ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Fotolwoltaika – dofinansowanie z programu Mój Prąd 2022. Ile wynosi i jak złożyć wniosek?

Program Mój Prąd 2022 jest nie tylko dofinansowaniem  fotowoltaiki, ale również oferuje dopłatę do montażu magazynów energii, domowych magazynów ciepła i systemów zarządzania energią. Możliwość złożenia wniosku istnieje od 15 kwietnia. Warto wiedzieć, kto może skorzystać z tego programu oraz gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki.

Co daje nam program Mój Prąd?

W 2022 roku obowiązuje już czwarta edycja programu Mój Prąd. Trzy poprzednie zyskały na dużej popularności i wnioski o dofinansowanie były składane w ogromnych ilościach. Trudno się dziwić, ponieważ można dużo zaoszczędzić dzięki uzyskiwaniu prądu z energii słonecznej, w szczególności teraz, gdy ceny energii elektrycznej znacznie wzrosły.

Głównym celem tego programu jest zwiększenie pozyskiwania energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. Innym powodem jest zwiększenie poziomu efektywności w związku z zarządzaniem energią elektryczną w Polsce.

W ramach programu można starać się o uzyskanie dopłaty do fotowoltaiki i o dofinansowanie montażu magazynów energii, domowych magazynów ciepła i systemów zarządzania energią. Na ten cel rząd przeznacza bezzwrotne dotacje, których łączna kwota wynosi 855 000 000 zł.

Kto może skorzystać z dotacji programu Mój Prąd 2022?

Program Mój Prąd skierowany jest dla wszystkich osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i posiadają zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z prowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Edycja czwarta programu Mój Prąd skierowana jest do osób, które zamierzają podłączyć mikroinstalacje fotowoltaiczną do nowego systemu rozliczeń net-billing oraz dla osób,  których system fotowoltaiczny działa w dotychczasowym systemie opustów – net-metering, ale tylko pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez dystrybutora prądu.

Osoby, które dotychczas korzystały z poprzednich edycji programów Mój Prąd, a także Czyste Powietrze, również mogą ubiegać się o dofinansowanie dodatkowych elementów związanych z domowym magazynowaniem energii oraz domowymi magazynami ciepła.

W jakiej formie można złożyć wnioski o dopłatę do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2022?

Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2022 można składać jedynie w formie elektronicznej, przez  GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) na stronie www.pz.gov.pl.

Ważne, aby pamiętać, że wnioski, które zostaną złożone w formie tradycyjnej, na piśmie, nie zostaną rozpatrzone. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie będzie również rozpatrywać wniosków, które zostaną wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Do kiedy można składać wniosek na dotację z programu Mój Prąd 2022?

Wnioski do czwartej edycji programu Mój Prąd można składać od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków alokacji.

Zastanawiając się nad tym, kiedy złożyć wniosek z programu Mój Prąd 2022, dobrze jest wiedzieć, że dopłatę do fotowoltaiki w ramach programu można uzyskać za mikoinstalacje fotowoltaiczne, a także za dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, a także za system zarządzania energią, którego zakup i montaż nie został zakończony przed 1.02.2020 r.

Warto zaznaczyć, że dopłaty do fotowoltaki będą udzielane na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek online na program Mój Prąd?

Aby złożyć wniosek na dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd 2022, przede wszystkim trzeba posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Następnie do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (nie można zapomnieć o adnotacji „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”);
  • dowód zapłaty – faktura/oświadczenie o dokonanej wpłacie;
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdzi montaż licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko i wyłącznie, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiada niezbędnych kwalifikacji).

 

Ważne, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie, dokładnie wypełniły swój wniosek i zapoznały się z zasadami, ponieważ jak donosi NFOŚiGW, w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, aż 40 procent wniosków, było źle wypełnionych lub były niekompletne.

 

Wysokość dopłaty do Mój Prąd 2022

Wysokość dopłaty do programu Mój Prąd 2022 zależy od wysokości inwestycji przedstawionej do dofinansowania.

Inaczej wyglądają maksymalne stawki dofinansowania dla osób, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, a inaczej dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering.

Dla osób w systemie net-billing łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie, natomiast dla osób w systemie net-meteting łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Kiedy należy spodziewać się wypłaty z programu Mój Prąd?

Wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki jest rozpatrywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Jednak jeśli ilość wniosku będzie tak duża, jak w zeszłym roku, możliwe będą opóźnienia.

Wnioski z poprzedniej edycji programu nadal są rozpatrywane, a NFOŚiGW wydłużył czas ich rozpatrywania do 300 dni roboczych.

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Fotowoltaika jest sporą inwestycją, dlatego warto ją ubezpieczyć. Można to zrobić w ramach polisy mieszkaniowej w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. W ramach uszkodzenia fotowoltaiki dostaniemy odszkodowanie z ubezpieczenia, które pozwoli na szybkie pokrycie strat.

Fotowoltaika może zostać ubezpieczona na wypadek:

  • zdarzeń naturalnych np.: grad, huragan, lawina, napór śniegu, pożar, uderzenie pioruna itp.,
  • szkód wyrządzonych przez osoby trzecie np.: wandalizm, dewastacja, kradzież instalacji lub jej elementów.

Dodatkowo polisa mieszkaniowa może uwzględnić w ubezpieczeniu fotowoltaiki również:

  • koszty akcji ratowniczej oraz usuwania pozostałości po szkodzie
  • koszty związane z postępem technologicznym – dotyczy to sytuacji, w których na rynku nie są dostępne zniszczone elementy instalacji i jest konieczność zastąpienia ich nowszymi i droższymi.

Dla osób, którym zależy na pełnym ubezpieczeniu paneli fotowoltaicznych przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe oferują polisę All Risk. Takie ubezpieczenie nieruchomości pozwoli na ubezpieczenie paneli także na wypadek zdarzeń, które są trudne do przewidzenia, ponieważ zakres ochrony jest bardzo szeroki. Wyjątek stanowią sytuacje zamieszczone w wyłączeniach odpowiedzialności. Z tego względu, przed podpisaniem umowy, warto zapoznać się dokładnie z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Koszty ubezpieczenia foltowoltaiki w polisie mieszkaniowej można sprawdzić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości dostępnego w serwisie Compero.pl. Wskaże on wiele różnych i możliwych ofert i porówna je do siebie. Ceny polisy mieszkaniowej za rok wahają się w granicach 515-886 zł. Jeśli z przedstawionych ofert wytypujemy najlepszą dla siebie, możemy dokonać jej zakupu online, bezpośrednio w kalkulatorze.

W sieci dostępne są również kalkulatory fotowoltaiki, dzięki którym można poznać orientacyjne koszty instalacji paneli słonecznych w stosunku do powierzchni nieruchomości czy jej lokalizacji.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również