ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Droga dla pieszych – jakie są nowe przepisy?

Do przestrzegania przepisów drogowych zobowiązani są nie tylko poruszający się pojazdami, ale również piesi. Od 2022 roku wprowadzono wiele zmian w kodeksie drogowym i warto je znać, by uniknąć wysokiego mandatu. Warto wiedzieć, jak obecnie definiowana jest droga dla pieszych.  

Co to jest chodnik? 

Chodnik w najprostszym ujęciu stanowi utwardzoną, betonową część pobocza przeznaczoną do ruchu pieszych. Bardzo często znajdują się nad nim lampy ułatwiające przemieszczanie się, a w celu ułatwienia jazdy wózkami dziecięcymi i dla niepełnosprawnych stosuje się obniżone krawężniki. W ujęciu Prawa o ruchu drogowym chodnik stanowi fragment drogi jedynie dla ruchu pieszych i osób korzystających z urządzeń wspierających przemieszczanie się. Oznacza to, że nie mogą korzystać z niego wszelkie pojazdy mechaniczne, w tym jednoślady. Zmiana prawa wprowadzona 21 września 2022 roku przewiduje jednak pewne wyjątki dla rowerzystów. Jak się okazuje mogą oni korzystać z chodnika, jeśli: 

  • nie jest wyznaczona ścieżka dla jednośladów; 

  • dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 50 km/h, a szerokość trotuaru wynosi co najmniej 2 m; 

  • jadąca osoba opiekuje się dzieckiem do 10 lat kierującym rower; 

  • jest gęsta mgła, gołoledź, porywisty wiatr itp. 

Minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Jego zwężenie będzie dopuszczalne, jeśli zostaną stworzone miejsca do wymijania się pieszych ze szczególnymi potrzebami. Chodnik nie może jednak być węższy niż 1 m. 

Jak dzieli się droga dla pieszych? 

Zgodnie ze zmianami wrześniowymi, droga dla pieszych powinna składać się z trzech części: 

  • Chodnika; 

  • pasa buforowego do postoju lub zatrzymania pojazdów, przylegającego od strony jedni, torów tramwajowych lub ścieżki rowerowej; 

  • pasa obsługującego, m.in. dla działalności gospodarczej, społeczno-gospodarczej, schodów, podjazdów dla wózków itp.  

Czy można parkować na drodze dla pieszych? 

Parkowanie na drodze dla pieszych nie jest zabronione, jeśli odbywa się ono blisko krawędzi jezdni. Nie ma zakazu postoju lub zatrzymania, jeśli piesi mogą poruszać się po pasie o szerokości 1,5 m. Pozostawiony pojazd nie powinien także ograniczać swobodnego ruchu po pasach.  

Kto ma pierwszeństwo na ścieżce rowerowej? 

Nowe przepisy nie będą miały znaczącego wpływu na dotychczasowe poruszanie się pieszych po wyznaczonych dla nich drogach. Jedynym udogodnieniem może być większa szerokość nowo tworzonych chodników. Tak, jak do tej pory, kierujący jednośladami, poza szczególnymi przypadkami, nie będą mogli korzystać z chodnika. Czy mają oni jednak pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów? Jak powinien zachować się kierujący pojazdem?  

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, pieszy zbliżający się do przejazdu dla rowerzystów powinien zachować dużą ostrożność i ustąpić pierwszeństwa poruszającemu się jednośladem, hulajnogą, wózkiem lub urządzeniem transportu osobistego, jeśli znajduje się on na przejeździe. Co więcej, ścieżka rowerowa w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, jest dla pieszego tym samym, co jezdnia czy torowisko. W związku z tym, nie można jej przekraczać w dowolnym punkcie, a jedynie po oznakowanym przejściu. Niezastosowanie się do tego przepisu grozi mandatem w wysokości 300 zł.  

Czym jest kolumna pieszych? 

Nie zawsze piesi powinni poruszać się po chodniku. Istnieją bowiem tzw. kolumny, czyli zorganizowane grupy pieszych, które są prowadzone przez przewodnika, kierownika lub dowódcę. Zasady poruszania się kolumn reguluje art. 12 Prawa o ruchu drogowym, który mówi, że w przypadku zwykłych i wojskowych kolumn obowiązuje nakaz ruchu wyłącznie jezdnią, po prawej jej stronie (nie mogą przemieszczać się po chodniku).  

Wspomniany zapis prawny, głosi również, że kolumna dzieci do 10. roku życia wraz z pełnoletnim przewodnikiem powinna poruszać się wyłącznie po chodniku. Jeśli nie jest wyznaczona droga dla pieszych, wówczas dopuszcza się korzystanie z pobocza, a jeśli nie jest ono wyodrębnione – lewej strony jezdni. W przypadku nieprzestrzegania przepisów i wypadku drogowego z karą musi liczyć się kierujący kolumną. Powinien on również pamiętać, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą w znaczącym stopniu utrudniać widoczność. W takich sytuacjach kolumna powinna mieć świetlne oznaczenia. Zazwyczaj są to latarki. Jeśli długość kolumny przekracza 20 m sygnały świetlne muszą być rozłożone co 10 m.  

Nowe przepisy obowiązujące od 21 września 2022 aktualizują przede wszystkim pojęcie chodnika i podziału drogi dla pieszych. Zmiany te nie mają jednak dużego wpływu na dotychczasowy ruch. Zawsze należy jednak zachować szczególną ostrożność, by uniknąć nieprzyjemnego wypadku mogącego zakończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również