poradnik

Co to jest franszyza integralna?

  • Klaudia Malinowska
  • Komunikacja

Co to jest franszyza integralna?

Kupujesz ubezpieczenie AC? Zapoznając się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), z pewnością zauważysz, że firmy ubezpieczeniowe posługują się terminem franszyza integralna. Co to jest franszyza integralna? Sprawdź, kiedy zastosowanie franszyzy integralnej będzie dla ciebie korzystne. 

 

Franszyza integralna – definicja 

Co to jest franszyza integralna? Definicja tego terminu pojawia się w kontekście ubezpieczeń dobrowolnych, a zwłaszcza ubezpieczenia AC. Firma ubezpieczeniowa Wiener w swoim OWU tak tłumaczy to pojęcie: „kwota, do wysokości której Wiener nie odpowiada za powstałą szkodę”.   

Ubezpieczyciele stosujący franszyzę integralną z reguły określają ją w OWU kwotowo. Nie każda firma ubezpieczeniowa wyrazi zgodę na zniesienie franszyzy integralnej. 

 

Wprowadzenie franszyzy integralnej w umowie ubezpieczenia może być dla właściciela auta korzystne. Przykładowo franszyza integralna w wysokości 500 zł oznacza, że: 

  • ubezpieczyciel nie zapłaci za szkody, które zostaną wycenione na mniej niż 500 zł, 
  • dzięki temu, że drobne szkody nie będą likwidowane przez ubezpieczyciela, ubezpieczony nie straci zniżek. 

Przez niektórych właścicieli aut zastosowanie franszyzy integralnej jest rozpatrywane przez pryzmat korzyści. Dotyczy to szczególnie tych ubezpieczonych, którzy mają wysokie zniżki za bezszkodową jazdę. 

 

Franszyza integralna u ubezpieczycieli 

Informacje o franszyzie integralnej z reguły można znaleźć w tej części OWU, która dotyczy wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują jednak to rozwiązanie. 

Franszyza integralna PZU AC 

W OWU AC oferowanego przez PZU znajduje się zapis, zgodnie z którym ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 300 zł. Jednocześnie firma ubezpieczeniowa zastrzega, że ograniczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był niezbędny w związku z koniecznością udzielania im pomocy medycznej. 

Franszyza integralna Warta AC Standard 

Franszyza integralna nie występuje w wariancie AC Standard ubezpieczenia oferowanego przez Wartę. Ubezpieczyciel zlikwiduje każdą szkodę do wysokości sumy ubezpieczenia. W rezultacie to ubezpieczenie jest chętnie wybierane przez klientów, którzy chcą zapewnić sobie maksymalną ochronę ubezpieczeniową.  

Franszyza integralna Proama AC 

Franszyza integralna to termin, który nie pojawia się w OWU ubezpieczenia AC oferowanego przez firmę Proama. Jeżeli klient nie zdecyduje się na franszyzę integralną, nie będzie musiał obawiać się odmowy likwidacji nawet drobnej szkody, do której dojdzie w trakcie kolizji czy nieudanego manewru na parkingu. 

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

Przeczytaj również

  • Patrycja Kowalewska

Jeśli zniszczyłeś lub zgubiłeś prawo jazdy albo zostało ci skradzione, zastrzeż je, a następnie złóż wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy. Jeśli postąpisz zgodnie z naszymi...

  • Anna Buczkowska

Samochód w leasingu bywa często dobrą inwestycją – szczególnie wtedy, kiedy posiadamy działalność gospodarczą. W takiej sytuacji zawieramy leasing finansowy lub operacyjny, ale...

  • Zuzanna Jóźwiak

W dobie pandemii koronawirusa udział przedsięwzięć prowadzonych za pomocą internetu znacząco wzrósł. Każdy, kto zakupił pojazd na przełomie marca oraz kwietnia 2020 roku, spotkał się z...