ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Fundusz remontowy – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Fundusz remontowy to pieniądze, które przydają się, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia napraw w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na co może być przeznaczony lub jakie są jego stawki, zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Czym jest fundusz remontowy?

Fundusz remontowy to nic innego jak pewne kwoty pieniędzy zbierane przez zarządców wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej na przeprowadzenie niezbędnych remontów we wspólnych częściach nieruchomości. Na co może być przeznaczony fundusz remontowy? Np. na naprawę takich elementów budynku jak: dachy, klatki schodowe, piwnice czy strychy. Każdy właściciel mieszkania w danej wspólnocie lub spółdzielni zobowiązany jest do wpłaty określonej sumy na konto w postaci zaliczki do 10 dnia każdego miesiąca. Dzięki funduszowi administracja nieruchomości może w prosty sposób uzbierać pieniądze na przyszłe naprawy czy bieżące prace konserwacyjne.

Czy fundusz remontowy jest obowiązkowy?

Fundusz remontowy nie jest uregulowany żadnymi przepisami, w związku z czym nie jest obowiązkowy. Jego prowadzenie jest indywidualnie uwzględniane w uchwale każdej wspólnoty. Decyzyjny głos w tej kwestii mają zazwyczaj właściciele lokali. Warto zaznaczyć, że pieniądze na remonty mogą być zbierane również poza funduszem, jest to jednak rzadko praktykowane rozwiązanie. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku spółdzielni mieszkaniowej.

Fundusz remontowy – stawki

Nie można podać jednej, konkretnej stawki w przypadku funduszy remontowych. Są one ustalane indywidualnie w każdej wspólnocie lub spółdzielni. Wysokość kwoty, jaką musi wpłacić każdy właściciel nieruchomości jest proporcjonalna do wielkości udziału jego lokalu w całym budynku – właściciele większych mieszkań płacą wyższe sumy pieniędzy.  Dokładne informacje dotyczące wysokości składek są określane w stosownej uchwale.

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia mieszkaniowa zakłada fundusz remontowy na wszystkie budynki łącznie, nie każdy z osobna. Musi natomiast prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na każdą nieruchomość oddzielnie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy spółdzielnia jedynie zarządza którymś z budynków – w takiej sytuacji zakłada się na niego oddzielny fundusz remontowy. Pochodzące z niego środki pieniężne można przeznaczyć tylko i wyłącznie na remont tego obiektu.

Nie można nie wspomnieć również o jednej bardzo istotnej kwestii, która odróżnia funkcjonowanie funduszu remontowego we wspólnotach i spółdzielniach. W drugim przypadku jest on obowiązkowy. Aby utrzymać zasoby mieszkaniowe w stanie bezpiecznym i estetycznym administracja musi posiadać środki na przeprowadzanie wszelkich niezbędnych napraw na bieżąco.

Zarząd spółdzielni opracowuje kilkuletni plan niezbędnych napraw na najbliższy czas. To właśnie na jego realizację przeznaczone są środki zgromadzone na poczet funduszu.

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej założenie funduszu remontowego nie jest uregulowane prawnie, w związku z czym jego prowadzenie jest dobrowolne. Przede wszystkim wszyscy mieszkańcy wspólnoty muszą  wyrazić na niego zgodę. Należy pamiętać o tym, że w każdej chwili mogą ją cofnąć i nie wpłacać więcej składek, a nawet żądać zwrotu pieniędzy, które już zostały wpłacone. Zazwyczaj jest to dosyć problematyczne, więc tego typu sprawy trafiają na drogę sądową.

Fundusz remontowy – na co może być przeznaczony?

Środki pochodzące z funduszu remontowego, jak sama nazwa wskazuje mogą być przeznaczone jedynie na przeprowadzenie zaplanowanych wcześniej prac remontowych. Zalicza się do nich między innymi:

 • naprawę dachów oraz kominów,

 • wymianę okien oraz drzwi na klatkach schodowych,

 • osuszanie fundamentów,

 • odwilgocenie fundamentów,

 • odmalowanie klatek schodowych,

 • wymiana instalacji gazowej lub elektrycznej, która jest wspólną częścią budynku,

 • wymiana wspólnej części kanalizacji,

 • termomodernizację nieruchomości,

 • zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku,

 • zagospodarowanie przestrzeni na strychu,

 • odmalowanie piwnic,

 • renowacja windy.

Każdy z członków wspólnoty ma oczywiście prawo zgłoszenia swojego własnego pomysłu na wykorzystanie pieniędzy z funduszu i walkę o to, by została wyremontowana właśnie jego klatka schodowa. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy członek wspólnoty jest zobowiązany do uiszczenia opłat za wszystkie naprawy oraz modernizacje, nawet w przypadku, kiedy nie korzysta z ich efektów, np. nawet jeżeli mieszkasz na parterze i nie korzystasz z windy – musisz zapłacić za jej serwis.

Zwrot zaliczek z funduszu remontowego po sprzedaży mieszkania

Wiele osób, które planują sprzedać swoje mieszkanie zastanawia się jak odzyskać fundusz remontowy po sprzedaży mieszkania i domaga się zwrotu uiszczonych dotychczas zaliczek na poczet inwestycji, które nie będą już ich dotyczyły. Jak wygląda ich sytuacja w praktyce? Wspólnota mieszkaniowa rozlicza się z nadwyżek składek po upływie okresu rozliczeniowego, który zazwyczaj trwa rok kalendarzowy. Robi to zgodnie z ustaloną wcześniej uchwałą – może przeznaczyć je na przyszłe wydatki lub rozliczyć się z nich z aktualnym właścicielem mieszkania. Jeżeli do sprzedaży dochodzi przed upłynięciem terminu okresu rozliczeniowego, byłemu właścicielowi nie przysługuje zwrot wpłaconych dotychczas pieniędzy.

Warto jednak zauważyć, że remont dachu czy termomodernizacja budynku to stosunkowo duże wydatki i uzbieranie na nie pieniędzy w ciągu jednego roku może graniczyć z cudem. W związku z tym wspólnoty muszą dodatkowo zaciągać kredyty na wyznaczone cele, dlatego rzadko kiedy mają nadwyżki środków z funduszu remontowego.

Fundusz remontowy – kto płaci? Najemca czy wynajmujący?

Każdy właściciel mieszkania może je wynająć, jednak często pojawia się dylemat, kto powinien uiszczać opłaty na fundusz remontowy – właściciel, ponieważ jest to jego mieszkanie, czy najemca, gdyż to on korzysta z lokalu, a tym samym całego budynku. W tym przypadku odpowiedź również nie jest jednoznaczna, gdyż to zależy od ustaleń wynajmującego i najemcy. W umowie najmu zwykle znajduje się zapis, że opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem mieszkania (czynsz, rachunki za media) uiszcza najemca. Właściciel lokalu ma jednak prawo zwolnić najemcę z obowiązku opłacania funduszu remontowego, jednak nie musi tego robić. W przypadku mieszkań podlegających spółdzielni fundusz remontowy jest zwykle wliczony w kwotę czynszu, zatem najemca, płacąc czynsz, opłaca automatycznie fundusz remontowy.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również