ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Homologacja butli LPG – jak to zrobić?

Montaż instalacji gazowej w samochodzie to często wykonywany zabieg pozwalający obniżyć koszty wykorzystywanego paliwa. Należy jednak pamiętać, że wiąże się z nałożeniem na właściciela samochodu kilku innych obowiązków i obostrzeń. Należą do nich m.in. wyższy koszt przeglądów okresowych, brak możliwości parkowania na części parkingów oraz konieczność legalizacji butli LPG.  

Legalizacja butli LPG – kiedy to zrobić? 

Najważniejszym dla użytkownika samochodu aspektem dbałości o butlę LPG jest pamiętanie o tym, kiedy upływa okres jej legalizacji. Ważność butli gazowej możemy sprawdzić poprzez odczytanie daty produkcji butli z tabliczki znamionowej. Ważność homologacji fabrycznie nowych butli wynosi 10 lat. Ponadto data ważności butli LPG odnotowana jest w dokumencie wydawanym przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) dla samochodów z instalacją gazową. 

Proces homologacji butli – o czym trzeba pamiętać?  

Należy jednak pamiętać, że proces homologacji butli powinien być wykonywany nie tylko w przypadku końca daty ważności. Polskie prawo wymaga od właściciela samochodu na gaz legalizację zbiornika paliwa również w przypadku sprowadzenia używanego samochodu wyposażonego w instalację gazową.  

Ponadto w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego samochodu z powodu złego stanu technicznego, aby samochód mógł ponownie zostać dopuszczony do ruchu, musi być wykonana ponowna legalizacja butli LPG. 

Są to przypadki, kiedy homologacja zbiornika jest obowiązkowa i bez niej samochód nie powinien brać udziału w ruchu drogowym. Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzialny kierowca sprawdzi swoją butlę w przypadku każdej stłuczki, nawet nie kończącej się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Zależy od tego bezpieczeństwo użytkowników samochodu. Nawet niewielka usterka instalacji gazowej może bowiem spowodować samo zapłon, a nawet wybuch. 

Legalizacja LPG – co jest ważne? 

Miejsce homologacji butli 

Jeżeli spełniamy którykolwiek z wyżej wymienionych warunków, musimy dowiedzieć się gdzie wykonać homologację butli gazowej. Niestety nie w każdym warsztacie samochodowym możemy dokonać legalizacji. Jednostka, która chce wykonywać badania uprawniające do wydania homologacji musi uzyskać stosowne uprawnienie od TDT.  

Na stronie Transportowego Dozoru Technicznego znajdziemy również pełną listę uprawnionych do tego jednostek. Po wybraniu odpowiadającej nam jednostki inspekcyjnej należy wybrać się tam przed końcem ważności butli.  

Na miejscu zbiornik gazowy zostanie sprawdzony pod kątem stanu technicznego powłoki zewnętrznej, wytrzymałości ciśnieniowej oraz pojemności. Oprócz tego inspektor sprawdzi, czy wcześniej na naszej butli LPG nie został nabity znak K.E. – koniec eksplantacji.  

Czytelność i stan informacji na tabliczce znamionowej 

Ostatnim aspektem, na który zwróci uwagę diagnosta jest czytelność i stan informacji na tabliczce znamionowej. Jeżeli butla LPG pozytywnie przejdzie kontrolę, jej ważność może zostać przedłużona na kolejne 10 lat.  

Istnieje możliwość, że homologacja butli zostanie wydana na okres krótszy jeżeli jej stan będzie budził zastrzeżenia. Decyzja należy do inspektora dokonującego legalizacji. Ważne jest jednak, żeby pamiętać, że maksymalny czas użytkowania butli gazowej to 20 lat od daty produkcji.  

Czy homologacja butli LPG się opłaca? 

Cena legalizacji butli może być różna w zależności od umiejscowienia butli w samochodzie. W różnych przypadkach demontaż zbiornika, który jest konieczny do wykonania badań, może być bardziej lub mniej pracochłonny. Stąd różnice w cenie.  

Cena homologacji butli gazowej wacha się w przedziale od 200 do 250 złotych. Porównując z ceną nowych butli LPG, które wahają się od 400 do 600 złotych, przedłużenie ważności jest opłacalnym zabiegiem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nasza butla nie przejdzie badania technicznego, wówczas będzie to konieczny wydatek. 

Duplikat homologacji – jak go uzyskać?  

Homologacja butli potwierdzana jest dokumentem wydawanym przez jednostkę inspekcyjną. Okazanie dokumentu potwierdzającego legalizację butli konieczne jest w czasie badań okresowych pojazdu. Dotyczy to zarówno nowych butli, jak i tych, których okres eksploatowania został przedłużony. Jeżeli go zgubimy, istnieje możliwość wydania duplikatu przez wystawcę dokumentu. W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego oddziału terenowego TDT oraz uiścić opłatę.  

Wniosek musi zawierać dane wnioskującego, będącego właścicielem butli oraz dane zbiornika, które znajdziemy na tabliczce znamionowej. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. Jeżeli mamy trudności z odnalezieniem tabliczki znamionowej na naszej butli gazowej, część producentów oferuje pomoc w postaci instrukcji na swoich stronach internetowych. Pomoc w tym zakresie udzielą nam również pracownicy większości warsztatów samochodowych. 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również