ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Jak sprawdzić biuro podróży? Przed wyjazdem przejrzyj rejestr biur

Zastanawiasz się, jak sprawdzić biuro podróży, by mieć pewność, że działa legalnie i nie grozi mu bankructwo? To proste. Wystarczy skorzystać z rządowej wyszukiwarki, umożliwiającej szybki wgląd w ogólnodostępny rejestr biur podróży – za darmo i przez internet.

Zanim wykupisz wczasy w biurze podróży, upewnij się, że firma posiada wymagane zezwolenia i nie znajduje się w stanie upadłości. Potrzebne informacje o touroperatorze pozyskasz bezpłatnie w kilku rejestrach.

Gdzie sprawdzić biuro podróży? Cztery kroki

1. Zweryfikuj, czy firma widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT)

To rejestr biur podróży, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zawiera katalog przedsiębiorców turystycznych. W CEOTiPUNPUT znajdziesz wzmianki nie tylko o firmach działających zgodnie z prawem, ale również tych objętych zakazem wykonywania działalności, funkcjonującym bez wymaganego zezwolenia, niewypłacalnych lub wobec których rozpoczęto procedurę wykreślenia z rejestru (co oznacza, że wskutek wykrytych nieprawidłowości przedsiębiorstwu wkrótce zostanie odebrane prawo do świadczenia usług turystycznych).

Korzystając z tej bazy, każdy może w prosty sposób zweryfikować, czy dane biuro podróży aktualnie posiada wymagany wpis do rejestru prowadzonego przez marszałków województw oraz obowiązkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek bankructwa. W rejestrze będą zawarte informacje o:

  • formie zabezpieczenia stosowanej przez biuro (gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa),

  • sumie gwarancyjnej,

  • okresie ochrony,

  • podmiocie udzielającym zabezpieczenia.

Jak sprawdzić biuro podróży w CEOTiPUNPUT? Wybranego touroperatora lub jego pośrednika, należy wpisać w wyszukiwarkę udostępnioną pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl, nazwę firmy, jej numer ewidencyjny, formę prawną, NIP, numer wpisu do rejestru, województwo, miejscowość lub ulicę – wystarczy uzupełnić jedno z wymienionych pól.

2. Sprawdź w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy firma nie znajduje się w stanie upadłości (dla spółek)

W rejestrze znajdziesz wzmianki o tych biurach podróży, które są prowadzone w formie spółek. Korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/, sprawdzisz, czy touroperator nie znajduje się w stanie upadłości oraz szybko się dowiesz, kto zasiada w zarządzie spółki. Baza nie zawiera wpisów o spółkach wykreślonych.

3. Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli firma nie znajduje się w stanie upadłości (dla jednoosobowych działalności gospodarczych)

Jak sprawdzić biuro podróży w CEIDG? Wejdź na stronę: https://prod.ceidg.gov.pl/ i wyszukaj informacje o firmach, które prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Z bazy dowiedz się, czy firma nie znajduje się w stanie upadłości, sprawdzić także ustanowionych pełnomocników.

4. Upewnij się w Krajowym Rejestrze Długów, czy biuro podróży nie ma zaległości finansowych

Przed zakupem wycieczki warto sprawdzić Krajowy Rejestr Długów - biuro podróży, które zostanie wpisane do jego bazy danych jako dłużnik, może stać się w bliskim czasie niewypłacalne. Na czarną listę KRD trafiają bowiem firmy, które nie spłacają swoich należności względem kontrahentów. Wgląd do Krajowego Rejestru Długów można uzyskać za pośrednictwem Serwisu Ochrony Konsumenta.

Upadek biura podróży – prawa konsumenta

Niestety upadki biur podróży się zdarzają i trudno im zapobiec. By przeciwdziałać ich negatywnym skutkom, każdy organizator turystyczny oraz jego pośrednik musi posiadać zezwolenie na działalność turystyczną (być wpisany do rejestru CEOTiPUNPUT) oraz musi mieć wykupioną gwarancję ubezpieczeniową lub bankową, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów danej firmy. To właśnie z tej gwarancji podróżni otrzymają pomoc finansową w przypadku niewypłacalności danego biura. Środki z gwarancji pozwolą na kontynuowanie wczasów lub wycieczki albo organizację powrotu do kraju, a także uzyskanie zwrotu kosztów imprezy za niewykorzystaną jej część.

Jeśli suma gwarancyjna nie wystarczy do zaspokojenia roszczeń klientów upadłego touroperatora, brakującą kwotę dopłaci Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To fundusz wspólny dla wszystkich podmiotów turystycznych, które są zobowiązane do odprowadzania do niego składek. Środki gromadzone w ramach funduszu tworzą rezerwę na świadczenia dla osób poszkodowanych wskutek upadłości uczestników TFG.

Jak otrzymać zwrot kosztów wycieczki po upadku biura podróży?

Jeżeli biuro podróży, z którego usług skorzystałeś, upadło, w pierwszej kolejności zawnioskuj o zwrot kosztów za niezrealizowaną część podróży do gwaranta biura. Informacje o tym, jak zgłosić roszczenie, znajdziesz w OWU gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, którą otrzymałeś podczas podpisywania umowy na zakup wycieczki czy wczasów.

Zgodnie z prawem, twoje zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone przez gwaranta w ciągu 30 dni, choć w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na odpowiedź może zostać wydłużony do 90 dni.

Jeśli suma gwarancyjna nie pokryje twojej straty, gwarant zgłosi się po dopłatę z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ty nie musisz w tym celu wykonywać żadnych działań.

Powyższa ścieżka zgłaszania roszczeń obowiązuje zarówno w przypadku, gdy upadłość touroperatora nastąpiła przed planowaną datą startu imprezy, jak i wówczas, gdy bankructwo zostało ogłoszone po rozpoczęciu przez klienta wykupionej podróży.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również