ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Czym są ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym dają poczucie bezpieczeństwa w przypadku ewentualnej śmierci.

Polisy na życie są umową zawartą między osobą fizyczną lub grupą osób a danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie na życie odnosi się nie tylko do ubezpieczeń obejmujących ryzyko śmierci, ale również dożycia określonego wieku, rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci i tym podobne.

Suma ubezpieczenia na życie ustalana jest przez osobę, która chce się ubezpieczyć. Górna granica przeważnie nie jest limitowana, ale zakłady ubezpieczeniowe określają minimalną wartość sumy ubezpieczenia ze względu na koszty związane z realizacją umowy.

Polisy na życie można podzielić na różne grupy, w zależności od kryterium. Z punktu widzenia charakteru umowy ubezpieczenia możemy  podzielić na ochronne (ich celem jest uzyskanie przez ubezpieczonego lub jego najbliższych środków finansowych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego) oraz oszczędnościowe (ich celem jest zapewnienie ubezpieczonemu lub osobom przez niego uprawnionym korzyści finansowych z wpłaconych składek, niezależnie od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego), a także ochronno-oszczędnościowe, które zawierają obie powyższe cechy.

Ze względu na czas trwania można wyróżnić ubezpieczenia terminowe (zawierane na z góry określony czas) i ubezpieczenia dożywotnie. Jeśli kryterium jest rodzaj zdarzenia objętego ochroną, to można wymienić ubezpieczenia na wypadek śmierci (na pokrycie przez uposażonych kosztów związanych ze śmiercią ubezpieczonego), na dożycie (o charakterze oszczędnościowym) oraz łączone („na życie i dożycie”).

Towarzystwa ubezpieczeń oferują także różne dodatki ubezpieczeniowe w formie np. ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia opłacania składki (w sytuacji gdy całkowicie i trwale jesteśmy niezdolni do wykonywania pracy i nie możemy płacić składek), ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poważnych chorób (np. zawał serca, udar, nowotwór itd.).

Warunki ubezpieczeń na życie są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, określanych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie, dlatego przed zawarciem takiej umowy należy je dokładnie porównać, aby podjąć świadomą decyzję, tym bardziej, że umowa zawierana jest na wiele lat.

Marta Błędowska
compero.pl
 

Marta Błędowska Marta Błędowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również