ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ile czeka się na prawo jazdy?

Samo zaświadczenie o zdanym egzaminie na kierowcę, lub fakt złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy nie dają ci jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami. By móc legalnie prowadzić auto, musisz wyrobić prawo jazdy. Sprawdziliśmy, ile czeka się na prawo jazdy.

 

Kiedy można zrobić prawo jazdy?

Ubiegać się o prawo jazdy w Polsce może każdy, kto:

 • mieszkania na terenie Polski od co najmniej 185 dni,
 • osiągnął minimalny wiek, jaki jest wymagany do uzyskania uprawnień w ramach danej kategorii.

W przypadku kategorii B wymagane jest posiadanie ukończonych 18 lat.

Minimalny wiek

Kategoria prawa jazdy

14 lat

kat. AM (motorower i mały quad)

16 lat

 • kat. A1 (motocykl do 125 cm3 i mocy do 11 kW, trójkołowiec),
 • kat. B1 (czterokołowiec, quad)
 • kat. T (ciągnik rolniczy, walec, pojazd wolnobieżny)

18 lat

 • kat. A2 (motocykl do 35 kW, trójkołowiec do 15 kW)
 • kat. B (samochód do 3,5 ton i pojazdy z kat. T)
 • kat. B+E (pojazdy z kat. B + przyczepa)
 • kat. C1 (małe ciężarówki do 7,5 t, pojazdy z kat T)
 • kat. C1+E (pojazdy z kat. C1 z przyczepą)

20 lat

 • kat. A (motocykl) pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. A2 od min. dwóch lat

21 lat

 • kat. C (pojazdy pow. 3,5 ton, z wyjątkiem autobusu, pojazdy z kat. AM i T)
 • kat. C+E (pojazdy kat. C + przyczepa)
 • kat. D1 (autobus do ośmiu metrów, do przewozu do 17 osób, licząc z kierowcą)
 • kat. D1+E (pojazdy z kat. D1 z przyczepką)
 • uprawnienia do prowadzenia tramwaju

24 lata

 • kat. A (osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. B od co najmniej 2 lat)
 • kat. D (autobus)

 

Wniosek o wydanie prawa jazdy – jak wypełnić?

Wniosek o prawo jazdy zaczyna się od nagłówka, w którym widnieją dane urzędu, do którego składany jest formularz (urząd miasta lub starostwa powiatowego), a w dalszej części jest podzielony na kilka segmentów, oznaczonych literami od A do I.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy? Niezależnie od celu złożenia wniosku, każdy petent wypełnia część A, w której należy wpisać swoje dane personalne, w tym imię i nazwisko i numer PESEL.

Jeśli ubiegasz się o wydanie prawa jazdy kategorii B, uzupełnij również:

 • część C – zaznacz cel złożenia wniosku: „a) wydanie prawa jazdy”,
 • część F – oznacz preferowany sposób przekazania dokumentu (dokument możesz odebrać osobiście w urzędzie lub zlecić wydanie go za pośrednictwem poczty),
 • część G – zaznacz pola od pierwszego do szóstego oraz – zgodnie ze stanem faktycznym – wypełnij oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Pozostałe pola uzupełnia urząd.

Gotowy wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze zdjęciem złóż w urzędzie odpowiednim dla twojego miejsca zameldowania.

 

Ile zdjęć do prawa jazdy?

Do wniosku o prawo jazdy należy dołączyć jedno zdjęcie w formacie 3,5x4,5 cm. Fotografia musi być aktualna (nie starsza niż sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku) i wydrukowana w kolorze.

Składając dokumenty, nie wklejaj samodzielnie zdjęcia do wniosku – zrobi do urzędnik.

 

Koszt wyrobienia prawa jazdy

Koszt wydania prawa jazdy wynosi 100,50 zł, na który składa się opłata za wyrobienie prawa jazdy: 100 zł oraz opłata ewidencyjna: 50 gr. Wpłaty można uregulować w kasie urzędu miasta bądź starostwa powiatowego lub przelewem na jego konto, a następnie należy dostarczyć dowód wpłaty do wydziału komunikacji.

 

Nowe prawo jazdy - gdzie złożyć wniosek?

Zależnie od statusu twojej miejscowości, wniosek o nowe prawo jazdy złóż:

 • w urzędzie miasta: w przypadku miast powiatowych,
 • w starostwie powiatowym: w przypadku miast innych niż na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy – w przypadku ubiegania się o prawo jazdy w Warszawie.

 

Ile czeka się na prawo jazdy?

Kiedy prawo jazdy można odebrać? Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi do dziewięciu dni roboczych.

 

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru?

Status sprawy można śledzić na portalu info-car.pl po podaniu numeru PESEL, daty urodzenia lub numeru PPK oraz imienia i nazwiska.

 

Wymiana prawa jazdy – zmiana nazwiska

Osoby, które zmieniły nazwisko, są zobowiązane do wyrobienia nowego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy następuje np. wymiana dokumentów po ślubie. Wniosek o wymianę prawa jazdy należy złożyć do 30 dni od zmiany danej osobowej.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy po ślubie dotyczy zarówno kobiet, które przyjęły nazwisko męża, jak i tych, które zdecydowały się na posługiwanie nazwiskiem dwuczłonowym.

 

Zmiana zameldowania a prawo jazdy

Od 4 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór prawa jazdy, w którym zrezygnowano z umieszczania adresu zamieszkania kierowcy. W związku ze zmianami nie jest już potrzebne odnowienie prawa jazdy po przemeldowaniu.

 

Wymiana prawa jazdy na polskie

Do ubiegania się o polskie prawo jazdy należy spełnić warunek przebywania w Polsce co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym (ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe) lub zaświadczenie o studiowaniu w Polsce co najmniej sześć miesięcy.

Obywatele państw członkowskich UE mogą, ale nie muszą,wymieniać prawa jazdy na polskie – uprawnienia wydane przez rodzimy kraj są respektowane również w Polsce. Cudzoziemcy, których interesuje zmiana prawa jazdy na polskie, powinni dostarczyć:

 • te same dokumenty, jakie obowiązują przy wnioskowaniu o wydanie uprawnień przez obywatela Polski (wniosek, zdjęcie, potwierdzenie dokonania opłaty),
 • paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca albo zgodę na pobyt tolerowany,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania, np. dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy,
 • kserokopię zagranicznego prawa jazdy.

Obywatele krajów spoza UE nie mogą wymienić rodzimego prawa jazdy na polskie. By uzyskać polskie uprawnienia, muszą zdać część teoretyczną egzaminu państwowego.

 

Na wniosek o nowe prawo jazdy masz 30 dni

Po zgubieniu bądź kradzieży dokumentu, nowe prawo jazdy kierowca powinien wyrobić w czasie do 30 dni od momentu utraty dokumentu. Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub starostwie powiatowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

 

Wniosek prawo jazdy - międzynarodowe prawo jazdy

Osoby, które uzyskały już w Polsce uprawnienia do kierowania pojazdami, mogą się ubiegać o wydanie międzynarodowego prawa jazdy. W tym celu należy skompletować:

 • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • jedno aktualne zdjęcie,
 • ważne polskie prawo jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

 

Przedłużenie prawa jazdy

Dokumenty poświadczające uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawane po 19 stycznia 2013 roku są obarczone maksymalnie 15-letnim terminem ważności. Po upływie tego czasu kierowca będzie musiał złożyć wniosek o nowy dokument. Przedłużenie prawa jazdy będzie się wiązało z koniecznością dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Koszt wydania nowego dokumentu wynosi 100,50 zł, a cena badań lekarskich to 200 zł.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również