ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czym jest udział własny w ubezpieczeniu mieszkania?

Udział własny w ubezpieczeniu mieszkania stanowi określoną w umowie ubezpieczeniowej część wartości szkody, jaką ubezpieczony zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia. Jest to jednoznaczne z tym, że jeśli dojdzie do niechcianej, nieprzewidzianej sytuacji, ubezpieczony obarczony zostaje częścią ryzyka. Zaletą takiego rozwiązania jest odpowiednio obniżona, dostosowana do możliwości kredytobiorcy składka ubezpieczeniowa.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli szkoda zostanie wyceniona na 2000 zł, a nasz wkład własny wynosił będzie 10 proc., to wypłacone nam zostanie odszkodowanie w kwocie 1800 zł. Jeśli natomiast szkoda wynosi 5 000 zł, a nasz udział 10 proc., to otrzymamy 5 000 minus 500 złotych, czyli 4 500 zł odszkodowania. Udział własny może występować zarówno w formie procentowej, jak i kwotowej.

Różne konsekwencje

Jeżeli to my będziemy sprawcami jakiegoś zdarzenia i czyjeś szkody będą pokrywane z naszej polisy, a w zawartej umowie został wprowadzony udział własny, wartość szkody zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszona o kwotę udziału własnego. Możemy się wówczas spodziewać, że pokrzywdzony zgłosi się do nas o uregulowanie różnicy pomiędzy wartością szkody a otrzymanym odszkodowaniem.

Warto się decydować na udział własny?

Sens polisy z udziałem własnym możemy rozpatrywać po dogłębnej analizie umowy, zapoznaniu się z warunkami i zakresem ubezpieczenia mieszkania. Oczywiście główną zaletą takiego rozwiązania jest obniżenie wysokości opłacanej składki. Niestety w razie wystąpienia szkody, gdy nasze odszkodowanie zostanie proporcjonalnie obniżone, może okazać się, że bardziej opłacalne byłoby comiesięczne wnoszenie wyższych składek. Jako zaletę tego rozwiązania wymienić można wzrost dbałości o majątek. Wiedząc, że możemy sporo stracić, będziemy unikać zdarzeń, które mogą wywołać szkodę.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również