ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Indywidualne Konto Emerytalne – czym jest i jak je założyć?

Myślisz o swojej emeryturze? Chcesz zacząć oszczędzać we własnym zakresie? Skorzystaj ze stworzonych w tym celu produktów. Jednym z nich jest Indywidualne Konto Emerytalne – w skrócie IKE.

Co to jest Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne Konto Emerytalne to jeden z dostępnych na polskim rynku produktów oszczędnościowych stworzonych z myślą o oszczędzaniu na okres po zakończeniu zawodowej aktywności. IKE charakteryzuje się tym, że jest:

  • Dobrowolne. Oszczędzanie na IKE nie jest obowiązkowe (w przeciwieństwie do odprowadzanych do ZUS składek). Co więcej, skorzystać z niego mogą nawet osoby niepełnoletnie (warunkiem jest ukończenie 16 roku życia), chociaż w ich przypadku zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia.
  • Zgromadzone na nim środki należą do osoby, które je odkładała. W razie śmierci oszczędzającego fundusze zgromadzone w ramach IKE wchodzą w skład masy spadkowej – odziedziczą je osoby najbliższe zmarłemu.

Jak działa IKE? Jeżeli zdecydujesz się oszczędzać na IKE, to wpłacane przez ciebie środki albo zostaną zdeponowane na rachunku oszczędnościowym, albo będą inwestowane – to zależy od tego, z jaką instytucją finansową podpiszesz umowę o prowadzenie rachunku.

Gdzie założyć IKE? Do prowadzenia IKE uprawnione są: banki, domy maklerskie, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i towarzystwa ubezpieczeń na życie. Wybór jest zatem spory.

Jakie są limity wpłat na IKE i kiedy można wypłacić środki?

Oszczędzanie na IKE wiąże się z pewnymi ograniczeniami, których warto być świadomym. Jeżeli chcesz założyć IKE, powinieneś wiedzieć, że:

  • Obowiązuje limit wpłat. Maksymalnie w ciągu roku możesz wpłacić na IKE 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2021 r. limit wpłat na IKE wynosił 15 777 zł, w 2022 r. będzie wyższy – 17 766 zł.
  • Środki co do zasady będą do twojej dyspozycji po ukończeniu przez ciebie 60 roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabędziesz wcześniej prawo do emerytury. Wówczas zastosowanie ma niższe kryterium wieku – musisz mieć co najmniej 55 lat.

Jak dokonać wypłaty z IKE? W przypadku wypłat z IKE powinieneś wiedzieć, że możesz zostać zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych. Ponadto będziesz mógł wypłacić zgromadzoną kwotę (wraz z ewentualnym zyskiem) po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • Wpłat na IKE dokonasz przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Mowa tu o dowolnych 5 latach kalendarzowych.
  • Ponad połowy wpłat na IKE dokonasz co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków.

Jako właściciel IKE to ty będziesz decydował o wysokości i częstotliwości wypłat. Po osiągnięciu wieku emerytalnego możesz wypłacić środki jednorazowo lub w dogodnych dla siebie transzach.

Czy warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

O tym, czy chcesz oszczędzać w ten sposób na swoją przyszłą emeryturę, musisz zdecydować samodzielnie. IKE nie jest jedynym dostępnym na rynku produktem emerytalnym – możesz też skorzystać z:

  • IKZE, czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Mimo że IKE i IKZE mają ten sam cel, to produkty te różnią się w wielu punktach. W przypadku IKZE występuje m.in. niższy roczny limit wpłat oraz wyższe kryterium wieku uprawniającego do wypłaty zgromadzonych środków – 65 lat.
  • PPE, czyli Pracowniczego Programu Emerytalnego lub PPK, czyli Pracowniczego Planu Kapitałowego. W ich ramach oszczędzać na emeryturę pomoże ci pracodawca. Główna różnica między PPE a PPK polega na źródłach finansowania. W PPE jest to głównie pracodawca, zaś w PPK przewidziane są trzy źródła finansowania, w tym wpłaty państwowe.

Jednym z powodów, dla których IKE są doceniane, jest ich elastyczność. Po podpisaniu umowy z instytucją finansową możesz zasilać swoje IKE wówczas, gdy masz środki. Minimalne wpłaty są niskie – wynoszą 50 zł.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również