ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Gwarancja ubezpieczeniowa – czym jest i na czym polega?

Co kryje się pod nazwą gwarancja ubezpieczeniowa? Pod tym pojęciem rozumie się umowę, która zawierana jest przez ubezpieczyciela oraz osobę, która podjęła się wykonania danej usługi. Zakres gwarancji może obejmować między innymi: zwrotu zaliczki, wadium czy też wykonania kontraktu. 

 

Czym jest i co daje gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem dla zleceniodawcy danej usługi - zapewnia klienta, iż nie poniesie on strat wynikających z nieprawidłowej działalności podmiotów mających spełnić określone usługi. Gwarancja ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie zwalnia z wykonania zobowiązania, które jest objęte gwarancją ubezpieczeniową.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z życiem codziennymi i wykonywanymi usługami:

  • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki – gwarant jest zobowiązany do zwrotu zaliczki beneficjentowi;
  • gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek – wypłacana jest w przypadku niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z konieczności naprawy określonych wad czy też usterek;
  • gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży – zwrot środków pieniężnych następuje, kiedy z winy biura podróży czy też przyczyn losowych nie dochodzi do realizacji zaplanowanej imprezy turystycznej;
  • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy – jest zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez określonego przedsiębiorcę;
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności celnych – spełnia funkcję zabezpieczenia kwot z długów celnych, kiedy to dłużnik nie jest w stanie spełnić owego zobowiązania. Przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które specjalizują się w obrocie towarowym z zagranicą. Beneficjentem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest izba celna, a zlecającym podmiotem importer towarów lub podmiot prowadzący skład celny. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności celnych jest jedną z form zabezpieczeń należności celnych.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe dla pośredników i organizatorów turystycznych

Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów turystyki jest określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie Obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Co więcej, stosowne informacje zapisane są również wRozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie Minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej. 

Zabezpieczenia gwarancyjne są ochroną dla klientów biur podróży w kilku przypadkach:

  • kiedy organizator turystyki/pośrednik turystyczny nie jest w stanie zapewnić powrotu podróżnych,
  • braku realizacji zaplanowanych wyjazdów turystycznych.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu, kiedy to złożono wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa dla biura podróży? Od 2013 roku wprowadzono przepisy, które znacznie podwyższają zabezpieczenia na wypadek upadłości biur podróży, tak aby jak najlepiej móc chronić interesy klientów biur podróży.

Wysokość gwarancyjna jest ściśle określona w przepisach prawnych i wynosi odpowiednio od 3 proc. do 20 proc. – dokładna wysokość uzależniona jest od charakteru i zakresu sprawowanych usług. Sumę gwarancyjną określa się również na podstawie oszacowanego na najbliższe 12 miesięcy przychodu. Oszacowany roczny przychód nie może być jednak niższy aniżeli roczny przychód, który został osiągnięty w poprzednim roku obrotowym

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również