ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

W sektorze polis komunikacyjnych wyróżnia się pakiety obowiązkowe oraz świadczenia dobrowolne. To, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu, zależy od modelu auta, informacji dotyczących właściciela pojazdu oraz zakresu ochrony obowiązującego w ramach wybranego produktu. Firmy oferujące polisy stosują również system bonus-malus, wpływający na wysokość comiesięcznej składki. Warto wiedzieć, jaką kwotę trzeba przeznaczyć na zakup konkretnego produktu.  

 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?  

Pakiet odpowiedzialności cywilnej zaliczany jest do obowiązkowych świadczeń komunikacyjnych. Według statystyk średni koszt ubezpieczenia samochodu w pierwszym półroczu 2020 roku wynosił 681 złotych. Ceny OC dla Skody Fabii 1.4 TDI Active z 2014 roku o przebiegu 120 tysięcy kilometrów w przypadku dwudziestosześcioletniej lekarki z Warszawy, która wypracowała pięćdziesięcioprocentowe zniżki, prezentuje tabela: 

Firma 

Polisa odpowiedzialności cywilnej 

Autocasco 

Assistance 

Świadczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Cena 

Link4 

tak 

nie 

tak 

nie 

440,18 zł 

MTU 

tak 

nie 

nie 

nie 

750,00 zł 

Proama 

tak 

nie 

tak 

nie 

822,00 zł 

UNIQUA 

tak 

nie 

nie 

nie 

889,20 zł 

TUZ ubezpieczenia 

tak 

nie 

tak 

tak 

929, 00 zl 

Wiener 

tak 

nie 

tak 

nie 

1276,00 zł 

Aviva 

tak 

nie 

tak 

tak 

1116,00 zł 

Ergo Hestia 

tak 

nie 

nie 

nie 

834, 00 zł 

Benefia 

tak 

nie 

nie 

nie 

817 zł 

Od czego zależy wysokość OC?  

Przy obliczaniu ceny obowiązkowej polisy komunikacyjnej towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają m.in. doświadczenie kierowcy oraz rodzaj posiadanego przez danego klienta pojazdu mechanicznego. Firmy wykorzystują bowiem dane, wizualizujące kolizyjność marek aut dostępnych na rynku. Koszt ubezpieczenia samochodów bez zniżek często odnotowywanych przez służby porządkowe w wypadkach drogowych jest więc wyższy od standardowej ceny OC. Najtańsza polisa oferowana jest właścicielom popularnych aut. 

Przy obliczaniu wysokości obowiązkowej polisy komunikacyjnej uwzględnia się również pojemność silnika pojazdu mechanicznego. Ma ona bowiem przełożenie na moc auta. Pojazdy, osiągające dużą prędkość, stanowią poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.  

Koszt ubezpieczenia samochodu zależy ponadto od przebiegu konkretnego modelu. Duże znaczenie ma stan techniczny, przekładający się na bezpieczeństwo auta. Właściciele kilkunastoletnich samochodów muszą zapłacić wyższą składkę niż klienci, posiadający nowo wyprodukowane pojazdy.   

Przy uwzględnianiu ceny obowiązkowego świadczenia towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę miejsce zamieszkania.  

Znaczenie ma także wiek kierowcy. Firmy z dużą ostrożnością podchodzą do młodych właścicieli pojazdów mechanicznych. Osoby, znajdujące się w przedziale wiekowym 18-25 lat, muszą zapłacić za obowiązkową polisę komunikacyjną ponad tysiąc złotych. Wysoki koszt ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy wynika z braku doświadczenia klienta oraz niewielkich zniżek wypracowanych w ramach systemu bonus-malus. Na tanie ubezpieczenia OC mogą natomiast liczyć emeryci. Są oni bowiem osobami, które rzadko doprowadzają do kolizyjnych sytuacji drogowych. Mają oni wieloletnie doświadczenie, a ich jazda wyróżnia się ostrożnością oraz dostosowaniem odpowiedniej prędkości do przepisów.  

