ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ile może zabrać komornik? Czy komornik może zająć konto?

Nikt, kto nie zaciąga pożyczek nie zastanawia się, ile może zabrać komornik. Jednak osoby  zadłużone lub zalegające ze spłatami kredytu, bądź rat, mogą być pewne, że prędzej czy później, wierzyciele zgłoszą się o pomoc w odzyskaniu swoich należności do komornika. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, czym dokładnie zajmuje się komornik, w jaki sposób może odebrać zadłużenie oraz ile pieniędzy może zabrać z pensji, a ile z emerytury i innych dochodów.

Ile może zabrać komornik – kwota wolna od zajęcia 2021

Choć zatrudnienie komornika zwykle jest bardzo skutecznym sposobem na odzyskanie należności, to jednak trzeba wiedzieć, że nie ma on prawa zająć całego dochodu dłużnika. Kwota wolna od zajęcia w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli do dyspozycji dłużnika po egzekucji komorniczej pozostawać musi 2062 zł netto. Dotyczy ona jednak osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby zadłużone, które pracują na umowę o dzieło nie są w żaden sposób chronione przed egzekucją komorniczą.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Według przepisów dotyczących ustawy emerytalnej w 2021 r. komornik nie może zająć całej emerytury, ze względu na prawnie ustalone limity, które dotyczą procentu świadczenia emerytalnego oraz kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli otrzymujesz minimalne wynagrodzenie emerytalne, komornik nie może zająć maksymalnej dla niego należności, czyli 25 proc., ponieważ musi on pamiętać o pozostawieniu na twoim koncie kwoty wolnej od potrąceń. Zakładając, że twoje wynagrodzenie wynosi 1027 zł netto, komornik zobligowany jest do zajęcia znacznie niższej kwoty, co po przeliczeniu na złotówki daje 148 zł.

Co ważne, komornik nie może zająć 13 emerytury, czyli jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów.

Według ustawy emerytalnej i zawartego w niej art. 140 dokonywane potrącenia obejmują:

 • świadczenia alimentacyjne w wysokości do 60 proc.,
 • świadczenia ZUS do 50% - pobyt w placówkach, takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-lecznicze,
 • pozostałe należności do 25%.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021 – emerytura

Kwota wolna od potrącenia odnosi się do najniższego wynagrodzenia dla emerytury i renty (art. 141 ustawy emerytalnej). Poniżej znajduje się zestawienie kwot wolnych od potrąceń.

 • Świadczenia funduszu alimentacyjnego – 555,19 zł.
 • Pozostałe pokrycia należności – 916.07 zł.
 • Zasiłek z pomocy społecznej – 732.86 zł.
 • Odpłatność za usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i lecznicze – 222.07 zł.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy kwota wolna od zajęć komorniczych wynosi 916.07 zł, natomiast podczas częściowej niezdolności do pracy - 732.86 zł.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Należy podkreślić, że minimalne wynagrodzenie ma wpływ na kwotę wolną od zajęcia. Od 1 stycznia 2021 r. wynosi ono 2062 zł netto, tym samym podnosząc sumę kwot wolnych od potrąceń. Według kodeksu pracy, zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują ochronę swojego wynagrodzenia. 50 proc. – tyle właśnie wynosi limit zajęcia komorniczego, gdy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, wówczas kwota od zajęcia, z automatu ulega pomniejszeniu. Komornik nie może zabrać dłużnikowi pracującemu na część etatu więcej niż równowartość kwoty odpowiadającej połowie płacy minimalnej. W praktyce wygląda to następująco:

 • ½ etatu – chroniona kwota: 1 400 zł brutto (1 031 zł netto),
 • ¼ etatu – chroniona kwota: 700 zł brutto (515,5 zł netto),
 • ¾ etatu – chroniona kwota: 2100 zł brutto (1546,5 zł netto).

Umowa zlecenie a komornik

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenie są chronieni w takim samym stopniu, jak pełnoetatowi, pod warunkiem, że umowa zlecenie stanowi jedyne i powtarzalne źródło dochodu. Jeśli tak nie jest, czyli gdy dłużnik nie otrzymuje comiesięcznego wynagrodzenia wyłącznie z tytułu umowy zlecenia, komornik może zabrać całą jego pensję.

Od decyzji komornika można się odwołać powołując się na art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który dotyczy zapewnienia utrzymania. Z tego artykułu wynika, że do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy, a te z kolei nie pozwalają zająć całej pensji.

