ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Elektromobilność – co to jest i kogo dotyczy Ustawa o elektromobilności?

Elektromobilność jest rozwiązaniem, mającym korzystny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki pojazdom elektrycznym zmniejsza się ilość spalin przedostających się do atmosfery. Elektromobilność pozwala ponadto na ograniczenie kosztów transportu. Wynika to z redukcji ilości pieniędzy wydawanych na paliwo. Warto zatem znać szczegóły dotyczące „zielonego transportu” i infrastruktury z nim związanej.

Co to jest elektromobilność?

Elektromobilność stanowi obszar kwestii związanych z wykorzystaniem pojazdów bazujących na energii elektrycznej. Tego typu maszyny są wykorzystywane w komunikacji publicznej ze m.in. ze względów ekologicznych. Definicja elektromobilności odnosi się do technicznych i eksploatacyjnych zagadnień, dotyczących pojazdów elektrycznych, technologii, jak również zaplecza ładowania.

Ustawa o elektromobilności kogo dotyczy?

Projekt Ustawy o elektromobilności został przedstawiony przez Ministerstwo Energii 27 kwietnia 2017 roku. Koncept ten obejmował także rozporządzenia w kwestii paliw alternatywnych. Ustawa miała na celu intensyfikację transportu opartego na elektromobilności.  Akt ten koncentruje się na normach prawnych dotyczących rozszerzenia zaplecza ładowania pojazdów elektrycznych, a także tankowania CNG i LNG. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku zaczęła obowiązywać od 22 lutego, wprowadzając możliwość darmowego parkowania oraz korzystania z buspasów przez samochody elektromobilne. Chciano w ten sposób nakłonić społeczeństwo do stosowania ekologicznego transportu w codziennej komunikacji.

2 grudnia 2021 roku wprowadzono nowe obowiązki w obrębie pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych. Kogo dotyczy ustawa o elektromobilności? Ustalenia nakładają nowe zobowiązania na jednostki, stosujące Prawo zamówień publicznych do określonego sektora zamówień. Muszą one bowiem zapewnić minimalny poziom wykorzystania niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w stosunku do całkowitej liczby samochodów objętych publicznymi zamówieniami we wskazanych okresach.

Elektromobilność na świecie

Wiele krajów stara się wdrożyć rozwiązania, mające nakłonić obywateli do komunikacji ekologicznej. Dopłaty do elektromobilności funkcjonują m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Słowenii. Największe wsparcie oferuje nabywcom pojazdów elektrycznych Norwegia. W kraju tym cztery lata temu odnotowano aż 42 procent nowo zarejestrowanych samochodów bazujących na technologii ładowania. Według analityków w najbliższych latach będzie można zaobserwować spadek cen baterii litowo-jonowych. Dzięki temu koszt zakupu pojazdów elektromobilnych znacznie spadnie. Zwiększy się natomiast liczba punktów ładujących samochody elektryczne.

Elektromobilność w Polsce

Plan rozszerzenia elektromobilności został przyjęty przez Beatę Szydło 16 marca 2017 roku. Jego zasadniczy cel stanowiło przystosowanie warunków dla pojazdów elektrycznych, rozwój przemysłu związanego z tym obszarem, a także stabilizacja sieci ładującej. Misja elektromobilności ma być realizowana w trzech fazach. Pierwsza z nich trwała do 2018 roku. Koncentrowała się ona na stworzeniu warunków rozwoju elektromobilności od strony prawnej i ukierunkowaniu dofinansowań na elektromobilność. W drugiej fazie skupiono się natomiast na stworzeniu zaplecza ładowania pojazdów elektrycznych w dużych miastach. Chciano też nakłonić obywateli do zakupu ekologicznych samochodów. W trzeciej fazie elektromobilność ma stać się rozwiniętym obszarem. Zakłada się, iż nie będą wówczas konieczne dopłaty dla obywateli, pragnących korzystać z technologii elektrycznej w komunikacji.

Elektromobilność w Polsce – raport

Według raportu z 2021 roku opracowanego przez PKO Leasing we współpracy z Masterlease i Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA), 20 procent reprezentantów sektora małych i średnich przedsiębiorstw zastanawia się nad wykorzystaniem pojazdów hybrydowych plug-in albo samochodów całkowicie elektrycznych. Właściciele firm liczą jednak na dofinansowanie od państwa. W 2020 roku osiemdziesiąt pięć procent wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów stanowiły samochody elektryczne przedsiębiorców.

  • Elektromobilność stanowi ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na zaoszczędzenie pieniędzy. Warto zatem zastanowić się nad zakupem pojazdu napędzanego energią elektryczną, by móc m.in. korzystać z darmowych parkingów.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również