ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Indywidualne ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dostępne jest nie tylko w formie grupowej, do jakiej przyzwyczaiły nas popularne ubezpieczenia szkolne czy pracownicze. Podczas gdy z grupowego NNW skorzystać mogą tylko zakłady pracy, członkowie stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji, a także uczniowie i pracownicy placówek oświatowych, polisy indywidualne dostępne są dla każdego.

Dla kogo NNW?

W indywidualne ubezpieczenie NNW może zaopatrzyć się niemal każdy, komu zależy na finansowej ochronie od nieprzewidzianych zdarzeń, które doprowadziłyby do uszczerbku na jego zdrowiu lub do śmierci.

Standardowo wśród indywidualnych ubezpieczeń NNW wyróżnić można trzy kategorie:

 • NNW osobowe - skorzystać z niego mogą zarówno osoby samotne, jak i pozostające w związku małżeńskim, nieformalnym czy wychowujące dzieci samotnie bądź z partnerem,

 • NNW rodzinne - w przypadku rodzin istnieje możliwość rozszerzenia pakietu ochronnego (po cenie niższej niż koszt drugiej polisy) na podopiecznych oraz małżonka,

 • NNW dla grup nieformalnych - by mieć większą szansę na wynegocjowanie lepszych warunków cenowych, warto skorzystać z ubezpieczenia dla grup składających się z osób fizycznych (zwykle min. 5 osób), które nie muszą pozostawać z związkach rodzinnych.

W przypadku większości ofert ubezpieczeń NNW, jedynym ograniczeniem jest maksymalny limit wieku osoby przystępującej do ubezpieczenia. Zazwyczaj określany jest on na 60 lat (np. ubezpieczenie NNW od Allianz – w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenie chroni osoby do 70 r.ż.).

Warianty ochrony ubezpieczeniowej

Większość ubezpieczycieli stosuje kilka wariantów polis, pozwalających dostosować zakres świadczeń do potrzeb klienta.

Świadczenia podstawowe:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,

 • śmierć,

 • świadczenia opiekuńcze na terenie Polski, takie jak:

  • wizyta lekarza lub pielęgniarki,

  • dostarczenie ubezpieczonemu  leków do miejsca jego pobytu,

  • transport medyczny ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala oraz ze szpitala do miejsca jego pobytu,

  • organizacja procesu rehabilitacyjnego, organizacja wypożyczenia albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,

  • opieka pielęgniarki po hospitalizacji,

  • pomoc medyczna za granicą

  • opieka nad zwierzętami domowymi,

  • opieka psychologa,

  • zdrowotne usługi informacyjne

Świadczenia dodatkowe:

 • zawał serca albo udar mózgu (często świadczenie to występuje w wariancie podstawowym dla osób poniżej 30 r.ż.),

 • trwała niezdolność do pracy,

 • koszty leczenia na terenie Polski:

  • koszty leczenia szpitalnego,

  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym,

  • koszty lekarstw,

  • koszty operacji plastycznych,

  • koszty zakupu protez, wózka inwalidzkiego i sprzętu rehabilitacyjnego,

  • koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych w zakresie leczenia powypadkowego.

 • zasiłek szpitalny.

Ochrona wynikająca z polisy NNW obejmuje ubezpieczonego całodobowo, niezależnie od tego, w jakim miejscu przebywa. Bezpiecznie możemy czuć się więc zarówno we własnym domu, jak i na ulicy czy w pracy. Zasada ta obowiązuje także za granicą, choć to od umowy zależy, czy ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty leczenia zagranicznego (kosztów leczenia za granicą nie rekompensuje m.in. Allianz).

Wysokość sumy ubezpieczenia

O wysokości sumy ubezpieczenia decydujemy sami. Najczęściej konsumenci decydują się na umowy opiewające na kwotę 10-20 tys. zł. Jeśli jednak chcemy mieć zagwarantowaną większą pomoc finansową w razie wypadku, warto zdecydować się na zwiększenie sumy ubezpieczenia.

W określeniu parametrów najkorzystniejszej polisy NNW pomogą doradcy compero.pl. Wystarczy zadzwonić!

Składki ubezpieczeniowe

Umowy ubezpieczeń NNW zawierane są na 12 miesięcy. Składki płatne są jednorazowo z góry lub w ratach, a ochrona ubezpieczeniowa zwykle zaczyna się od dnia następującego po opłaceniu składki (np. Allianz).

Warto pamiętać, że niezwykle ważne jest opłacanie składek w terminie. W przypadku zaniechania płatności umowa nie zostanie natychmiast wypowiedziana przez ubezpieczyciela. Przeważnie dzieje się tak dopiero po upłynięciu dodatkowego terminu płatności, wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. Niemniej zawiesi on odpowiedzialność od pierwszego dnia okresu, za jaki nie uiszczono składki lub raty.

Wysokość świadczenia

Kwota świadczenia zależna jest od wysokości sumy ubezpieczenia, ustalonej w umowie polisy oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ten z kolei orzekany jest przez komisję lekarską wyznaczoną przez zakład ubezpieczeń. Za badanie ubezpieczony nie ponosi żadnych kosztów.

Do oceny uszczerbku na zdrowiu standardowo nie wystarczy więc przedłożenie ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia i rehabilitacji, jaką sami zgromadzimy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają jednak możliwość wyboru systemu świadczeń: stałego lub proporcjonalnego. Jeśli zdecydujemy się na tę pierwszą opcję (droższą), w przypadku roszczeń z naszej strony nie będzie powoływana komisja lekarska, a orzeczenie wyda lekarz wskazany przez ubezpieczyciela na podstawie dostarczonej przez nas dokumentacji medycznej (m.in. Alianz).

Plusem ubezpieczeń NNW jest niezależność w wypłacie świadczeń. Oznacza to, że jeśli mamy wykupione dwie (lub więcej) polisy tego typu u różnych ubezpieczycieli albo przysługuje nam odszkodowanie z tytułu OC, nie wpłynie to na wysokość świadczenia NNW.

Chcesz dowiedzieć się, na którą ofertę warto polisy NNW się zdecydować? Zadzwoń do doradców ubezpieczeniowych compero.pl!

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również