ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Etapy budowy domu – o czym należy pamiętać?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak powinna przebiegać budowa domu krok po kroku, w poniższym artykule przyjrzymy się temu bliżej. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, planując poszczególne etapy budowy domu, aby zapewnić lepszą organizację i uniknąć w przyszłości ewentualnych błędów.

Od czego zacząć budowę domu?

Zanim podejmiesz decyzję o budowie domu, w pierwszej kolejności należy ustalić lokalizację i wybrać działkę. Decyzja ta powinna być bardzo dobrze przemyślana, ponieważ w wybranym miejscu spędzisz zapewne kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. Na co więc zwrócić uwagę na tym etapie budowy domu? Przede wszystkim na:

 • odległość – np. od miejsca pracy oraz, czy jest z nim dobrze skomunikowana,
 • ukształtowanie terenu – czy teren jest równy czy ze spadkiem,
 • zorientowanie względem stron świata,
 • kształt działki,
 • drogę dojazdową – czy jest publiczna czy prywatna,
 • jakość gruntu – podmokły teren będzie problematyczny podczas budowy,
 • media – czy działka jest już uzbrojona, jeśli nie – jak daleko od działki trzeba będzie się podłączyć i jakie ewentualnie koszty są z tym związane,
 • otoczenie – lasy, jeziora, infrastruktura drogowa,
 • planowane inwestycje – wbrew pozorom to bardzo ważna kwestia, najlepiej już podczas szukania odpowiedniej działki sprawdzić, czy w danym miejscu nie będzie planowana inwestycja w przyszłości, np. budowa drogi, oczyszczalni czy innego zakładu przemysłowego,
 • czy działka nie jest obciążona hipoteką – tę informację sprawdzisz w księdze wieczystej,
 • ilość właścicieli działki – nie każdy może wyrazić chęć sprzedaży.

Budowa domu krok po kroku – formalności

W pierwszej kolejności zacznij od sprawdzenia zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym na stronie internetowej każdej gminy. Dowiesz się z niego, co można w danym miejscu wybudować, np.:

 • jakie jest przeznaczenie gruntów (tylko pod zabudowę jednorodzinną, czy też na potrzeby działalności przemysłowej),
 • jaka część działki może być zabudowana oraz jakie mogą być maksymalne wymiary budynku (kubatura),
 • rodzaj zabudowy (parterowa, piętrowa, bliźniacza czy budynki wolnostojące),
 • jaka może być szerokość elewacji frontowej,
 • czasem może być też określona kolorystyka elewacji.

Jeśli okaże się, że działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musisz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Wzór dokumentu do wypełnienia możesz znaleźć w Internecie. Ważne są także badania geologiczne, dzięki nim dowiesz się, jaka jest nośność gruntu (i czy należy wymieniać grunt pod budowę fundamentów), poznasz rodzaje warstw gleby i poziom wód gruntowych.

Kolejnym etapem budowy domu jest wybór kompetentnego architekta, a co za tym idzie – projektu domu. Projekt może być indywidualny bądź kupiony gotowy z adaptacją na własne potrzeby. W Internecie znajdziesz mnóstwo gotowych projektów, jeśli jednak masz własny pomysł i wizję, jak ma wyglądać dom twoich marzeń – do tego będzie potrzebny ci dobry architekt. Prawidłowo sporządzony projekt budowlany składa się z dwóch części:

 • projektu architektoniczno-budowlanego, który określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu, a także zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe,
 • projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych, zawierający granicę obszaru opracowania, obrys projektowanych na działce obiektów, wjazd, wejście na działkę i komunikację w jej obrębie, sieć przyłączy i układ zieleni.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Budowanie domu nie jest możliwe bez pozwolenia. Dobrze zorientować się, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, o które możesz wnioskować po uzyskaniu gotowego projektu. Bardzo ważny jest wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapa zasadnicza do celów projektowych, określająca granice działki. Dokumenty te możesz uzyskać w dowolnym momencie w urzędzie miasta, urzędzie gminy albo w urzędzie miasta na prawach powiatu, gdzie znajduje się dana działka. Wniosek o pozwolenie na budowę powinieneś złożyć w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa. Musisz również wiedzieć, jakie dokumenty do pozwolenia na budowę trzeba dołączyć do wniosku. Należą do nich:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,
 • uzyskaną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli działka nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenia o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych,
 • opcjonalnie opinie i pozwolenia dotyczące budowy na terenie objętym ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody – jeżeli planowana jest budowa na takich terenach,
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę? Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni. Jest to termin, w którym starostwo powiatowe musi rozpatrzeć dokument i udzielić pisemnej odpowiedzi. Termin ten może jednak wydłużyć w sytuacji niekompletności wniosku, wówczas urząd wezwie inwestora do uzupełnienia dokumentu.

Budowanie domu – dziennik budowy i zawiadomienie o rozpoczęciu prac

Wszystkie etapy budowy domu dokumentuje dziennik budowy, gdzie zapisywany jest cały przebieg prac i ewentualne inne zdarzenia mające wpływ na proces budowlany. Prowadzenie dziennika jest bardzo ważne dla prawidłowego i zgodnego z prawem zawiadomienia o zakończeniu budowy. Bez niego nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Kopia dziennika budowy powinna być dołączona do dokumentacji powykonawczej. Dziennik ten jest uzupełniany przez kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Kolejnym etapem budowy domu jest złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które posiadasz już pozwolenie. Składa je inwestor bądź pełnomocnik. Zawiadomienie potrzebne jest nadzorowi budowlanemu do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Złożysz je w inspektoracie nadzoru budowlanego. Po złożeniu zawiadomienia możesz rozpocząć budowę domu.

Budowa domu krok po kroku to proces kompleksowy – gdy twój dom będzie już gotowy i zabierzesz się za urządzanie wnętrza, musisz pamiętać również o wykupieniu ubezpieczenia chroniącego nowo powstały majątek. W celu znalezienia najlepszej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości odwiedź stronę Compero.pl, gdzie skorzystasz z porównywarki ofert. Dzięki temu szybko znajdziesz kilka najbardziej korzystnych propozycji polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również