Koszt ubezpieczenia samochodu zależy także od stanu cywilnego danej osoby. Firmy, oferujące polisy, zakładają, że klienci, posiadający rodziny, zachowują na drodze większą ostrożność niż kierowcy, nie będący w związkach. 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu bez zniżek? 

Towarzystwa, sprzedające świadczenia komunikacyjne, stosują specjalny system bonus-malus. Każdy klient zaliczany jest do odpowiedniej klasy taryfowej. Bezkolizyjna awaria premiowana jest awansem w obrębie systemu oraz zniżkami. Z wypracowanych ulg może korzystać konkretny klient oraz współwłaściciel przypisany do pojazdu mechanicznego.

Każda firma stosuje inne zasady, na podstawie których wyliczane są zniżki. Uzyskana ulga szacowana jest zazwyczaj w granicach dziesięciu procent. Maksymalna wartość zniżek nie może jednak przekroczyć siedemdziesięciu procent. W przypadku kolizji wszelkie bonusy przepadają. Zmianie ulega również pozycja danej osoby w obrębie modułu. Zawarcie nowej umowy z ubezpieczycielem nie ma wpływu na przeobrażenia w obrębie klasy taryfowej. Zakup produktu premiowany jest jednak dodatkową zniżką, której wysokość zależy od ustaleń konkretnej firmy.  

 

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu na miesiąc? 

Klienci mogą zakupić polisę odpowiedzialności cywilnej na okres trzydziestu dni. Rozwiązanie to dotyczy: 

  • aut sprowadzanych zza granicy, 

  • rejestracji czasowej, 

  • samochodów, znajdujących się w komisach, 

  • zabytkowych środków komunikacji, 

  • wolnobieżnych pojazdów. 

Zakup tego typu polisy jest tańszy niż w przypadku standardowego świadczenia, obowiązującego przez okres dwunastu miesięcy. Koszt ubezpieczenia OC wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt złotych

 

Ile trzeba zapłacić za świadczenie AC? 

Autocasco zaliczane jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Jego zakres ustalany jest według autonomicznych wytycznych danej firmy. Autocasco gwarantuje finansowe zabezpieczenie w przypadku strat spowodowanych: 

  • kolizjami z uczestnikami ruchu drogowego lub zwierzętami, 

  • działaniem osób trzecich, 

  • nielegalnym przywłaszczeniem, 

  • pożarem, wybuchem, 

  • szkodliwym wpływem zjawisk atmosferycznych. 

Najniższa składka AC szacowana jest w granicach dwóch procent sumy ubezpieczenia. W przypadku odszkodowania, wynoszącego 40 000 złotych, za comiesięczne zobowiązanie trzeba uiścić opłatę w wysokości 800 zł.  

Warto pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco wraz z obowiązkową polisą komunikacyjną. Wybierając ten wariant, klient płaci zazwyczaj dwadzieścia pięć procent więcej niż w przypadku zakupu autonomicznego świadczenia odpowiedzialności cywilnej. Koszt ubezpieczenia Fiata 500 z 2014 roku o pojemności 1248 cm sześciennych, mocy 95 KM, przebiegu 90 000 km dla trzydziestoletniej kobiety, mieszkającej w Warszawie, która wypracowała 50 proc. zniżek prezentuje tabela: 

Firma 

OC 

AC 

NNW 

Assistance 

Cena 

Link4 

tak 

tak 

tak 

tak 

655,00 zł 

Benefia 

tak 

tak 

tak 

tak 

1225,00 zł 

Wiener 

tak 

tak 

tak 

tak 

1446,50 zł 

UNIQUA 

tak 

tak 

tak 

tak 

1523,50 zł 

 

Od czego zależy wysokość składki w ramach pakietu autocasco? 

Firmy dostosowują zakres umowy do preferencji danej osoby. Przy wyliczaniu comiesięcznej składki towarzystwa uwzględniają m.in.: wiek oraz wartość pojazdu. W przypadku starszych samochodów trzeba liczyć się z wyższym kosztem ubezpieczenia. Firmy stosują również ograniczenia w tym sektorze. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić objęcie ochroną auta, które ma dwanaście lat.

