ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a odliczenie od podatku

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i zmienia się co kwartał. W miesiącach od 01.10 do 31.12.2015 roku wysokość tej opłaty wynosi 367,37 zł.

Podpisywanie umowy 

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można zawrzeć w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu podpisania takiej umowy musimy posiadać następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • poświadczenie wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia - np. świadectwo pracy lub decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA, a w przypadku członków rodziny dodatkowo druk ZUS ZCNA.

Jak rozwiązać umowę?

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zawierana na czas nieokreślony. Zobowiązanie to można rozwiązać lub może ono wygasnąć z mocy prawa. W przypadku rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ musimy ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS-u.

Przerwa w ubezpieczeniu kosztuje

Zawierając umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, jesteśmy zobowiązani do wpłacenia do NFZ opłaty dodatkowej, w przypadku gdy nasza przerwa w ubezpieczeniu był dłuższa niż 3 miesiące. Wysokość opłaty dodatkowej zmienia się co kwartał. Osoby decydujące się na ubezpieczenie dobrowolne w IV kwartale 2015 r. będą zobowiązane do opłat w wysokości:

  • 816,38 zł, w przypadku przerwy trwającej od 3 miesięcy do roku,
  • 2040,95 zł, w przypadku przerwy trwającej od roku do 2 lat,
  • 4081,90 zł, w przypadku przerwy trwającej od 2 lat do 5 lat,
  • 6122,85 zł, w przypadku przerwy trwającej od 5 lat do 10 lat,
  • 8163,80 zł, w przypadku przerwy trwającej powyżej 10 lat.

Optymalizacja podatkowa

Osoby wykupujące dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mogą odpisać od podatku aż 86% kwoty, którą wpłaciły do ZUS-u. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać wszyscy podatnicy - niezależnie od tego, czy płacą podatek dochodowy według skali, liniowy czy ryczałt. Skorzystać z tej ulgi możemy jednak tylko w przypadku, gdy nasz podatek jest wystarczająco wysoki. Zakładając, że średnio płaciliśmy 350 zł miesięcznie na DUZ, za cały rok urząd skarbowy może nam zwrócić 3612 złotych, ale tylko w sytuacji, gdy pozwoli na takie odliczenie wysokość należnego podatku.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również