ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Raz na jakiś czas każdy z posiadaczy zarejestrowanego pojazdu musi liczyć się z wymianą dowodu rejestracyjnego. Przyjrzyjmy się zatem temu, jakie dokumenty są wymagane, jak wygląda proces takiej wymiany oraz z jakim kosztem się wiąże.

 

Nowy dowód rejestracyjny – potrzebne dokumenty

Aby uzyskać nowy dowód rejestracyjny, należy udać się do urzędu lub odpowiedniego wydziału starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej (jak informuje portal gov.pl, rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) wraz z kompletem dokumentów.

Do wymaganych dokumentów należą: 

 • wniosek właściciela o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • w przypadku, gdy upłynął termin badania technicznego – zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • w razie sytuacji, w której w sprawie występuje pełnomocnik –  dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • jeśli została wydana karta pojazdu, jest ona wymagana przy odbiorze dowodu rejestracyjnego,
 • w zależności od tego, czy właścicielem pojazdu jest:
  • osoba fizyczna – dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Ile kosztuje wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu w 2020 roku?

Uzyskanie nowego dowodu rejestracyjnego wiążę się z kilkoma opłatami. Ile kosztuje dowód rejestracyjny? Wśród kosztów, jakie należy ponieść, znajdują się:

 • 73,50 zł (72,50 zł – koszt opłaty komunikacyjnej + 1zł – koszt opłaty ewidencyjnej) – opłata za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego odnosi się do sytuacji, w której termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów;
 • 54,50 zł (53,50 zł – koszt opłaty komunikacyjnej + 1zł – koszt opłaty ewidencyjnej) – opłata za druk nowego dowodu rejestracyjnego odnosi się do sytuacji, w której dana osoba wnioskuje o wymianę wypełnionego dowodu rejestracyjnego, podczas gdy termin badania technicznego znajdującego się w dokumencie jest ważny;
 • 17zł – wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie nowego dokumentu oraz opłat skarbowych dokonać można w kasie właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym. 

 

Warto w tym miejscu dodać, że 4 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany wprowadzone na mocy tzw. pakietu deregulacyjnego, które spowodowały, że właściciele pojazdów nie mają obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy w momencie, gdy w dokumencie nie ma już miejsca na nowe pieczątki.

W przypadku wykonywania badania okresowego przedstawiając diagnoście dowód rejestracyjny w którym nie można już przybić większej ilości pieczątek, otrzymamy zaświadczenie potwierdzające przegląd pojazdu oraz wpis do CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Zaświadczenie takie należy przekazać kupującemu w przypadku sprzedaży pojazdu oraz wziąć je ze sobą w razie podróży zagranicznej (zagraniczne służby nie mają możliwości wglądu do CEPiK). 

 

Ile trwa wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego?

Odpowiedź brzmi: to zależy. Odpowiedź odnośnie przyjęcia naszego wniosku otrzymamy bezzwłocznie w przypadku spraw nie wymagających wyjaśnień lub/i zebrania dowodów. Z kolei, jeśli nasza sprawa wymagałaby dodatkowego postępowania wyjaśniającego, na odpowiedź możemy poczekać do jednego miesiąca lub nawet do dwóch miesięcy w przypadku ponadprzeciętnie skomplikowanych przypadków. 

W momencie, gdy wniosek o wydanie nowego dokumentu zostanie przyjęty, czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi do siedmiu dni roboczych. Za pośrednictwem witryny https://info-car.pl/new/ można w dowolnym momencie sprawdzić, czy jest już gotowy do odbioru. Aby to uczynić, należy przejść do podanej strony internetowej, wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz pięć ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN). 

Odbiór następuje w miejscu składania wniosku; należy mieć ze sobą dowód osobisty (do wglądu), ważną polisę OC, oryginały pozwolenia czasowego oraz karty pojazdu (jeśli zostały wydane).

Warto dodać na koniec, że nie ma konieczności  wymiany tablic rejestracyjnych po zmianie dowodu, a to z pewnością dodatkowa oszczędność. Aktualnie nie trzeba tego robić po:

 • instalacji LPG,
 • zmianie personaliów i adresu,
 • wydaniem nowego dowodu z miejscem na pieczątki ze stacji diagnostycznej.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również