Na wysokość składki AC wpływa również miejsce parkowania samochodu. Tereny, nie posiadające odpowiedniego monitoringu i systemu ochrony, są bardziej narażone na niepożądane działania przywłaszczające niż zabezpieczone miejsca. Cena AC zależy także od ryzyka kradzieży. W przypadku wartościowych aut wymagane są przynajmniej dwa, autonomiczne systemy, zabezpieczające pojazd. Przy wyliczaniu składki AC uwzględnia się ponadto zakres ochrony, obowiązujący w ramach konkretnego świadczenia.  

 

Ile kosztuje pakiet Assistance? 

Polisa stanowi dobrowolne świadczenie komunikacyjne. Assistance zapewnia wsparcie w sektorze prawnym, technicznym, medycznym oraz informacyjnym. Ochrona przysługuje właścicielowi świadczenia oraz pasażerom pojazdu mechanicznego. W przypadku sytuacji awaryjnych nabywca świadczenia powinien zadzwonić na infolinię prowadzoną przez dany zakład ubezpieczeniowy. Asisstance w podstawowej wersji stanowi dodatek do OC. Standardowa polisa zapewnia wsparcie w przypadku awarii lub kolizji, mających miejsce na terenie RP. 

Koszt ubezpieczenia samochodu szacowany jest w granicach 60-200 złotych. Warto jednak pamiętać, że podstawowy Asisstance może okazać się niewystarczającym rozwiązaniem. W przypadku zagranicznych wyjazdów należy pomyśleć o rozszerzeniu zakresu terytorialnego ochrony, przysługującego w ramach świadczenia. Za polisę, gwarantującą finansowe zabezpieczenie w przypadku awarii poza RP, trzeba zapłacić od 220-600 złotych rocznie. 

Assistance dostępny jest również w opcji krótkoterminowej. Polisę można wykupić na okres siedmiu, piętnastu lub trzydziestu dni w zależności od preferencji oraz potrzeb danego klienta. Warto jednak pamiętać, że krótkoterminowy pakiet nie stanowi tańszego rozwiązania od standardowego świadczenia. Tego typu produkt kosztuje bowiem tyle samo, co roczny Assistance. Najtańszy koszt ubezpieczenia samochodu szacowany jest w granicach osiemdziesięciu złotych. W przypadku rozszerzenia ochrony klienci muszą jednak uiścić wyższą opłatę.  

 

Ile kosztuje pakiet NNW? 

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje finansowe zabezpieczenie w przypadku doznania przez osobę, znajdującą się w pojeździe, uszczerbku na zdrowiu. NNW uprawnia również do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci poszkodowanego. Pakiet stanowi zazwyczaj dodatek do polisy odpowiedzialności cywilnej i autocasco.

Najtańsze NNW można kupić za kilkanaście złotych. Warto jednak pamiętać, że cena świadczenia wpływa na wysokość należnego odszkodowania. Tanie NNW może mieć również ograniczony zakres ochrony. Wartość środków finansowych ustalana jest na podstawie procentowo oszacowanego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez daną osobę w wyniku kolizji drogowej. Tanie NNW może nie pokryć wszystkich kosztów związanych z leczeniem w placówce medycznej. Przykładowe ceny polis prezentuje tabela: 

Firma 

Cena 

AXA 

49 zł 

MTU 

18 zł 

Warta 

75 zł 

Źródła: https://www.axadirect.pl/ubezpieczenie-samochodu/nnw.html; https://mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/; https://www.warta.pl/ubezpieczenia/samochod/nnw (stan: 27.12.2020 r.)  

 

Jak obliczyć cenę ubezpieczenia? 

Dzięki kalkulatorom ubezpieczeń możemy znaleźć polisę odpowiednią do naszych potrzeb. Sprawdzimy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, porównamy ceny poszczególnych pakietów. 