Aby odwołać się od decyzji komornika, dotyczącej zajęcia całości wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie, należy złożyć wniosek powołując się na 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo trzeba zawrzeć w nim informacje, że wynagrodzenie jest świadczeniem powtarzającym się, a jego celem jest zapewnienie utrzymania, jako że jest to jedyne źródło dochodu.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Kwota wolna od egzekucji komorniczej to pojęcie określone mianem podstawy prawnej. Jak już wspominaliśmy, kwota wolna od zajęcia w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, czyli tyle, co minimalne wynagrodzenie krajowe. Jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, komornik nie może zająć z jego wypłaty ani złotówki. Uwarunkowaną podstawą jest jednak, że zatrudnienie musi być zawarte umową o pracę. Powyżej minimalnych zarobków komornik ma prawo do zajęcia danej kwoty z konta, natomiast jest zobowiązany zostawić do dyspozycji równowartość minimalnego wynagrodzenia.
Zasada ta nie dotyczy zajęć alimentacyjnych, których próg zajęcia wynosi 60 proc. pensji.

Ile komornik może zabrać z konta – czy komornik może zająć konto?

Komornik jak najbardziej może zająć konto w banku, jednak musi na nim zostawić kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Co więcej nie ma znaczenia jaki typ konta został przejęty przez komornika (rachunek podstawowy, oszczędnościowy, walutowy), ani ile rachunków bankowych posiada dłużnik – z każdego z nich komornik może pobrać należność i pozostawić kwotę wynoszącą 2100 zł – 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z pewnością wielu dłużników zastanawia się, jak komornik dostał się na ich konta. Odpowiedź jest bardzo prosta – komornicy są urzędnikami państwowymi, którzy mają prawo zażądać od banku podania informacji, czy osoba o określonym numerze PESEL posiada u nich konto. Takie zapytanie komornik kieruje do wszystkich banków w Polsce i po pewnym czasie otrzymuje jedną lub kilka odpowiedzi twierdzących. W tym momencie komornik przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z jego konta, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi, tym samym blokując pieniądze na koncie dłużnika.

Bardzo ważną informacją jest to, że komornik nie może zająć pieniędzy znajdujących się na koncie pochodzących ze świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych (w tym świadczeń 500+), dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, integracyjnych oraz wychowawczych.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

W świetle prawa komornik może zająć zwrot podatku. Mówi o tym podstawa prawna art. 902 o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu z podatku. Dzieje się tak również w przypadku odliczenia ulgi na dziecko, bowiem ulga przysługuje rodzicowi na jego korzyść finansową. Inaczej ma się sprawa alimentów, gdyż w takiej sytuacji pieniądze z nich pochodzące są tylko i wyłącznie przeznaczone na dziecko.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Podstawa prawna art. 833 mówi o ograniczeniu egzekucji z innych świadczeń pieniężnych.
Zgodnie z prawem komornik może zająć zasiłek chorobowy, jednakże są pewne ograniczenia regulowane ustawą o emeryturach i rentach.

Podczas egzekucji komorniczej zasiłek chorobowy nie dotyczy przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że nie jest on traktowany jako wynagrodzenie stosunku pracy.
Komornik sądowy ma prawo do zajęcia zasiłku chorobowego, jednak zobowiązany jest do przestrzegania określonych limitów. Podczas egzekucji alimentacyjnej limit wynosi 60 proc. świadczenia. Inaczej ma się sprawa egzekucji niealimentacyjnej, której to ograniczenie sięga 25 proc. świadczenia.

Czy Komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Podczas procesów egzekucyjnych zasiłek dla bezrobotnych traktowany jest jako wynagrodzenie za pracę. Dlatego też komornik ma prawo do zajęcia zasiłku w wysokości 60 proc. w przypadku dłużników alimentacyjnych. Istnieje jednak zależność, która nie obowiązuje zatrzymania „kuroniówki" - mowa tutaj o długach niealimentacyjnych.

Czy komornik może zabrać wszystko?

Biorąc pod uwagę ogrom możliwości, odnośnie do tego, co może zabrać komornik, nasuwa się pytanie, czy komornik może zabrać dosłownie wszystko (poza wymienionymi wyżej świadczeniami i 13 emeryturą). Na szczęście dla dłużników, komornik nie może pozbawić środków niezbędnych do życia i przetrwania, czyli rzeczy materialnych, które służą do zaspokojenia podstawowych funkcji życiowych, nauki oraz wykonywania zawodu. W związku z tym, egzekucji nie podlegają:

 • tekstylia domowe i podstawowe ubrania – pościel, bielizna, ubranie codzienne, które są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 • przedmioty i urządzenia domowe niezbędne dla dłużnika i jego domowników (lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła) oraz po jednym źródle oświetlenia na pomieszczenie, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres 1 miesiąca,
 • jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce, które są niezbędne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również