ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Elementy stałe w mieszkaniu – jak ubezpieczyć?

Dostrzegasz korzyści płynące z posiadania polisy mieszkaniowej i dlatego zdecydowałeś się na jej zakup? Jeżeli ubezpieczenie będziesz kupować po raz pierwszy, to spotkasz się z terminem „elementy stałe”. Zobacz, jak firmy ubezpieczeniowe rozumieją to pojęcie.

 

Czym są elementy stałe w mieszkaniu według ubezpieczycieli?

Jeżeli spojrzeć na konstrukcję polis mieszkaniowych, to można wyodrębnić trzy rodzaje przedmiotów ubezpieczenia.

 • Mury. To pojęcie nie odnosi się jednak wyłącznie do ścian. W ramach murów firmy ubezpieczeniowe obejmują ochroną ubezpieczeniową również fundamenty, dach czy schody zewnętrzne (wszystkie elementy konstrukcyjne budynku).
 • Wyposażenie (ruchomości domowe, mienie ruchome). To dobra gromadzone w mieszkaniu (domu), które nie są przytwierdzone na stałe. Do wyposażenia zalicza się m.in.: sprzęt AGD i RTV, sprzęt sportowy czy biżuterię.
 • Elementy stałe. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte również elementy stałe znajdujące się w mieszkaniu (domu). Są to elementy przytwierdzone na stałe, np. armatura łazienkowa czy instalacje (np. gazowa, elektryczna wraz z osprzętem).

Pojęciem „elementy stałe” posługuje się każdy ubezpieczyciel. Z jego szczegółową definicją możesz się zapoznać, zaglądając do poszczególnych dokumentów OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

W OWU Link4 można przeczytać, że urządzenia gospodarstwa domowego (w tym te, które są przeznaczone pod zabudowę) są zaliczane do mienia ruchomego. Z kolei Proama w swoim OWU przyporządkowuje sprzęty AGD pod zabudowę do elementów stałych.

Na jaką kwotę ubezpieczyć elementy stałe w mieszkaniu?

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Firmy ubezpieczeniowe wykazują się elastycznością – będziesz mógł samemu określić sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą otrzymasz np. po pożarze. Aby właściwie dobrać sumę ubezpieczenia, powinieneś oszacować wartość elementów stałych w swoim mieszkaniu.

Przeprowadzenie dokładnych wyliczeń jest niezbędne przy zakupie polisy mieszkaniowej. Dlaczego? Powody są trzy.

 1. Od podanej przez ciebie wartości elementów stałych będzie zależeć wysokość składki ubezpieczeniowej. Zawyżając wartość elementów stałych, musisz liczyć się z wyższą składką.
 2. Na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Jeżeli dojdzie np. do pożaru, nie otrzymasz odszkodowania wyższego niż wartość strat, mimo że opłacałeś wyższą składkę.
 3. Ustalając realną wartość elementów stałych w mieszkaniu, nie będziesz płacił zawyżonej składki. W razie potrzeby będziesz dysponował środkami, aby dokupić polisy dodatkowe.

Masz problem z dokonaniem wyceny? Skorzystaj z pomocy specjalisty. W ten sposób zyskasz pewność, że nie przepłacasz.

 

Jak ubezpieczyć elementy stałe w mieszkaniu?

Każda firma ubezpieczeniowa proponuje kilka opcji. Przykładowo korzystając z oferty PZU, będziesz mógł ubezpieczyć elementy stałe:

 • wraz z nieruchomością (murami) – w ten sposób uzyskasz ochronę od kradzieży z włamaniem,
 • wraz ze znajdującym się w mieszkaniu wyposażeniem – zyskasz ochronę od wszystkich ryzyk,
 • osobno – zakup odrębnej polisy również zapewni ci ochronę od wszystkich ryzyk (tzw. formuła all risk).

Na etapie zapoznawania się z ofertami firm ubezpieczeniowych powinieneś zwrócić uwagę na możliwe warianty ubezpieczenia. Dzięki temu stworzysz dla siebie optymalną ochronę.

Ubezpieczenie murów, elementów stałych czy mienia ruchomego to nie wszystko, co proponują firmy ubezpieczeniowe. Możesz skorzystać też z licznych polis dodatkowych, np. ubezpieczyć wyposażenie posesji, kupić ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia czy ubezpieczenie OC.

Zakup polis w pakiecie opłaca się ze względów finansowych. Ubezpieczyciele chętnie obniżają wysokość składki tym klientom, którzy kupują więcej niż jedną polisę ubezpieczeniową.

Kiedy ubezpieczenie elementów stałych nie zadziała?

W czasie trwania umowy ubezpieczenia może dojść do różnych zdarzeń. Nie każde będzie uprawniało cię do uzyskania odszkodowania. Powodem są wyłączenia. To sekcja w OWU, z której treścią powinieneś zapoznać się bardzo wnikliwie.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy mieszkaniowej, mimo że doszło do uszkodzenia lub zniszczenia elementów stałych? Link4 w OWU zastrzega, że nie wypłaci odszkodowania za szkody:

 • powstałe wskutek zalania dachu – jeżeli dach były w złym stanie technicznym,
 • będące następstwem zużycia mienia – nie możesz zatem liczyć na odszkodowanie, jeżeli z czasem np. pojawią się rysy czy pęknięcia na armaturze łazienkowej,
 • do których doszło przy przebudowie czy remoncie nieruchomości – chyba że została ona zgłoszona do ubezpieczenia jako nieruchomość w budowie.

Zapoznając się z listą wyłączeń, możesz sprawdzić, kiedy nie otrzymasz pieniędzy. Pamiętaj, że sekcje wyłączeń również mogą różnić się między firmami ubezpieczeniowymi.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również