Aby wygenerować ofertę dla nas, musimy podać niezbędne dane, m.in. dotyczące rodzaju pojazdu, modelu środka komunikacji, używanego paliwa, zamontowanej skrzyni biegów, roku produkcji auta itd. Kolejna sekcja obejmuje informacje na temat klienta. Warto pamiętać, by dokładnie wprowadzać dane wymagane przez system, gdyż wszystkie czynniki uwzględnianie są przy wycenie polisy. W formularzu należy zaznaczyć, ile osób będzie użytkowało dany pojazd. Rozwiązanie to stanowi dogodną opcję dla młodych kierowców, którzy chcą skorzystać ze zniżek wypracowanych przez doświadczonego kierowcę. 

Gdy porównamy oferty i wybierzemy polisę, która najbardziej nam odpowiada, możemy od razu sfinalizować transakcję i wykupić wybrane przez nas ubezpieczenie.

Koszt ubezpieczenia samochodu można rozłożyć na wygodne raty. Firmy udostępniają ponadto swoim klientom OWU. Na wskazany adres mailowy trafia również umowa w ramach zakupionego świadczenia.  

 

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w Anglii?  

W Wielkiej Brytanii polisa komunikacyjna przypisywana jest do kierowcy, a nie pojazdu mechanicznego. W przypadku wyboru pakietu „Any Driver” z produktu może korzystać dowolny kierowca samochodu. Rozwiązanie te jest jednak kosztowne. W Wielkiej Brytanii odpowiednik OC stanowi „Third party”. Cena polisy szacowana jest w granicach 480 funtów. Warto pamiętać, że brak obowiązkowego świadczenia komunikacyjnego grozi wysoką karą finansową. Kierowca, nie będący współwłaścicielem pojazdu mechanicznego, musi również liczyć się z dodatkowym mandatem.

Towarzystwa, działające w Wielkiej Brytanii, przy wyliczaniu składki za obowiązkowe świadczenie komunikacyjne, uwzględniają wiek klienta. Koszt ubezpieczenia samochodu młodego kierowcy w Anglii wynosi zazwyczaj 1200 funtów. Na cenę obowiązkowego świadczenia wpływa również liczba użytkowników pojazdu mechanicznego. W przypadku kilku kierowców trzeba liczyć się z wyższymi kosztami „Third Party”. 

Warto pamiętać, że większość brytyjskich firm uwzględnia zniżki OC wypracowane w Polsce. Zaświadczenie o przysługujących ulgach powinno być jednak przełożone  na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Taki dokument uznawany jest bowiem przez brytyjskich ubezpieczycieli.  

W Anglii dostępne są również dobrowolne świadczenia komunikacyjne. „Third party fire and theft” stanowi finansowe zabezpieczenie w przypadku pożaru lub kradzieży auta.

Wariant „Comprehensive” jest natomiast odpowiednikiem polskiego AC. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia obejmuje osoby trzecie oraz samochód. Zakup „Comprehensive” nierzadko stanowi korzystniejsze rozwiązanie niż wybór pakietu „Third party”. Brytyjski odpowiednik AC często jest bowiem tańszy niż obowiązkowa polisa komunikacyjna wymagana na terenie Anglii. 

Warto pamiętać, że do standardowych ubezpieczeń samochodowych dodawane są dodatkowe opcje. „Breakdown cover” uprawnia do skorzystania z lawety w przypadku awarii pojazdu. W ramach „Coursey car” właściciel pakietu może natomiast skorzystać z samochodu zastępczego. „Windsreecn cover” stanowi odpowiednik polskiego ubezpieczenia szyb. „Legal cover” zapewnia natomiast prawną pomoc w przypadku kolizji drogowej. Dodatkowe świadczenia oferowane są zazwyczaj w atrakcyjnej cenie.  

Polisy komunikacyjne stanowią finansowe zabezpieczenie w przypadku szkód powstałych nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi. Cena konkretnego pakietu zależy od różnorodnych czynników, z którymi należy zapoznać się przed zakupem produktu. Warto również pamiętać, że nabycie najtańszej polisy nie zawsze stanowi optymalnego rozwiązania. Ubezpieczając samochód, trzeba również wziąć pod uwagę zakres ochrony oraz wysokość wypłacanego odszkodowania.   

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również