ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak ubezpieczyć w NFZ członka rodziny?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają wszystkie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, zlecenia lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Dzięki temu otrzymują prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń NFZ, w tym wizyt w państwowych przychodniach lekarskich, pobytów w szpitalach, a także sanatoriach.

Ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny

Brak ubezpieczenia NFZ to z kolei problem wielu osób, które pracują jako freelancerzy na podstawie umów o dzieło. Na szczęście polskie prawo przewiduje możliwość objęcia ich ubezpieczeniem członka rodziny, bez ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek konsekwencji finansowych. Taką możliwość zyskują osoby posiadające już tytuł do korzystania z ubezpieczenia NFZ. Mogą oni objąć własnym ubezpieczeniem członków najbliższej rodziny:

- dzieci (także dzieci małżonka, przysposobione) oraz wnuki, których wiek nie przekracza 18 lat (lub 26 lat w przypadku osób uczących się)

- małżonka (nawet jeśli osiąga on dochody, np. z tytułu umów o dzieło)

- rodziców i dziadków (o ile pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym)

Formalności przy ubezpieczaniu członków rodziny

By objąć własnym ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny, należy złożyć w ZUS-ie formularz ZCNA. Osoby zatrudnione na etat mogą zlecić to zadanie pracodawcy, ponieważ to on jest płatnikiem składek.

Zarówno zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia, jak i wyrejestrowanie go (bo np. nabył własne prawo do tego rodzaju świadczeń wskutek podjęcia pracy na etat) powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 7 dni) od daty wystąpienia okoliczności, które stały się powodem do złożenia wniosku (np. 7 dni od momentu utraty przez małżonka prawa do ubezpieczenia NFZ po stracie pracy).

Warto również pamiętać, że oprócz zapewnienia najbliższym dostępu do państwowej opieki medycznej, możemy również wykupić taką opiekę w systemie prywatnym.

 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również