ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Co to jest franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach?

Franszyza redukcyjna to termin, z którym spotkasz się podczas zakupu dodatkowych polis komunikacyjnych, np. AC czy ubezpieczenia szyb. Co to jest franszyza redukcyjna? Co trzeba o niej wiedzieć? Znajdź odpowiedzi na swoje pytania w naszym poradniku. 

 

Co to jest franszyza redukcyjna – definicja 

Pojęcie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) znaleźć można w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co to jest franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach? Choć każdy ubezpieczyciel stosuje własną definicję franszyzy redukcyjnej, jej istotą jest to, że właściciel pojazdu musi pokryć z własnych środków część kosztów likwidacji szkody po kolizji lub wypadku. 

Co to jest franszyza redukcyjna? W OWU Allianz można przeczytać, że udział własny to „określona w umowie ubezpieczenia i uwidoczniona w polisie wyrażona kwotowo lub procentowo wartość, pomniejszająca wysokość odszkodowania”. 

 

Czy franszyza redukcyjna występuje w OC? Nie, udział własny jest charakterystyczny wyłącznie dla ubezpieczeń dobrowolnych, czyli m.in. AC, assistance czy NNW. Jeżeli zostaniesz poszkodowany w kolizji lub wypadku, to z ubezpieczenia OC sprawcy otrzymasz całą kwotę należnego odszkodowania. 

Franszyza redukcyjna – przykład  

Dzień po zawarciu umowy AC na przysklepowym parkingu uderzyłeś w słupek, a szkoda została wyceniona na 500 zł. Ponieważ w umowie z ubezpieczycielem wysokość franszyzy redukcyjnej została ustalona na 200 zł, to firma ubezpieczeniowa na Twój rachunek bankowy przekaże 300 zł. 

Czy franszyzę redukcyjną można znieść? Tak. Większość ubezpieczycieli zwiększa wówczas wysokość składki ubezpieczeniowej. W praktyce zastosowanie udziału własnego może być korzystnym rozwiązaniem dla tych właścicieli aut, którzy chcą obniżyć wysokość składki. 

Franszyza redukcyjna i integralna – różnice 

Od franszyzy redukcyjnej należy odróżnić franszyzę integralną. Co to jest franszyza integralna? To minimalna kwota, na jaką musi zostać wyceniona szkoda, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z ubezpieczenia. 

Franszyza integralna – przykład  

Kupiłeś ubezpieczenie AC dla posiadanego auta. Po drobnej kolizji szkoda została wyceniona przez ubezpieczyciela na 200 zł. W umowie zawartej z firmą ubezpieczeniową znalazła się informacja o franszyzie integralnej na kwotę 500 zł. W rezultacie ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania – szkodę musisz zlikwidować z własnej kieszeni.  

Franszyza integralna – analogicznie jak franszyza redukcyjna – może w umowie zostać zniesiona. Wówczas właściciel auta zapłaci wyższą składkę. Zastosowanie franszyzy integralnej może być dla klienta korzystne, gdyż pozwala uniknąć wzrostu składki po wystąpieniu szkody przy zakupie polisy na kolejny okres ubezpieczeniowy. 

 

Franszyza redukcyjna – PZU, Link4, Warta, Allianz 

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku przewidują udział własny. Powód jest prosty – w ten sposób towarzystwa mogą obniżyć wysokość składki i w oczach potencjalnych klientów być bardziej konkurencyjne. 

Ubezpieczyciel 

Franszyza redukcyjna w OWU 

Franszyza redukcyjna – PZU 

Ubezpieczyciel w przypadku AC mini stosuje następujące udziały własne: 

  • 500 zł – jeżeli nie zastosowano zmniejszenia zakresu ubezpieczenia, 
  • 20 proc. odszkodowania, jednak nie mniej niż 500 zł – w przypadku zastosowania zmniejszenia zakresu ubezpieczenia, 
  • 25 proc. odszkodowania – jeżeli właścicielem jest kierowca w wieku poniżej 26 lat. 

Franszyza redukcyjna – Link4 

Link4 stosuje udział własny w ubezpieczeniu Smart Casco (mini AC) w wariancie szkoda całkowita i kradzież pojazdu. Firma przewiduje też dodatkowy udział własny, jeżeli szkodę wyrządzi młody kierowca, który nie został zadeklarowany jako kierowca we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna – Warta 

W AC Komfort ubezpieczyciel stosuje udział własny na poziomie 10 proc., gdy kierowca w momencie zdarzenia był osobą o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym. Udział ten można znieść za dopłatą. 

Franszyza redukcyjna – Allianz 

Allianz wprowadza udział własny do umowy ubezpieczenia AC na wniosek ubezpieczającego. Wysokość franszyzy redukcyjnej jest ustalana indywidualnie między ubezpieczycielem a klientem.  

 

Firmy ubezpieczeniowe z reguły nie narzucają wysokości franszyzy redukcyjnej. Dodatkowo klienci, którzy chcą zapewnić sobie możliwie najszerszą ochronę, mogą znieść udział własny. 

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również