ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dodatkowe ubezpieczenia rolnicze

Dodatkowe ubezpieczenia rolnicze

Specyficzne potrzeby rolników znajdują odzwierciedlenie w specjalnych ofertach towarzystw ubezpieczeniowych - produktach tworzonych właśnie dla tej grupy klientów. Jakie to ubezpieczenia? Sprawdźmy!

Zawód rolnika wymaga ubezpieczeń innego typu, niż te dostępne dla pozostałych klientów. Oprócz obowiązkowych polis, wymaganych przepisami prawa, istnieje więc wiele produktów pozwalających zaspokoić różne potrzeby ubezpieczeniowe, wynikające ze specyfiki tego zawodu.

Rozszerzenie ubezpieczenia obowiązkowego

Zarówno OC rolnika, jak i ubezpieczenie upraw czy budynków mogą zostać dobrowolnie rozszerzone ponad obowiązkowo wymagany poziom. Takie dodatkowe polisy obejmują więcej ryzyk (np. ubezpieczenie budynków również od ognia) lub też mają większy zakres (np. objęcie polisą w ramach ubezpieczenia upraw również nakładów – nawozów czy środków ochrony roślin).

Ubezpieczenie mienia…

Do ubezpieczeń nieobowiązkowych należy także ochrona mienia. Może ona mieć formę różnych polis, zazwyczaj zawieranych na okres 12  miesięcy

Od ognia czy kradzieży może zostać ubezpieczone całe mienie rolnika. Polisa taka obejmuje maszyny i urządzenia oraz wszelkie ruchomości domowe i gospodarcze, środki obrotowe itp. Co więcej ochrona rozciąga się również na mienie osób tworzących wspólnie z rolnikiem gospodarstwo domowe.

Inną formą ubezpieczenia mienia jest tzw. Agro-casco. Polisa taka może chronić wszelkie maszyny rolnicze od bardzo szerokiego wachlarza ryzyk, w zakresie wybranym przez klienta. Co ważne może ona zostać zawarta na okres krótszy niż rok (np. na 3 miesiące w okresie żniw).

…i zwierząt

Wiele gospodarstw rolnych zajmuje się nie tylko uprawą roślin, ale również hodowlą zwierząt. Stąd różne rodzaje produktów chroniących zwierzęta gospodarskie.

Podstawowe ubezpieczenie to polisa od padnięcia lub przymusowego skierowania na ubój (w wyniku choroby lub wypadku) zwierząt gospodarskich. Może ona obejmować bydło, trzodę chlewną lub konie (te ostatnie również jeśli zwierzę zostało zachowane przy życiu lecz straciło swoją wartość sportową lub hodowlaną).

Hodowcy innych zwierząt również mogą skorzystać z ubezpieczenia. Specjalne polisy oferowane są w przypadku drobiu, zwierząt futerkowych (norki, lisy, nutrie), pszczół z pasiek czy ryb (hodowane w stawach karpie czy pstrągi). Każde z takich dedykowanych ubezpieczeń obejmuje inny zakres ryzyk, oprócz uniwersalnych (jak powódź czy zatrucie) także specyficzne (np. uduszenie się ryb).

Gabriela Drzymalska Gabriela Drzymalska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również