ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 r. – zasady i kwoty dofinansowania

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem starego typu? Możesz starać się o dofinansowanie do wymiany pieca i tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zobacz, na jakich zasadach przyznawane jest dofinansowanie i o jaką maksymalną kwotę możesz się starać.

Czym jest i na czym polega program „Czyste Powietrze”?

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program mający na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych w sezonie grzewczym przez domy jednorodzinne poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W ramach programu „Czystego Powietrza” właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę źródła ciepła, ale również przeprowadzenie prac, których celem jest termomodernizacja budynków. Pozwala to na dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów, racjonalne wykorzystanie surowców energetycznych i zmniejszenie środków wydawanych na ogrzewanie nieruchomości.

Budżet przewidziany na realizację założeń programu „Czyste Powietrze” jest wysoki – wynosi 103 mld zł. Mimo że czasu na złożenie wniosku jest sporo (umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 r., a środki będą wydatkowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30 września 2029 r.), to nie warto zwlekać. Głównym powodem są możliwe oszczędności, a także poprawa jakości powietrza w okolicy zamieszkania.

Jak można przeczytać na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl, do 17 grudnia 2021 r. złożonych zostało 372 780 wniosków. Wypłacone dotychczas dofinansowania przekraczają kwotę 2 250 800 000 zł.

Kto i na co może otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”?

Z uwagi na cel, w jakim został stworzony, program „Czyste Powietrze” jest skierowany do określonej grupy osób, czyli właścicieli i współwłaścicieli:

 • Jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • Wydzielonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby móc skorzystać z finansowego wsparcia (dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego), nie wystarczy jednak być właścicielem czy współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej – konieczne jest jeszcze spełnienie kryterium dochodowego. Dofinansowanie do wymiany pieca czy prac termomodernizacyjnych jest dostępne dla tych właścicieli, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł – w przypadku beneficjentów uprawnionych do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie wymiany pieca nie jest jedynym, jaki możesz złożyć – dotację można dostać także na przeprowadzenie w budynku niezbędnych prac termomodernizacyjnych. W zależności od wybranej opcji w zakres takich prac wchodzi zakup i montaż:

 • Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Ocieplenia przegród budynku,
 • Okien i drzwi zewnętrznych,
 • Nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • Instalacji odnawialnych źródeł ciepła – kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej.

Z programu „Czyste Powietrze” może zostać dofinansowane również przygotowanie dokumentacji, np. audytu energetycznego czy projektów. Podstawą do otrzymania środków jest jednak posiadanie dokumentacji, w tym potwierdzenia złomowania dotychczasowego (starego) źródła ciepła.

W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania dostępne są trzy opcje programu. Dwie z nich łączy demontaż nieefektywnego pieca i instalacja nowego, bardziej ekologicznego źródła ciepła. Dodatkowo w ramach każdego z wariantów można przeprowadzić prace termomodernizacyjne. Trzecia opcja programu dotyczy wyłącznie prac termomodernizacyjnych.

Opcja 1

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej

Dodatkowo – wybrane prace termomodernizacyjne

Opcja 2

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż:

 • innego źródła ciepła niż w opcji 1

 • kotłowni gazowej

Dodatkowo – wybrane prace termomodernizacyjne

Opcja 3

Przeprowadzenie wybranych prac termomodernizacyjnych

W podwyższonym poziomie dofinansowania dostępne są dwie opcje. Pierwsza obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na:

 • Źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo inwestor może przeprowadzić prace termomodernizacyjne, o których mowa powyżej (np. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wymiana okien i drzwi).

W ramach drugiej opcji nie jest przewidziana wymiana źródła ciepła na paliwo stałe – obejmuje ona jedynie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany pieca?

Jednym z częstszych pytań, jakie zadają właściciele nieruchomości ogrzewanych za pomocą tzw. kopciuchów, jest to, ile można otrzymać tytułem dofinansowania do wymiany pieca. W 2021 r. dofinansowanie do wymiany pieca zależało od wybranej opcji programu oraz dochodu. Dostępne były dwa poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy – dla beneficjentów, których dochody nie przekraczają 100 000 zł rocznie,
 • Podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie może przekraczać kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wymiany pieca zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

 

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Podstawowy poziom dofinansowania

25 000 zł, gdy inwestor nie zdecydował się na mikroinstalację fotowoltaiczną

 

30 000 zł, gdy w przedsięwzięciu został przewidziany montaż takiej instalacji

20 000 zł, gdy inwestor nie zdecydował się na mikroinstalację fotowoltaiczną

 

25 000 zł, gdy w przedsięwzięciu został przewidziany montaż takiej instalacji

Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł

Rozszerzony poziom dofinansowania

32 000 zł, gdy inwestor nie zdecydował się na mikroinstalację fotowoltaiczną

 

37 000 zł, gdy w przedsięwzięciu został przewidziany montaż takiej instalacji

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 000 zł

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca – krok po kroku

Chcesz skorzystać z dotacji przewidzianej w ramach programu „Czyste Powietrze”? Demontaż starego kotła nie wystarczy – trzeba jeszcze zawnioskować o dotację. Gdzie złożyć wniosek w ramach „Czystego Powietrza” i jak to zrobić?

Wniosek o dopłatę do wymiany pieca możesz złożyć na trzy sposoby:

 1. Przez internet za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl. Ścieżka do wniosków jest następująca: zakładka „Nieruchomości i środowisko” → „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Aby wysłać wniosek online, będziesz potrzebować profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 2. Osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 3. W oddziale banku (dotyczy to tych banków, które przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”), gdy starasz się o Kredyt Czyste Powietrze.

W każdym przypadku wniosek powinien zostać złożony do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jeżeli gmina, w której mieszkasz, zawarła porozumienie o realizacji programu, to właśnie do rąk zatrudnionych w niej urzędników trafi twój wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej nie jest skomplikowany – wystarczy wypełnić poszczególne pola. Jeżeli jednak coś jest dla Ciebie niezrozumiałe lub masz wątpliwości, skontaktuj się z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jeżeli gmina, w której mieszkasz, podpisała porozumienie z tą instytucją, pomoc uzyskasz również od gminnych urzędników.

Uwaga na terminy! Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, to możesz rozpocząć inwestycję (wymianę źródła ciepła, prace termomodernizacyjne) na maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 r. – najważniejsze zmiany

Program „Czyste Powietrze” cieszy się sporą popularnością wśród właścicieli nieruchomości mieszkalnych. Jeżeli dopiero kompletujesz niezbędne dokumenty, powinieneś wiedzieć, jakie zmiany w programie „Czyste Powietrze” wejdą w życie w 2022 r.

„Czyste Powietrze” 2022 r. – zmiany:

 • Wyższe dofinansowanie – 69 000 zł. O dotację w tej kwocie będzie mógł starać się każdy właściciel nieruchomości, którego dochód wynosi 900 zł lub 1260 zł – odpowiednio przy gospodarstwie wieloosobowym i jednoosobowym,
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – 36 miesięcy,
 • Maksymalna liczba transz, w jakich dotacja może zostać wypłacona, to 5 transz,
 • Możliwość wydłużenia realizacji projektu, jeżeli opóźnienie jest wynikiem przesunięcia terminu przyłączenia do sieci gazowej przez operatora,
 • Możliwość wyboru przez właścicieli nieruchomości kotłów dwupaliwowych – na drewno kawałkowe i pellet.

Dokładna data wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znana, przy czym ma ona zostać ogłoszona w styczniu 2022 r.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również