ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Dofinansowanie do wypoczynku – komu i kiedy się należy?

Dofinansowanie do wypoczynku to świadczenie dla pracowników i ich rodzin pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub ze środków obrotowych pracodawcy. W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansowaniem „wczasów pod gruszą” dla ciebie i członków twojej rodziny.

Dofinansowanie do wypoczynku – zasady

Dofinansowanie do wypoczynku to jedna z kilku form przekazania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki z ZFŚS można przeznaczyć również na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych (żłobków, przedszkoli, świetlic, klubów), czy działalności socjalnej organizowanej dla pracowników i ich rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Pracodawca nie ma zatem obowiązku przyznawać swoim pracownikom dofinansowania do wypoczynku, a jedynie ma taką możliwość. Zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z ZFŚS określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawcy, którzy decydują się na przekazanie dofinansowania do wypoczynku powinni w regulaminie ZFŚS ustalić zasady, na jakich pracownikom będzie należeć się wypłata takiego świadczenia. Zasady te muszą być dostępne dla wszystkich pracowników i określać m.in.:

  • kryteria uprawniające pracownika do skorzystania ze świadczenia (np. sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracownika),
  • jaka jest wysokość dofinansowania do wypoczynku,
  • jak często można starać się o uzyskanie takiego świadczenia,
  • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownik musi wykorzystać, by uzyskać finansowanie „wczasów pod gruszą”.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą złożyć nie tylko aktualni pracownicy firmy, ale również byli pracownicy, którzy odeszli na emeryturę lub rentę oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. Co więcej, wniosek o dofinansowanie do wypoczynku, na takich samych zasadach jak wszyscy pracownicy, mogą się również składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, czy wychowawczych.

Dofinansowanie do wypoczynku – ile dni urlopu powinno zostać wykorzystane?

Pracownik, któremu należy się dofinansowanie do wypoczynku, może skorzystać z urlopu w dowolnym czasie w ciągu roku. Nie jest również istotne w jaki sposób wykorzysta świadczenie – czy uda się na kilkudniowy wypoczynek, czy też zostanie w domu, ani też czy spędzi swój urlop w kraju, czy zagranicą. Ważne natomiast jest to, ile dni pracownik będzie przebywał na urlopie dofinansowanym z ZFŚS. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie reguluje wprawdzie tej kwestii, jednak pracodawcy często umieszczają w regulaminie ZFŚS przepis mówiący, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej dwóch tygodni nieprzerwanego wypoczynku. Liczba 14 dni nie jest przypadkowa, gdyż ten zapis w regulaminie odnosi się często do kodeksu pracy, w którym jest mowa o tym, że co najmniej jedna część wypoczynku pracownika powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 kp).

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

Pracodawca może dofinansować wypoczynek nie tylko swoim pracownikom, ale również ich dzieciom. Środki ze świadczenia mogą być przeznaczone na finasowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych form wypoczynku organizowanego przez podmioty zewnętrzne, a także wycieczek organizowanych samodzielnie. Dofinansowaniu do wypoczynku dzieci z ZFŚS podlegają również formy odpoczynku połączonego z nauką, np. zielone szkoły oraz pobyty w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, leczniczo-opiekuńczych i rehabilitacyjno-szkoleniowych, w tym przejazdy z domu do placówki i z powrotem.

Zasady dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników powinny być zamieszczone w  regulaminie ZFŚS w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, bądź w razie jej braku z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W takim regulaminie powinny znaleźć się następujące wytyczne uprawniające do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dzieci:

  • wiek dzieci,
  • wymagane dokumenty,
  • termin składania wniosku,
  • termin rozpatrzenia wniosku,
  • termin przyznania dofinansowania,
  • wysokość dofinansowania (wraz z informacją od czego jest zależna, np. od dochodu przypadającego na członka rodziny).

Dofinansowanie do wypoczynku ma wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Dzięki przeznaczeniu środków z ZFŚS na taki cel, pracodawca przeciwdziała kumulowaniu się zaległych urlopów, buduje swój pozytywny wizerunek oraz przeciwdziała pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu swoich pracowników.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również