ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Fundusz Gwarancyjny – działalność, zadania, dane kontaktowe

Zapomniałeś kupić ubezpieczenia OC? Zostałeś poszkodowany przez kierowcę, który w momencie zdarzenia nie posiadał polisy OC? To przykładowe sytuacje, w których będziesz miał kontakt z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Dowiedz się, czym zajmuje się ta instytucja i kiedy warto odwiedzić jej stronę internetową.

 

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został powołany w 1990 r. Po roku 1989 r. rynek ubezpieczeń w Polsce przeżywał rozkwit, a brakowało instytucji, która miałaby nad nim kontrolę. Lukę tę wypełniło powstanie Funduszu. Działa on na bazie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Członkiem UFG jest każda firma ubezpieczeniowa (również zagraniczna) oferująca ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Członkowie – wnosząc opłaty – składają się na utrzymanie tej instytucji.

 

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

UFG ma szeroki zakres działania. Wielu kierowcom instytucja ta słusznie kojarzy się ze sprawdzaniem spełniania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego OC, gdyż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest jedną z instytucji uprawnionych do przeprowadzenia takiej kontroli. Inne zadania UFG to wypłacanie odszkodowań poszkodowanym w tych wypadkach, w których sprawca nie posiadał OC i zaspokajanie roszczeń ubezpieczonych w związku z ogłoszeniem upadłości przez firmę ubezpieczeniową.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – kary za brak OC

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek go ubezpieczyć, kupując polisę OC. Aby wymóg ten był przez posiadaczy samochodów realizowany, UFG wykorzystuje narzędzia (tzw. wirtualnego policjanta), za pomocą których jest w stanie ustalić pojazdy bez OC. Czy UFG zawsze wykryje brak OC? Tak, gdyż pozwalają na to systemy, z których korzysta Fundusz. Widać to po liczbie wykrywanych co roku nieubezpieczonych samochodów.

Jak uniknąć kary za brak OC? Kara jest nakładana na właścicieli samochodów, którzy dopuszczą do przerwy w ubezpieczeniu. Jedynym sposobem, aby uniknąć kary finansowej, jest regularne odnawianie polisy.

Gdy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykryje, że dla danego samochodu nie zostało kupione ubezpieczenie OC, kieruje on wezwanie do zapłaty do jego właściciela. Z roku na rok kary za brak OC są coraz wyższe. Od stycznia 2021 r. przerwa w OC może kosztować właściciela samochodu osobowego nawet 5200 zł.

Wysokość opłat karnych za brak OC w 2021 r.

Okres bez ochrony

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

OC rolników

Do 3 dni

1 040 zł

1 560 zł

170 zł

260 zł

Od 4 do 14 dni

2 600 zł

3 900 zł

430 zł

Powyżej 14 dni

5 200 zł

7 800 zł

870 zł

 

Jak wynika z powyższej tabeli, UFG kontroluje wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Należą do nich również rolnicy, którzy podczas pracy na roli często wykorzystują pojazdy i maszyny rolnicze.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wypłata odszkodowań

We wspomnianej już ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych sprecyzowane zostały zadania UFG dotyczące zaspokajania roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania za szkody powstałe:

  • na osobie – jeżeli poszkodowany doznał urazu w trakcie wypadku komunikacyjnego, a tożsamość sprawcy nie została ustalona,
  • w mieniu – jeżeli uczestnik wypadku zmarł lub doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, który trwał dłużej niż 14 dni, a tożsamość sprawcy nie została ustalona,
  • na osobie, w mieniu oraz na osobie i w mieniu – gdy kierowca, który doprowadził do kolizji lub wypadku, w chwili tego zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia OC.

Dzięki funkcjonowaniu UFG osoby poszkodowane w wypadkach i kolizjach mogą uzyskać odszkodowanie nawet wówczas, gdy sprawca nie został ustalony lub nie posiadał OC. Co ważne, UFG jedynie wypłaca odszkodowanie – jego wysokość ustala firma ubezpieczeniowa. W praktyce oznacza to, że poszkodowany powinien złożyć komplet dokumentów do wybranej firmy ubezpieczeniowej.

Jak sprawdzić, czy pojazd ma OC? Jeżeli zostałeś poszkodowany w kolizji, to wezwanie policji nie jest konieczne, ale przed spisaniem wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym powinieneś upewnić się, że sprawca ma OC. Możesz to sprawdzić za pomocą strony internetowej UFG. Wystarczy, że podasz numer rejestracyjny lub VIN pojazdu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada w zakresie swojej działalności również zaspokajanie roszczeń po upadku ubezpieczyciela. Oznacza to, że klienci firmy ubezpieczeniowej, która zbankrutuje, nie muszą się obawiać, że z dnia na dzień zostaną bez ochrony ubezpieczeniowej, a spowodowane szkody będą musieli naprawić we własnym zakresie.

 

Jak napisać odwołanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Jak podaje na swojej stronie internetowej UFG, do większości przypadków przerwy w ubezpieczeniu dochodzi w wyniku niewiedzy kierowców. Osoby nabywające używany samochód często błędnie zakładają, że przejęte od poprzedniego właściciela ubezpieczenie odnowi się automatycznie, podczas gdy w rzeczywistości taka polisa wygasa. To z kolei powoduje, że wielu kierowców zastanawia się, jak napisać odwołanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

UFG to instytucja, która działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że jej pracownicy nie mają dowolności w rozpatrywaniu odwołań. Jeżeli właściciel nie ubezpieczył samochodu, ponieważ o tym zapomniał, to kara co najwyżej zostanie rozłożona na raty. Wniosek o umorzenie kary za brak OC może zostać rozpatrzony pozytywnie tylko wówczas, gdy powodem nieopłacenia składki była np. poważna choroba czy skrajnie trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – kontakt

Fundusz ma swoją stronę internetową – działa ona pod adresem www.ufg.pl. Z pracownikami UFG można skontaktować się na kilka sposobów:

  • telefonicznie pod numerem +48 22 539 6100 – infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17,
  • e-mailem – sprawom związanym z karami za brak OC dedykowany jest adres e-mailowy oplaty@ufg.pl, z kolei osoby poszkodowane w wypadkach przez nieznanych lub nieubezpieczonych sprawców powinny adresować wiadomości na adres regresy@ufg.pl,
  • osobiście – siedziba UFG mieści się w Warszawie przy ulicy Płockiej 9/11, a interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

Lista pozostałych adresów e-mailowych, za pośrednictwem których można się skontaktować z UFG, dostępna jest na stronie internetowej Funduszu.

 

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również