ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Dywidenda – co to jest i jak działa?

Lokując środki w daną spółkę, inwestorzy bardzo często chcą otrzymać prawo do dywidendy. Wiele osób zastanawia się jednak, czy przywilej ten wymaga zatrzymania papierów oraz kiedy sprzedaż produktów giełdowych nie spowoduje braku możliwości udziału w podziale zysków. Warto wiedzieć, czym jest dywidenda i w jaki sposób ona funkcjonuje.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to po prostu rzecz do podziału. Rozszerzając tę definicję, należy zaznaczyć, iż są to pieniądze wypłacane właścicielom lub akcjonariuszom w zależności od formy działalności. Środki te stanowią wynagrodzenie za udostępnienie kapitału.

Jak działa dywidenda?

Rozliczenie transakcji odbywa się wraz z uczestnictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Chcąc wziąć udział w podziale zysków, należy mieć prawo do dywidendy. Konieczne jest posiadanie papierów wartościowych spółki co najmniej dwa dni giełdowe przed podziałem.  Finalizacja transakcji realizowana jest 48 godzin później od jej zawarcia. Warto zaznaczyć, iż dywidendę przelewa się na rachunek maklerski, stanowiący bazę zakupionych akcji. Jeśli zysk jest opodatkowany, trafia on na konto w ciągu dwóch tygodni.  Częstotliwość wypłat ustalają właściciele lub akcjonariusze spółki.

Wypłaty dywidendy – kiedy i jak często?

O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników w zależności od rodzaju spółki. Warunki udostępnienia środków w jednostkach kapitałowych stanowią:

 • zakończenie roku obrotowego,
 • przygotowanie zestawienia finansowego, a często również jego zbadanie przez rewidenta, przy czym opinia biegłego musi być co najmniej „bez zastrzeżeń” lub „z zastrzeżeniami”,
 • zatwierdzenie sprawozdania przez zgromadzenie,
 • podjęcie decyzji o podziale zysków.

Czy istnieje limit wypłacanej dywidendy?

Pieniądze wypłacane akcjonariuszom lub właścicielom spółek nie mogą przekroczyć wysokości zysku netto ostatniego roku obrotowego, sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych. Limit ten służy ochronie praw kredytodawców, by w przypadku komplikacji utrudnić zarządzającym wyprowadzenie posiadanych aktywów. Granica, bazująca na różnicy między przychodami a kosztami prowadzi jednak do mylnego przekonania, iż dywidendę wypłaca się z zysku.

Jakie formy ma dywidenda?

Warto wiedzieć, że przyznawane środki nie zawsze mają charakter finansowy. Dywidenda występuje w formie:

 • pieniężnej,
 • aktywów,
 • udziałów (akcje).

Jako jej ekwiwalent stosuje się także podniesienie wartości nominalnej posiadanych przez dany podmiot papierów wartościowych. To ostatnie rozwiązanie wpływa jednak na opodatkowanie, a nie spółkę i jej właścicieli.

Czy inwestując w akcje, można otrzymać dywidendę?

Chcąc ulokować zgromadzone środki, można otworzyć swoje konto maklerskie. Wśród zalet takiego rozwiązania warto wskazać:

 • obsługę online lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnych,
 • możliwość inwestycji w spółki zagraniczne,
 • dostępne kursy giełdowe,
 • obserwację notowań w czasie rzeczywistym,
 • ochronę przed ujemnym saldem.

Inwestowanie pieniędzy w akcje może być dobrą opcją, pod warunkiem przyjęcia długookresowego lokowania. Zwiększa to bowiem szansę na uzyskanie wysokich zysków. Początkujący mogą skorzystać z porad profesjonalisty, by inwestycja w daną spółkę okazała się trafna. Dywidendy stanowią punkt pośredni między długotrwałą lokatą pieniędzy a natychmiastowym efektem. Każdy inwestor otrzymuje bowiem wsparcie bez potrzeby wycofywania środków. Wysokość dywidendy wskazuje zasięg działań spółki. Jeśli zarząd przyjmie podział zysków o niskiej wartości, wówczas należy odczytywać takie rozwiązanie jako ograniczenie kłopotów finansowych, z którymi zmaga się dana jednostka. Akcjonariusze lub właściciele zazwyczaj nie decydują się na obniżanie dywidend, chcąc uniknąć spadku cen akcji.

Kiedy sprzedać akcje, by nie stracić dywidendy?

Chcąc uzyskać część zysku, należy zakupić akcje do ostatniego dnia, uprawniającego do ich nabycia. Posiadanie papierów wartościowych nie musi jednak mieć stałego wymiaru. Można je sprzedać już 24 godziny po ostatnim dniu uprawniającym do ich nabycia z zachowaniem prawa do dywidendy. Wszystkie zlecenia na papiery wartościowe, które nie zostały zrealizowane ostatniego dnia do nabycia akcji zostają po sesji anulowane. Na następnej giełdzie mają one oznaczenie „bd”, tj. bez dywidendy.

Jak obliczyć wysokość dywidendy?

Oszacowanie wartości finansów jest bardzo trudne. To walne zgromadzenie decyduje, jakie działania podejmie spółka w najbliższym czasie oraz ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na realizację projektów. Należy również zaznaczyć, iż wysoka dywidenda nie zawsze jest optymistycznym prognostykiem. Bardzo często oznacza to, iż zarząd spółki nie ma horyzontalnych planów inwestycyjnych.

Czy dywidendy są popularne w Polsce?

Inwestowanie z prawem do dywidendy jest rozwiązaniem, z którego korzystają zagraniczni inwestorzy. Na zachodnich rynkach działają bowiem spółki, których oszacowanie częstotliwości wypłat nie stanowi dużego wyzwania. Jednostki te regularnie udostępniają dywidendy, chcąc pozyskać większą liczbę inwestorów. W Polsce taka lokata kapitału nie jest bardzo popularna. Spółki z prawem do dywidendy będą jednak rozszerzać swoje działania w nadchodzących latach. Takie jednostki są bowiem bardziej cenione przez akcjonariuszy.

Czy dywidendy mają podatek?

Od dywidend naliczany jest dziewiętnastoprocentowy podatek.  Inwestorzy otrzymują na konto kwotę bez tego obciążenia. Opodatkowanie dywidend nie jest powiązane z koniecznością wypełniania deklaracji. Warto zaznaczyć, iż opodatkowanie nie przestaje funkcjonować w przypadku zakupów akcji, które zanotowały spadek wartości. 

Inwestowanie na giełdzie to świetna lokata zgromadzonego kapitału. Przed zakupem akcji warto jednak upewnić się, czy dana spółka udziela akcjonariuszom prawa do dywidendy. Należy również zaznaczyć, że wypłacanie comiesięcznych środków dużej wartości nie jest dobrym rozwiązaniem. Spółka, by zarabiać, musi dobrze zarządzać posiadanym kapitałem i ukierunkowywać się na nowe działania biznesowe. Ich realizacja nie jest możliwa bez finansowego wkładu.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również