ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Jak przedłużyć ubezpieczenie turystyczne na wyjeździe?

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje osobie ubezpieczonej natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy opóźnienia lotu. Dobrze dobrana polisa powinna posiadać szeroki zakres usług assistance, obejmując koszty transportu, a także akcji ratowniczej w górach i na morzu.

Koszty leczenia a polisa turystyczna

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia w polisie turystycznej powinna być dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta – najlepiej, jeśli wynosi od 6000 euro do 100 000 euro.

W polisie turystycznej bardzo ważne są koszty leczenia, powinny one obejmować m.in.:

  • badania lekarskie,
  • zabiegi ambulatoryjne,
  • konsultacje i honoraria lekarskie,
  • pobyt w szpitalu, tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje,
  • zakup lekarstw,
  • zakup środków opatrunkowych,
  • leczenie stomatologiczne.

Warto wybrać rozszerzony pakiet

Do standardowego ubezpieczenia turystycznego warto wykupić rozszerzenie obejmujące NNW, ubezpieczenie bagażu, OC – przydatne podczas wyrządzonej osobie trzeciej. Dla osób uprawiających ekstremalne sporty towarzystwa ubezpieczeniowe oferują specjalne rozszerzenia standardowej polisy lub specjalnie przygotowaną pod ich potrzeby polisę.

Przedłużanie polisy

W przypadku, gdy nasz pobyt za granicą niespodziewanie się przedłuży, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy turystycznej. W sytuacji kontynuacji ubezpieczenia czas ma bardzo duże znaczenie. Polisę da się przedłużyć, ale tylko przed upływem jej ważności, jeśli będziemy chcieli to zrobić już po jej wygaśnięciu, będziemy musieli kupić nowe ubezpieczenie. Czas wykupienia polisy ma znaczenie, ponieważ w każdym przypadku po dopełnieniu formalności okres ubezpieczeniowy zacznie działać dopiero od następnego dnia, a ochrona ubezpieczeniowa jeszcze później. Jest to związane z okresem karencji. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyznacza liczbę dni, które muszą upłynąć zanim będzie aktywowana ochrona ubezpieczeniowa.

Przedłużenia polisy turystycznej na wyjeździe możemy dokonać telefonicznie, online lub poprzez e-mail. Składając wniosek o przedłużenie ubezpieczenia, musimy w nim podać numer dotychczasowej polisy oraz nazwisko osoby ubezpieczonej.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również