkodowanym w wyniku pojedynczego zdarzenia (wypadku) wynosi 2.5 mln euro i dotyczy szkód wyrządzonych osobom oraz pół mln euro i dotyczy szkód na mieniu. W czerwcu 2012 roku limity te zostaną podniesione dwukrotnie.

Istnieją także pewne zdarzenia wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Są to sytuacje, w których kierujący pojazdem wyrządzi szkodę posiadaczowi tego pojazdu. Nie można liczyć na ubezpieczenia, jeśli posiadacz pojazdu wyrządzi szkodę pojazdowi, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dodatkowo zakłady ubezpieczeń nie wypłacą odszkodowania np.:  w przypadku skażenia lub zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto, jeśli sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu, psychotropów czy substancji odurzających i wyrządził szkodę umyślnie, to zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wystąpić do sprawcy o zwrot zapłaconego ubezpieczenia. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku kradzieży samochodu, prowadzenia auta bez wymaganych uprawnień (np.: prawa jazdy) czy ucieczki z miejsca wypadku.

Dzięki wprowadzeniu powszechnego obowiązku ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej, znacznie usprawniono proces rekompensaty wyrządzonych szkód. Ponadto, dzięki zapisom ustawy osoby poszkodowane mogą liczyć na szybką wypłatę odszkodowania- do 30 dni, jeśli sprawa nie jest rozstrzygana np.: w sądzie.
 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również