ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Droga wewnętrzna - definicja, przepisy. Kto ma pierwszeństwo?

Droga wewnętrzna jest jednym z rodzajów dróg, jakie możemy spotkać np. wjeżdżając na osiedle. Na drodze wewnętrznej obowiązują inne przepisy niż na drodze publicznej, jednak jej zlokalizowanie nie zawsze jest łatwe, ponieważ wjazd nie musi być oznaczony.

Droga wewnętrzna - definicja

Definicję drogi wewnętrznej znajdziemy w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Art. 8 ust. 1 informuje, że drogami wewnętrznymi są “drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg”. Drogą wewnętrzną może być np. osiedlowa ulica, dojazd do posesji czy do sklepu.

Droga wewnętrzna - znaki

O początku ogólnodostępnej drogi niepublicznej informuje znak D-46 (“droga wewnętrzna”). Dodatkowo, napis na znaku informuje o jej zarządcy. O wyjeździe na drogę publiczną - znak D-47 (“koniec drogi wewnętrznej”).

Co ważne - zarówno początek, jak i koniec drogi wewnętrznej, może, ale nie musi być oznakowany stosownym znakiem.

Droga wewnętrzna - przepisy

Na drogach wewnętrznych dozwolone jest to, co nie zostało zabronione przez jej zarządcę (on także ponosi koszty oznakowania). Jeśli nie ma znaków, które tego zakazują, możemy np. parkować w dowolnym miejscu. Poruszając się po drodze wewnętrznej musimy stosować się do zasad określonych przez jej zarządcę - postępować zgodnie ze znakami i sygnałami drogowymi przez niego ustanowionymi.

Chociaż na drodze wewnętrznej możemy jechać np. bez zapalonych świateł, czy rozmawiając przez telefon, powinniśmy pamiętać, że i tu możemy otrzymać mandat. Zawsze - także na drodze wewnętrznej - zabronione jest prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (Kodeks karny, art. 178a par. 1). Mandat możemy dostać także wtedy, jeśli nie będziemy stosować się do znaków lub stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Droga wewnętrzna - kto ma pierwszeństwo

Na drodze wewnętrznej obowiązuje zasada prawej ręki. Z kolei jeśli włączamy się do ruchu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną, musimy ustąpić pierwszeństwa.

Droga wewnętrzna a strefa ruchu

Według Kodeksu drogowego, strefą ruchu jest obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną, wjazdy i wyjazdy są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Gdy droga wewnętrzna zostaje oznakowana jako strefa ruchu, obowiązują na niej ogólne zasady Kodeksu drogowego. Podobnie, gdy zostanie ona oznakowana jako strefa zamieszkania

Źródło:

  1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również