ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dojazd do pracy – komu przysługują ulgi, jak się je liczy i gdzie się po nie zgłosić?

Dojazd do miejsca pracy często nastręcza nam wielu trudności, przez to często rezygnujemy z danej oferty. Jeżeli obawiasz się, że koszty transportu mogą pochłonąć znaczną część twojego wynagrodzenia, warto wiedzieć, że i w tym przypadku są przewidziane pewne ulgi. Niezależnie od tego czy dojeżdżasz do pracy własnym samochodem, czy autobusem, poniżej znajdziesz wiele interesujących informacji.

Jakie ulgi przysługują za dojazd do pracy i komu się należą?

Przepisy Prawa Pracy niestety jednoznacznie nie regulują kwestii zwrotu kosztów dojazdu do pracy. Wyjątki występują w niektórych grupach zawodowych, gdzie to prawo przysługuje, np. policjantom, lub funkcjonariuszom Straży Granicznej. Wówczas mogą oni liczyć na zwrot w wysokości ceny biletu lub tramwaju.

Pracownicy prywatnych firm mogą liczyć na dofinansowanie swoich pojazdów,  lecz jest to jedynie dobra wola pracodawcy, a nie ich obowiązek. Jeśli pracodawca wyraża taką wolę, taki zapis powinien znajdować się w przepisach wewnętrznych, a ponadto może być zawarty w warunkach umowy, regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym. Decyzja o tym, czy kwota będzie adekwatna do ilości przejechanych kilometrów, równa dla wszystkich, bądź w formie ryczałtu, zależy od decyzji pracodawcy przy poszanowaniu prawa do równego traktowania.

Należy mieć na uwadze, że dodatki za dojazd do pracy podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu. Zwolnienia są przewidywane w odrębnych ustawach dla Policji, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, oraz w ustawie o Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustawie o Biurze Ochrony Rządu, ustawie o prokuraturze, jak i ustawie o Prawie do ustroju sądów powszechnych.

Stażyści lub osoby przyjęte na szkolenie poza swoim miejscem stałego zamieszkania mogą się starać o zwroty za dojazdy z Funduszu Pracy.

Co zrobić, by uzyskać dofinansowanie dojazdu do pracy?

Aby ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów do pracy, należy złożyć taki wniosek w rejonowym urzędzie pracy, który jest właściwy dla obecnego miejsca zamieszkania, jednak należy spełnić dwa warunki:

 • urząd pracy skierował do podjęcia zatrudnienia,

 • wynagrodzenie jest niższe, niż dwukrotność najniższego wynagrodzenia na dany rok.

Ponadto należy w każdym miesiącu przedstawić:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • zaświadczenie o uzyskanym przychodzie za dany miesiąc,

 • listę obecności,

 • bilety/faktury poświadczające wydatek na przejazd.

Koszty uzyskania przychodu – co to jest i jak je obliczać?

Jeżeli firma, w której jesteś zatrudniony, nie refunduje kosztów dojazdu do pracy, możesz się starać o ich częściowy zwrot przy rozliczaniu PITu. Wykazuje się nie tylko przychody, ale również koszty ich uzyskania, czyli wydatki przeznaczone np. na dojazd do pracy.

Koszty uzyskania przychodu od 1.01.2020 do 31.12.2022- ze stosunku pracy PIT

 

Miesięczne

Roczne

Pracownik mieszkający i pracujący w tej samej miejscowości

250 zł

3000 zł - jedna umowa

4500 zł - wiele umów

Pracownik, który dojeżdża do pracy w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania

300 zł

3600 zł - jedna umowa

5400 zł - wiele umów

Co dają podwyższone koszty uzyskania przychodu i jak wówczas postępować? Jeżeli na dojazd do pracy wydałeś więcej niż 250 zł lub odpowiednio 300 zł miesięcznie, podwyższenie kwoty zwrotu może nastąpić na podstawie przedstawienia imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy, jeżeli pracodawca nie zwrócił tych kosztów. 

Na dodatkowe ulgi podatkowe mogą liczyć twórcy i artyści tj. 50 proc. oraz osoby, które pełnią obowiązki społeczne lub obywatelskie, tj. 20 proc.

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jeżeli sen z powiek spędzają ci kwestie obliczania kosztów i podatków, najlepiej skorzystać z pomocy księgowej lub dostępnych programów, które są zaktualizowane o wszystkie zmiany w rozliczeniach.

Jak obliczyć średnie spalanie samochodu?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który porusza się własnym samochodem, to musisz pamiętać o wpisaniu pojazdu do ewidencji środków trwałych. Sposób, dzięki któremu obliczysz, ile pali samochód, jest bardzo łatwy. Poniżej znajduje się schemat, który pozwoli ci dowiedzieć się, jak obliczyć średnie spalanie.

 1. Zatankuj samochód do pełna.

 2. Spisz stan licznika, bądź go wyzeruj, jeżeli jest taka możliwość.

 3. Przejedź pewien odcinek drogi, np. 25 czy 30 km.

 4. Zatankuj ponownie samochód do pełna.

 5. To ile udało się wlać paliwa, aby bak był pełny, należy podzielić przez liczbę przejechanych kilometrów, a wynik pomnożyć przez 100.

 6. Otrzymasz spalanie wyrażone w litrach/100 km.

Przykład: Pani Katarzyna zatankowała w swoim samochodzie bak do pełna. Po przejechaniu 100 km wystarczyło dolać 8  litrów i bak znowu był pełny. Po obliczeniu ze wzoru:

średnie spalanie = (wykorzystane paliwo/liczbę kilometrów) x 100 km

(8 litrów/100 km) x 100 km = 8 litrów

Oznacza to, że samochód  Pani Katarzyny ma średnie spalanie na poziomie 8 litrów na 100 km.

Jak obliczyć koszt paliwa?

W Internecie możesz znaleźć wiele kalkulatorów, które w szybki sposób wyliczą za ciebie wartość paliwa. Ciekawą opcją są również aplikacje na telefon, które umożliwiają monitoring kosztów i innych wydatków na samochód. Wcześniej jednak musisz wiedzieć, ile pali twoje auto. Jeżeli jesteś tradycjonalistą, poniżej znajduje się wzór, dzięki któremu bez problemu obliczysz koszt twojej podróży.

Koszt podróży = (średnie spalanie x długość trasy) /100 x cena paliwa

Przykład: Pani Katarzyna wie, że średnie spalanie jej samochodu jest na poziomie 8 litrów/100 km. Wyrusza w trasę mającą 350 km, a cena paliwa wynosi 6 zł. Z poniższych obliczeń wynika, że na tę trasę musi przeznaczyć 169 zł.

(8 litrów x 350 km) /100 x 6 zł= 2800/100 x 6= 169 zł

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również