ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dlaczego OC komunikacyjne jest obowiązkowe? Co grozi za brak ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca wprowadził obowiązek ubezpieczenia właścicieli wszystkich pojazdów, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogły uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę.

Główną przesłanką do wprowadzenia obowiązku ubezpieczeń jest ilość wypadków, jaka każdego dnia następuje na polskich drogach. Warto podkreślić tu znaczną wysokość odszkodowania, np.: w przypadku wypadków śmiertelnych - sprawca często nie byłby w stanie zapłacić rodzinie poszkodowanego świadczenia i zadośćuczynienia, wynoszącego nawet  kilkaset tysięcy złotych. Dlatego też w systemie obowiązkowych ubezpieczeń poszkodowany może liczyć na wypłatę ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Ważne jest to, iż samochód, który nie jeździ (np. jest zepsuty), ale jest zarejestrowany, również podlega obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie OC. Choć są od tego wyjątki dotyczące choćby pojazdów historycznych. W zależności od sytuacji można także ubiegać się o znaczną obniżkę składki, np.: w sytuacji czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Kary za brak ubezpieczenia OC są niezmiernie dotkliwe. I nie warto liczyć na to, że kierowca uniknie kary za posiadanie ubezpieczenia. Skontrolować mogą go: policja, organy celne, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, organy prowadzące rejestrację pojazdów oraz uprawnione do kontrolowania ruchu drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy Inspekcję Ochrony Środowiska. Ponadto, wykrycie braku posiadania ubezpieczenia OC może nastąpić na szczeblu administracyjnym. Urzędnicy mogą odnaleźć tę informację w CEPiK-u, czyli w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Jeśli system nie będzie mógł powiązać zarejestrowanego samochodu z ubezpieczeniem OC jego posiadacza, urzędnicy się o tym dowiedzą.

W przypadku braku ubezpieczenia OC kierowcy samochodów osobowych w 2012 roku zapłacą, w zależności od okresu pozostawania poza ochroną ubezpieczeniową:

  • do 3 dni- 20% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (600 zł)
  • od 3-14 dni- 50% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (1500 zł)
  • powyżej 14 dni-100% dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (3000 zł)


W przypadku kierowców samochodów ciężarowych opłaty wynoszą odpowiednio 900, 2250 i 4500 zł.

Wykrycie braku ubezpieczenia OC i zapłata kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłacenia składki.

Podsumowując, przy tak wysokich karach i wysokim ryzyku odkrycia braku ubezpieczenia OC, warto pilnować jego ważności i rzeczywiście je zakupić. Ten koszt zabezpiecza kierowcę przed  poniesieniem poważnych konsekwencji finansowych w razie spowodowania wypadku komunikacyjnego oraz dotkliwej kary w przypadku wykrycia jego braku.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również